Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. - H Shares

所屬行業: 國企 金融服務 恆生33
回個股總覽 加入自選股 更新報價

中國平安 2318

2017/10/26 下午 04:00:00
最新價67.45港幣
漲跌0.45
漲幅0.67
成交量36820.22千股
成交額2483.52百萬
開市價格66.8
上日收市67
最高68.1
最低66.55
發行股數7,447.58百萬
周息率0.00%
市盈率N/A
52周高0.00
52周低0.00
市值589,848.05百萬
主要股東
類別主要股東日期買入/賣出或涉及的股份數目先前結餘目前結餘註解
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/05/1218784344327005883
(10.44%)
308221539
(9.84%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/05/1216295972127553859
(4.07%)
111257887
(3.55%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/05/120119994881
(3.83%)
120050381
(3.83%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/297851508345285081
(11.03%)
337433573
(10.78%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/290132230462
(4.22%)
129173904
(4.12%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/290122555517
(3.91%)
122518517
(3.91%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/242125656342689713
(10.94%)
344815369
(11.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/240129762918
(4.14%)
130476918
(4.16%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/240122462017
(3.91%)
122570017
(3.91%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/222923349346950316
(11.08%)
344026967
(10.99%)
L
H SharesUBS AG2014/04/224694391286090956
(9.14%)
285782401
(9.13%)
L
H SharesUBS AG2014/04/220509079730
(16.27%)
509055749
(16.27%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/220129380125
(4.13%)
129456984
(4.13%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/220122373517
(3.91%)
122415017
(3.91%)
P
H SharesUBS AG2014/04/101029192283313458
(9.05%)
283486022
(9.06%)
L
H SharesUBS AG2014/04/100517699540
(16.54%)
504390886
(16.12%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/041452080343362515
(10.97%)
344814595
(11.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/040128274106
(4.09%)
127589245
(4.07%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/04/040118691417
(3.79%)
120299417
(3.84%)
P
H SharesUBS AG2014/04/0343995284803953
(9.1%)
284404191
(9.09%)
L
H SharesUBS AG2014/04/030506664780
(16.19%)
506178283
(16.17%)
S
H SharesUBS AG2014/04/016904956288037535
(9.2%)
285833436
(9.13%)
L
H SharesUBS AG2014/04/010507162876
(16.2%)
507502143
(16.22%)
S
H SharesUBS AG2014/03/31990307290083541
(9.27%)
288037535
(9.2%)
L
H SharesUBS AG2014/03/310511401836
(16.34%)
507162876
(16.2%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/286158038348844350
(11.14%)
342686312
(10.94%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/280137792884
(4.4%)
135904738
(4.34%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/280117842917
(3.76%)
117949917
(3.76%)
P
H SharesUBS AG2014/03/2513636280291924041
(9.33%)
291607513
(9.32%)
L
H SharesUBS AG2014/03/250518728805
(16.57%)
518938571
(16.58%)
S
H SharesUBS AG2014/03/14112600291601404
(9.32%)
289718947
(9.26%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/143203432344020726
(10.99%)
347224158
(11.09%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/140135795188
(4.33%)
135094188
(4.31%)
S
H SharesUBS AG2014/03/140516335821
(16.5%)
516937307
(16.52%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/140116633969
(3.72%)
116633969
(3.72%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/030334930879
(10.7%)
342453241
(10.94%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/034085816122930903
(3.92%)
127016719
(4.05%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/03/030119954169
(3.83%)
120052469
(3.83%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/2718168164348148111
(11.12%)
329979947
(10.54%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/275413500127518403
(4.07%)
122104903
(3.9%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/270119408669
(3.81%)
119445169
(3.81%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/263898375344249736
(10.99%)
348148111
(11.12%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/265613500121904903
(3.89%)
127518403
(4.07%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/260119350669
(3.81%)
119408669
(3.81%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/2033484678308258933
(9.84%)
341743611
(10.91%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/20098997847
(3.16%)
117569334
(3.75%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/02/200119256986
(3.81%)
119348986
(3.81%)
P
H SharesUBS AG2014/02/141267071291329651
(9.31%)
288872923
(9.23%)
L
H SharesUBS AG2014/02/140529644295
(16.92%)
509259197
(16.27%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2014/01/319578877189634207
(6.06%)
180055330
(5.75%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2014/01/310155182365
(4.96%)
145774488
(4.66%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2014/01/3103119086
(0.1%)
3119086
(0.1%)
P
H SharesUBS AG2014/01/283228731315226100
(10.07%)
311997369
(9.97%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/01/280310492750
(9.92%)
311205608
(9.94%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/01/28212300093298380
(2.98%)
95421380
(3.04%)
S
H SharesUBS AG2014/01/280511111767
(16.33%)
511451726
(16.34%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/01/280117051624
(3.73%)
117010624
(3.73%)
P
H SharesUBS AG2014/01/241849210311485034
(9.95%)
313334244
(10.01%)
L
H SharesUBS AG2014/01/240513282099
(16.4%)
518104288
(16.55%)
S
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2014/01/080188213392
(6.01%)
190834292
(6.1%)
L
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2014/01/082939357157299222
(5.03%)
