Industrial and Commercial Bank of China Ltd. - H Shares

所屬行業: 國企 恆生33 銀行
回個股總覽 加入自選股 更新報價

工商銀行 1398

2017/11/24 下午 04:00:00
最新價6.22港幣
漲跌0.06
漲幅0.97
成交量222812.01千股
成交額1385.89百萬
開市價格6.19
上日收市6.16
最高6.24
最低6.16
發行股數86,794.04百萬
周息率0.00%
市盈率N/A
52周高0.00
52周低0.00
市值534,651.31百萬
主要股東
類別主要股東日期買入/賣出或涉及的股份數目先前結餘目前結餘註解
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/24386200406101303456
(7.02%)
6062683416
(6.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/240375766456
(0.43%)
379566456
(0.43%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/2404399392875
(5.06%)
4406840875
(5.07%)
P
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2014/02/137000009547438314
(11%)
9540438314
(10.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/27181666515212457324
(6%)
5194290673
(5.98%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/270297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/24332504435179206881
(5.96%)
5212457324
(6%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/240297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/201206568415228591920
(6.02%)
5107935079
(5.88%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/200297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/171000668735128525047
(5.9%)
5228591920
(6.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/170297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/09518314055231082367
(6.02%)
5179250962
(5.96%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2014/01/090297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/12/272385962375152007444
(5.93%)
5390603681
(6.21%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/12/270297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/12/262150570225367064466
(6.18%)
5152007444
(5.93%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/12/260297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/191582784455160336982
(5.94%)
5318615427
(6.12%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/190297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/13231949695210555253
(6%)
5187360284
(5.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/130297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/12592548545151300399
(5.93%)
5210555253
(6%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/120297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/111800111935331311592
(6.14%)
5151300399
(5.93%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/110297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/071600021055182374821
(5.97%)
5342376926
(6.15%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/070297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/06613239955243698816
(6.04%)
5182374821
(5.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/060297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/30970475855176016193
(5.96%)
5273063778
(6.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/300297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/29563711565232387349
(6.02%)
5176016193
(5.96%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/290297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/25895388445175376247
(5.96%)
5264915091
(6.06%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/250297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/241689799935344356240
(6.15%)
5175376247
(5.96%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/240297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/22694134575163457441
(5.94%)
5232870898
(6.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/220297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/171062947115212908459
(6%)
5106613748
(5.88%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/170297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/161193336485093574811
(5.86%)
5212908459
(6%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/160297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/141481395745228366473
(6.02%)
5080226899
(5.85%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/140297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/11992595475129106926
(5.91%)
5228366473
(6.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/110297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/091631183235223978394
(6.01%)
5060860071
(5.83%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/090297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/081420648235081913571
(5.85%)
5223978394
(6.01%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/080297000
(0%)
297000
(0%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/07/0412991718344680861673
(5.39%)
3381689839
(3.89%)
L
H SharesCitigroup Inc.2013/07/040404905164
(0.46%)
406443997
(0.46%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/07/0404140444586
(4.77%)
2891472617
(3.33%)
P
H SharesCitigroup Inc.2013/07/0212612721713319576999
(3.82%)
4580849170
(5.27%)
L
H SharesCitigroup Inc.2013/07/020425655717
(0.49%)
418498111
(0.48%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/07/0202864048841
(3.29%)
4093318210
(4.71%)
P
H SharesTemasek Holdings (Private) Limited2013/06/261260000006876665393
(7.92%)
7002665393
(8.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/06/111814026855333407207
(6.14%)
5152004522
(5.93%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/06/101822794195151127788
(5.93%)
5333407207
(6.14%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/06/062380610195416253075
(6.24%)
5178192056
(5.96%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/05/313038964325104991153
(5.88%)
5408887585
(6.23%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/05/301250631885230054341
(6.02%)
5104991153
(5.88%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/05/27594945505148536762
(5.93%)
5208031312
(6%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/05/241245425085273079270
(6.07%)
5148536762
(5.93%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/05/211510374435067480568
(5.83%)
5218518011
(6.01%)
L
H SharesTemasek Holdings (Private) Limited2013/05/212800000005827965393
(6.71%)
6107965393
(7.04%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/05/14273577455233888216
(6.03%)
5206530471
(5.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/05/09225841815193376697
(5.98%)
5215960878
(6.01%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/0882070005096060641
(5.87%)
5113517641
(5.89%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/080418369555
(0.48%)
457369555
(0.52%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/0165005675087775641
(5.86%)
5096060641
(5.87%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/010418369555
(0.48%)
418369555
(0.48%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/3145561345050600819
(5.81%)
5087775641
(5.86%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/310468253632
(0.53%)
418369555
(0.48%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/22100000004958125550
(5.71%)
5050600819
(5.81%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/220460483454
(0.53%)
468253632
(0.53%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/1185476704928929230
(5.67%)
4958125550
(5.71%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/110475455454
(0.54%)
460483454
(0.53%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/0793460004875947147
(5.61%)
4928929230
(5.67%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/01/070444854551
(0.51%)
475455454
(0.54%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2012/12/2073310004745701192
(5.46%)
4875947147
(5.61%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2012/12/200422215701
(0.48%)
444854551
(0.51%)
S
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2012/12/131200000010417376524
(12%)
10405376524
(11.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2012/12/1250539284413289622
(5.08%)
4745701192
(5.46%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2012/12/120462906413
(0.53%)
422215701
(0.48%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2012/11/121526970264260592596
(4.9%)
4413289622
(5.08%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/11/12361227646063155345
(6.99%)
6099278109
(7.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/11/120245355874
(0.28%)
273429763
(0.32%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2012/11/120314370387
(0.36%)
462906413
(0.53%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/11/1204041877466
(4.66%)
4042223891
(4.66%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2012/11/091388100264399402622
(5.06%)
4260592596
(4.9%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2012/11/090462906413
(0.53%)
314370387
(0.36%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/11/0880000006025981405
(6.94%)
6082559725
(7.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/11/08565783206025981405
(6.94%)
6082559725
(7.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/11/080244077874
(0.28%)
272711874
(0.31%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/11/0804040716466
(4.66%)
4040699466
(4.66%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2012/11/0654100004359180820
(5.02%)
4364411352
(5.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2012/11/060662782676
(0.76%)
462906413
(0.53%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2012/10/112427776204116403200
(4.74%)
4359180820
(5.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2012/10/110440487056
(0.5%)
662782676
(0.76%)
S
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2012/08/08451600011280797524
(13%)
11276281524
(12.99%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2012/06/05900000012153577524
(14%)
12144577524
(13.99%)
L
H SharesTemasek Holdings (Private) Limited2012/05/306924190215235843470
(6.03%)
5235843470
(6.03%)
L
H SharesTemasek Holdings (Private) Limited2012/05/28837000005151843470
(5.94%)
5235543470
(6.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/05/23115080115198255531
(5.99%)
5209763542
(6%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/05/230314731015
(0.36%)
345901015
(0.4%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/05/2303596991115
(4.14%)
3615967035
(4.17%)
P
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2012/04/1838582270298185542275
(9.43%)
4327315246
(4.99%)
L
H SharesTamasek Holdings (Private) Limited2012/04/1635500000001055549449
(1.22%)
4605549449
(5.31%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2012/02/081800000013026756524
(15.01%)
13008756524
(14.99%)
L
H SharesNomura Holdings, Inc.2012/02/019756305854755406422
(5.48%)
3779775837
(4.35%)
L
H SharesNomura Holdings, Inc.2012/02/019756305853944459841
(4.54%)
3753805129
(4.32%)
S
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2011/11/14175200000010529835093
(12.13%)
8777835093
(10.11%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/05222220004337667817
(4.99%)
4359889817
(5.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/050310333309
(0.36%)
332705309
(0.38%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/0503049022178
(3.51%)
3049022178
(3.51%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/04257889084363456725
(5.03%)
4337667817
(4.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/040313710880
(0.36%)
310333309
(0.36%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/0403067390178
(3.53%)
3049022178
(3.51%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/23385240634321177132
(4.98%)
4359701195
(5.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/230359496638
(0.41%)
360591621
(0.42%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/2303070642693
(3.54%)
3072602693
(3.54%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/22217958094342972941
(5%)
4321177132
(4.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/220378883304
(0.44%)
359496638
(0.41%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/2203076731693
(3.54%)
3070642693
(3.54%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/16189044144325043611
(4.99%)
4343948025
(5%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/160357554418
(0.41%)
374016422
(0.43%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/1603094939354
(3.57%)
3097008354
(3.57%)
P
Ordinary SharesCapital Research and Management Company2011/09/121138890004380807759
(5.05%)
4266918759
(4.92%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2011/08/303500000013882980524
(16%)
13847980524
(15.95%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2011/08/26900000013891980524
(16.01%)
13882980524
(16%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China2011/06/283500000014768859524
(17.02%)
14733859524
(16.98%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company2011/05/24433560005241985239
(6.04%)
5198629239
(5.99%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund of the PRC2011/03/014010000015658561524
(18.04%)
15618461524
(17.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/2458696464340850615
(5%)
4334980969
(4.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/240406508958
(0.47%)
416938077
(0.48%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/2402777481217
(3.2%)
2775588217
(3.2%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/2327548894338095726
(4.99%)
4340850615
(5%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/230404998958
(0.47%)
406508958
(0.47%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/2302771683217
(3.19%)
2777481217
(3.2%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/2219154034340011129
(5%)
4338095726
(4.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/220411385957
(0.47%)
404998958
(0.47%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/2202769522660
(3.19%)
2771683217
(3.19%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/1892267844330756072
(4.99%)
4339982856
(5%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/180401960904
(0.46%)
412974283
(0.48%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/02/1802772916387
(3.19%)
2771910387
(3.19%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/28453891004370955526
(5.04%)
4325566426
(4.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/280612929804
(0.71%)
569873325
(0.66%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/2802754902036
(3.17%)
2757344036
(3.18%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/21553581804290206415
(4.94%)
4345564595
(5.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/210545215469
(0.63%)
606921359
(0.7%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/2102734637636
(3.15%)
2734813636
(3.15%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/171253167654399031286
(5.07%)
4273714521
(4.92%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/170512159113
(0.59%)
526693509
(0.61%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/1702835442170
(3.27%)
2705707530
(3.12%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/13827610494303695502
(4.96%)
4386456551
(5.05%)
L
JPMorgan Chase & Co.2011/01/13827610494303695502
(4.96%)
4386456551
(5.05%)
L
JPMorgan Chase & Co.2011/01/130466141800
(0.54%)
522705452
(0.6%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/130466141800
(0.54%)
522705452
(0.6%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/1302792458026
(3.22%)
2824407362
(3.25%)
P
JPMorgan Chase & Co.2011/01/1302792458026
(3.22%)
2824407362
(3.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/063760476554636075468
(5.34%)
4260027813
(4.91%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/060450812140
(0.52%)
439282560
(0.51%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/0603157320215
(3.64%)
2771611440
(3.19%)
P
Ordinary SharesBNP Paribas S.A.2010/11/19167710004347728967
(5.01%)
4330957967
(4.99%)
L
Ordinary SharesBNP Paribas S.A.2010/11/103737542588681916536
(0.82%)
4419459124
(5.09%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company2010/10/26542620004957708000
(5.97%)
5011970000
(6.03%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company Limited2010/10/26542620004957708000
(5.97%)
5011970000
(6.03%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2010/10/05304102800013340754923
(16.06%)
10299726923
(12.4%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2010/09/301318081132413340754923
(16.06%)
13340754923
(16.06%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company2010/09/16685850004123953000
(4.97%)
4192538000
(5.05%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company Limited2010/09/16685850004123953000
(4.97%)
4192538000
(5.05%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company Limited2010/07/12506270004155976000
(5%)
4105349000
(4.94%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company2010/07/12506270004155976000
(5%)
4105349000
(4.94%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company2010/06/10388360004151300000
(4.99%)
4190136000
(5.05%)
L
Ordinary SharesCapital Research and Management Company Limited2010/06/10388360004151300000
(4.99%)
4190136000
(5.05%)
L
H SharesNomura Holdings, Inc.2010/06/07995455005008779450
(6.03%)
4909233950
(5.91%)
L
H SharesNomura Holdings, Inc.2010/06/0703862033001
(4.65%)
3862033001
(4.65%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/27241586424140814008
(4.99%)
4164972650
(5.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/270342084607
(0.41%)
359910249
(0.43%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/2702416477503
(2.91%)
2421908503
(2.92%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/04260050004168405283
(5.02%)
4142400283
(4.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/040283016838
(0.34%)
286917838
(0.35%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/0402474956765
(2.98%)
2459415765
(2.96%)
P
HCitigroup Inc.2010/04/163127183304398123655
(5.3%)
4085405325
(4.92%)
L
HCitigroup Inc.2010/04/1601785839212
(2.15%)
1785408792
(2.15%)
S
HCitigroup Inc.2010/04/1601226018366
(1.48%)
1226020366
(1.48%)
P
HCitigroup Inc.2010/04/153000000004693525455
(5.65%)
4398123655
(5.3%)
L
HCitigroup Inc.2010/04/1502090399412
(2.52%)
1785839212
(2.15%)
S
HCitigroup Inc.2010/04/1501224775866
(1.47%)
1226018366
(1.48%)
P
H SharesNational Council for Social Security Fund2010/04/091529600015789581559
(19.01%)
15774285559
(18.99%)
L
H Shares全國社會保障基金理事會2010/04/091529600015789581559
(19.01%)
15774285559
(18.99%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2010/04/08165453674139371231
(4.98%)
4155916598
(5%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2010/04/080269702193
(0.32%)
283851856
(0.34%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2010/04/0802385261831
(2.87%)
2386303148
(2.87%)
P
H SharesNomura Holdings, Inc.2010/03/2404200701061
(5.06%)
4897107816
(5.9%)
L
H SharesNomura Holdings, Inc.2010/03/246964067554428309146
(5.33%)
5124715901
(6.17%)
L
H SharesNomura Holdings, Inc.2010/03/2486351240384673141
(0.1%)
948185544
(1.14%)
S
HCitigroup Inc.2010/03/22389000004187117221
(5.04%)
4186785887
(5.04%)
L
HCitigroup Inc.2010/03/2202212157796
(2.66%)
2212041532
(2.66%)
S
HCitigroup Inc.2010/03/2201222955866
(1.47%)
1222831866
(1.47%)
P
HCitigroup Inc.2010/03/1290000004200233721
(5.06%)
4168344481
(5.02%)
L
HCitigroup Inc.2010/03/1202107566556
(2.54%)
2103938556
(2.53%)
S
HCitigroup Inc.2010/03/1201221055366
(1.47%)
1220653366
(1.47%)
P
HCitigroup Inc.2010/03/091502828994161023813
(5.01%)
4193653273
(5.05%)
L
HCitigroup Inc.2010/03/0902104227526
(2.53%)
2134727034
(2.57%)
S
HCitigroup Inc.2010/03/0901221044866
(1.47%)
1221109866
(1.47%)
P
HCitigroup Inc.2010/03/082273613693933662444
(4.74%)
4161023813
(5.01%)
L
HCitigroup Inc.2010/03/0801812626806
(2.18%)
2104227526
(2.53%)
S
HCitigroup Inc.2010/03/0801221137866
(1.47%)
1221044866
(1.47%)
P
H SharesNomura Holdings, Inc.2010/02/1828715735011341347478
(1.61%)
4212920979
(5.07%)
L
H SharesNomura Holdings, Inc.2010/02/182871573501685274895
(0.83%)
3556848396
(4.28%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2009/08/181791422004315802913
(5.2%)
4136660713
(4.98%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/08/180383044780
(0.46%)
154833780
(0.19%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2009/08/1802223027535
(2.68%)
2269856535
(2.73%)
P
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2009/06/04303255212316643249396
(20.04%)
13610697273
(16.39%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/06/02493013604129075271
(4.97%)
4178376631
(5.03%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/06/020302471820
(0.36%)
317478820
(0.38%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2009/06/0202260659134
(2.72%)
2243236134
(2.7%)
P
HJPMorgan Chase & Co.2009/06/01278386804156913951
(5%)
4129075271
(4.97%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/06/010302670080
(0.36%)
302471820
(0.36%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2009/06/0102282693134
(2.75%)
2260659134
(2.72%)
P
HJPMorgan Chase & Co.2009/05/1504870800391
(5.86%)
4458952608
(5.37%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/05/15437239240919861680
(1.11%)
482622440
(0.58%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2009/05/1502335887734
(2.81%)
2340455734
(2.82%)
P
H SharesAllianz SE2009/04/2832163005076686374815
(8.05%)
3470074308
(4.18%)
L
H SharesAllianz SE2009/04/2832163005086686374815
(8.05%)
3470074307
(4.18%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2009/04/28329520283116615194208
(20%)
16615194208
(20%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/04/1604467707501
(5.38%)
4662919501
(5.61%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/04/16205430000792315874
(0.95%)
997745874
(1.2%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2009/04/1602282875042
(2.75%)
2296568042
(2.77%)
P
HJPMorgan Chase & Co.2009/04/092418750003937346516
(4.74%)
4179221516
(5.03%)
L
HJPMorgan Chase & Co.2009/04/090322586579
(0.39%)
550820039
(0.66%)
S
HJPMorgan Chase & Co.2009/04/0902219156042
(2.67%)
2231884042
(2.69%)
P
H SharesAllianz SE2009/02/0406647916515
(8%)
6647916515
(8%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2008/12/172052900016595388522
(19.98%)
16615917522
(20.01%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2008/10/301702000016616838638
(20.01%)
16599818638
(19.99%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund2008/05/053603200016633487559
(20.03%)
16597455559
(19.98%)
L
H Shares全國社會保障基金理事會2008/05/053603200016633487559
(20.03%)
16597455559
(19.98%)
L
H Shares全國社會保障基金理事會2007/10/256873400017452641559
(21.01%)
17383907559
(20.93%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund2007/10/256873400017452641559
(21.01%)
17383907559
(20.93%)
L
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/11/1753086500006039715399
(7.27%)
716463399
(0.86%)
L
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/11/1753086500005308650000
(6.39%)
1382000
(0%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/11/0952043465365945123886
(7.7%)
740777350
(0.89%)
L
H SharesChina International Capital Corporation Limited2006/11/0953086500005308650000
(6.87%)
0
(0%)
L
H SharesChina Jianyin Investment Limited2006/11/0953086500005308650000
(6.87%)
0
(0%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/11/0953086500005743196603
(6.91%)
434546603
(0.52%)
L
H SharesAllianz SE2006/11/0907336585122
(9.5%)
7336585122
(8.83%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2006/11/09016845115632
(21.81%)
16845115632
(20.28%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/11/0953086500005446321427
(7.05%)
133670332
(0.16%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund2006/11/09017001237785
(22.01%)
17503114559
(21.07%)
L
H Shares全國社會保障基金理事會2006/11/09017001237785
(22.01%)
17503114559
(21.07%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/11/0903465978765
(4.49%)
77244605
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0953086500003465978765
(4.49%)
77244605
(0.09%)
S
H SharesAllianz SE2006/11/090696401107
(0.84%)
696401107
(0.84%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/11/0953086500005308650000
(6.39%)
0
(0%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/11/0952043465363468087700
(4.49%)
175674714
(0.21%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/11/0903468087700
(4.49%)
175674714
(0.21%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/11/09520434653627513800
(0.04%)
30841550
(0.04%)
P
H SharesCredit Suisse Group2006/11/09027513800
(0.04%)
30841550
(0.04%)
P
H SharesMorgan Stanley2006/11/0815000005456258489
(7.06%)
5446321427
(7.05%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/11/0815000003465957351
(4.49%)
3465978765
(4.49%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0803465957351
(4.49%)
3465978765
(4.49%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0653086500005534713671
(7.17%)
5528575215
(7.16%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/11/061068510005732955603
(7.42%)
5732955603
(7.42%)
L
H SharesCredit Suisse Group2006/11/0653086500005976221300
(7.74%)
5976221300
(7.74%)
L
H SharesChina Jianyin Investment Limited2006/11/0653086500005308650000
(6.87%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesChina International Capital Corporation Limited2006/11/0653086500005308650000
(6.87%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesChina International Capital Corporation Limited2006/11/0653086500003386918700
(4.3%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesChina International Capital Corporation Limited2006/11/0633869187003386918700
(4.3%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesChina Jianyin Investment Limited2006/11/0653086500003386918700
(4.3%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesChina Jianyin Investment Limited2006/11/0633869187003386918700
(4.3%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/11/0603506531414
(4.54%)
3506531414
(4.54%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/11/0653086500003506531414
(4.54%)
3506531414
(4.54%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/11/061068510005308650000
(6.87%)
5308650000
(6.87%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/11/0605308650000
(6.87%)
5308650000
(6.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0653086500003558055249
(4.61%)
3495959875
(4.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0633869187003558055249
(4.61%)
3495959875
(4.53%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/11/06013020300
(0.02%)
13020300
(0.02%)
P
H SharesCredit Suisse Group2006/11/06530865000013020300
(0.02%)
13020300
(0.02%)
P
H SharesMorgan Stanley2006/11/031082606995652697471
(7.32%)
5534713671
(7.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/11/031082606993684771772
(4.77%)
3558055249
(4.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0303684771772
(4.77%)
3558055249
(4.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/02572600005640389021
(7.3%)
5652697471
(7.32%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/11/02572600003675060768
(4.76%)
3684771772
(4.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0203675060768
(4.76%)
3684771772
(4.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/012394606995432728564
(7.03%)
5640389021
(7.3%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/11/012394606993443472071
(4.46%)
3675060768
(4.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/11/0103443472071
(4.46%)
3675060768
(4.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/10/3105471220764
(7.08%)
5532728564
(7.16%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/10/31350000005371220764
(6.95%)
5432728564
(7.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/10/31350000003408472071
(4.41%)
3443472071
(4.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/10/3103408472071
(4.41%)
3443472071
(4.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/10/2753086500000
(0%)
5371220764
(6.95%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/10/2719217313005308650000
(6.87%)
7230381300
(9.36%)
L
H SharesNational Council for Social Security Fund2006/10/2700
(0%)
17670237785
(22.88%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2006/10/2700
(0%)
16577506155
(21.46%)
L
H Shares全國社會保障基金理事會2006/10/2700
(0%)
17670237785
(22.88%)
L
H SharesCredit Suisse Group2006/10/2753143230000
(0%)
5314323000
(6.88%)
L
H SharesCredit Suisse Group2006/10/271903680005314323000
(6.88%)
5504691000
(7.13%)
L
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/10/273539100000041418652183
(53.62%)
6027652183
(7.8%)
L
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/10/27406996500000
(0%)
41418652183
(53.62%)
L
H SharesChina Jianyin Investment Limited2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesChina International Capital Corporation Limited2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesCredit Suisse2006/10/2753143230000
(0%)
5314323000
(6.88%)
L
H SharesCredit Suisse (Hong Kong) Limited2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesCredit Suisse (International) Holding AG (Formerly Known as Credit Suisse First Boston (International) Holding AG)2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesMerrill Lynch (Asia Pacific) Limited2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesMerrill Lynch Far East Limited2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesMerrill Lynch International Holdings Inc.2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesMerrill Lynch International Incorporated2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated2006/10/2753086500000
(0%)
5308650000
(6.87%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/10/271068510005308650000
(6.87%)
5415501000
(7.01%)
L
H SharesAllianz SE2006/10/2707321134141
(9.48%)
7321134141
(9.48%)
L
H SharesAllianz SE2006/10/270696401107
(0.01%)
696401107
(0.01%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/10/271068510005308650000
(6.87%)
5308650000
(6.87%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/10/2705308650000
(6.87%)
5308650000
(6.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/10/2733869187000
(0%)
3408472071
(4.41%)
S
H SharesCredit Suisse (Hong Kong) Limited2006/10/2753086500000
(0%)
3386918700
(4.38%)
S
H SharesCredit Suisse (International) Holding AG (Formerly Known as Credit Suisse First Boston (International) Holding AG)2006/10/2700
(0%)
3386918700
(4.38%)
S
H SharesCredit Suisse2006/10/2753143230000
(0%)
3386918700
(4.38%)
S
H SharesCredit Suisse (Hong Kong) Limited2006/10/2700
(0%)
3386918700
(4.38%)
S
H SharesCredit Suisse2006/10/2700
(0%)
3386918700
(4.38%)
S
H SharesChina International Capital Corporation Limited2006/10/2753086500000
(0%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesChina International Capital Corporation Limited2006/10/2733869187000
(0%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesChina Jianyin Investment Limited2006/10/2753086500000
(0%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesChina Jianyin Investment Limited2006/10/2733869187000
(0%)
3386918700
(4.3%)
S
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/10/27406996500000
(0%)
5320650000
(6.89%)
S
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/10/27353910000005320650000
(6.89%)
5320650000
(6.89%)
S
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/10/2705320650000
(6.89%)
5320650000
(6.89%)
S
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2006/10/2753086500000
(0%)
5320650000
(6.89%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/10/271903680003386918700
(4.38%)
3456669701
(4.47%)
S
H SharesCredit Suisse (International) Holding AG (Formerly Known as Credit Suisse First Boston (International) Holding AG)2006/10/2753086500000
(0%)
3386918700
(4.38%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/10/2703386918700
(4.38%)
3456669701
(4.47%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/10/2753143230000
(0%)
3386918700
(4.38%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/10/2719217313000
(0%)
1921731300
(2.49%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/10/2733869187001921731300
(2.49%)
5308650000
(6.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/10/2753086500000
(0%)
3408472071
(4.41%)
S
H SharesCredit Suisse Group2006/10/2753143230000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesCredit Suisse2006/10/2753143230000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesCredit Suisse (Hong Kong) Limited2006/10/2753086500000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesCredit Suisse (International) Holding AG (Formerly Known as Credit Suisse First Boston (International) Holding AG)2006/10/2753086500000
(0%)
0
(0%)
P
代碼 成交 漲跌 漲% 成交股數  
工商銀行 6.22 0.06 0.97 222,812
指數名稱 最新指數 漲跌 漲% 時間
香港恆生指數 29866.32 158.38 0.53 16:09
恆生近月期指 30030 120 0.4 21:14
國企股(H股) 11908.19 171.13 1.46 16:09
紅籌股 4381.67 14 0.32 16:09
創業版 266.05 1.71 0.65 16:21
個股排行榜
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
東駿控股1.050.2734.6224,07216:00
寰亞礦業股權1.500.3025.0014,28516:00
永勤集團控股1.030.2024.1013,95016:00
易易壹金融0.300.0520.415,29515:59
DX﹒COM控股0.270.0417.7810,75515:59
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
志道國際0.40-0.27-40.30192,81315:59
迅捷環球控股0.83-0.38-31.4122,58815:59
國藝娛樂0.40-0.11-21.00311,12216:00
立高控股0.77-0.15-16.304,31516:00
1.13-0.17-13.0863,13815:59
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
恒騰網絡0.320.011.59390,56815:59
國藝娛樂0.40-0.11-21.00311,12216:00
未來世界金融0.200.029.55310,31816:00
建設銀行7.010.111.59232,23916:00
工商銀行6.220.060.97222,81216:00
名稱 A現價 漲跌 漲% 成交量(千股) H溢價%
中國石化 6.18 0.01 0.16 178531400 -9.96
中國國航 11.11 0.19 1.74 42198700 -27.16
中國石油 8.4 0.11 1.33 64856500 -43.24
中信銀行 6.33 0.01 0.16 40083200 -22.8
工商銀行 6.06 -0.06 -0.98 306434500 3.12
中國平安 74.62 0.30 0.40 131784400 14.4
中國鋁業 8.1 0.54 7.14 533611600 -40.75
中國人壽 32.36 -0.35 -1.07 28670500 -20.33
交通銀行 6.37 0.01 0.16 115617300 -8.73
招商銀行 30.09 0.09 0.30 81263800 10.85
中國銀行 4 0.00 0.00 182082400 -4.14
名稱 現價 漲跌 漲% 成交(千股) 時間
達芙妮國際 0.53 0 0 498.000 03:00
康師傅控股 13.18 -2.95 -0.4 3637.461 03:00
順誠 0.95 0 0 1614.000 03:00
裕元集團 27.8 0.36 0.1 1168.374 03:00
嘉里物流 10.32 1.18 0.12 402.500 03:00
亞洲水泥(中國) 2.69 0 0 25.000 03:00
冠捷科技 1.13 0.89 0.01 184.000 03:00
中芯國際 11.88 -1.33 -0.16 59100.608 04:00
台泥國際集團 3.62 -0.28 -0.01 174012.315 11:00
富智康集團 2.42 0 0 4238.356 04:00
精熙國際 1.23 0 0 38.000 03:00
0.46 3.33 0.02 10480.000 04:00