154359865
(4.93%)
S
H SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2014/01/0803133479
(0.1%)
3133479
(0.1%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/01/06709834313630255
(10.02%)
312920421
(9.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/01/06082020732
(2.62%)
82575295
(2.63%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2014/01/060122911817
(3.92%)
122871817
(3.92%)
P
H SharesUBS AG2013/12/315519742314201634
(10.04%)
308681892
(9.86%)
L
H SharesUBS AG2013/12/310524530964
(16.76%)
523417106
(16.72%)
S
H SharesUBS AG2013/12/300313865106
(10.03%)
314201634
(10.04%)
L
H SharesUBS AG2013/12/309455538533986502
(17.06%)
524530964
(16.76%)
S
H SharesUBS AG2013/12/271771399318887900
(10.19%)
313865106
(10.03%)
L
H SharesUBS AG2013/12/270535719148
(17.12%)
533986502
(17.06%)
S
H SharesUBS AG2013/12/170316173426
(10.1%)
317415115
(10.14%)
L
H SharesUBS AG2013/12/17192137532043653
(16.99%)
532235790
(17.01%)
S
H SharesUBS AG2013/12/160316502648
(10.11%)
316173426
(10.1%)
L
H SharesUBS AG2013/12/166266241538309894
(17.2%)
532043653
(16.99%)
S
H SharesUBS AG2013/12/12850813318091215
(10.16%)
315889652
(10.09%)
L
H SharesUBS AG2013/12/120536086101
(17.13%)
555030133
(17.73%)
S
H SharesUBS AG2013/12/041302176345549775
(11.04%)
344247599
(10.99%)
L
H SharesUBS AG2013/12/040535391554
(17.11%)
535602904
(17.11%)
S
H SharesUBS AG2013/12/0324909795348769930
(11.14%)
345549775
(11.04%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/12/030327608505
(10.47%)
322680255
(10.31%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/039023592158831568
(5.07%)
149807976
(4.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/030820500
(0.02%)
838500
(0.02%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/12/03330200095911449
(3.06%)
92609449
(2.96%)
S
H SharesUBS AG2013/12/030536801583
(17.15%)
535391554
(17.11%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/12/030122850945
(3.93%)
121208945
(3.87%)
P
H SharesUBS AG2013/12/027526544349199142
(11.16%)
348769930
(11.14%)
L
H SharesUBS AG2013/12/020559986917
(17.89%)
536801583
(17.15%)
S
H SharesUBS AG2013/11/290368366597
(11.77%)
349199142
(11.16%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/290322184649
(10.29%)
326716021
(10.44%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/293321045154499883
(4.93%)
157820928
(5.04%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/290820500
(0.02%)
820500
(0.02%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/29408500091365447
(2.92%)
95450447
(3.05%)
S
H SharesUBS AG2013/11/297255977567242894
(18.12%)
559986917
(17.89%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/290122925621
(3.93%)
122856945
(3.93%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/280333456607
(10.65%)
322184649
(10.29%)
L
H SharesUBS AG2013/11/284573099367125787
(11.73%)
368366597
(11.77%)
L
H SharesUBS AG2013/11/280568416097
(18.16%)
567242894
(18.12%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/2819177700110543147
(3.53%)
91365447
(2.92%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/280123752579
(3.95%)
122925621
(3.93%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/274635950160919110
(5.14%)
156283160
(4.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/270820500
(0.02%)
820500
(0.02%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/260321103040
(10.26%)
335886809
(10.73%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/263002424880246099
(2.56%)
110270347
(3.52%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/260123433093
(3.94%)
126540093
(4.04%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/2510468253310634787
(9.93%)
321103040
(10.26%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/251999033960255760
(1.93%)
80246099
(2.56%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/250120976330
(3.87%)
123433093
(3.94%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/224049630154909287
(4.95%)
158958917
(5.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/22017000
(0%)
674000
(0.02%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/159753169280874054
(8.97%)
290627223
(9.29%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/15032773833
(1.05%)
51999967
(1.66%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/150120233388
(3.84%)
120235388
(3.84%)
P
H SharesUBS AG2013/11/1467205853360289888
(11.51%)
362105223
(11.57%)
L
H SharesUBS AG2013/11/140579060792
(18.5%)
578785119
(18.49%)
S
H SharesUBS AG2013/11/1318307284378597172
(12.1%)
360289888
(11.51%)
L
H SharesUBS AG2013/11/1316486016595546808
(19.03%)
579060792
(18.5%)
S
H SharesUBS AG2013/11/12181780386560377558
(17.9%)
378597172
(12.1%)
L
H SharesUBS AG2013/11/12123045003472501805
(15.1%)
595546808
(19.03%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/118907825159969835
(5.11%)
151062010
(4.82%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/087014331152955504
(4.88%)
159969835
(5.11%)
L
H SharesCharoen Pokphand Group Company Limited2013/11/0801232815613
(39.39%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesCharoen Pokphand Group Company Limited2013/11/083026622951232815613
(39.39%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesChearavanont Dhanin2013/11/0811828156131182815613
(37.79%)
0
(0%)
L
H SharesUBS AG2013/11/08301606805261378071
(8.35%)
562984876
(17.99%)
L
H SharesWorthy Goal Investments Limited2013/11/0811828156131182815613
(37.79%)
0
(0%)
L
H SharesUBS AG2013/11/080475025378
(15.18%)
474060277
(15.15%)
S
H SharesCharoen Pokphand Group Company Limited2013/11/083026622950
(0%)
302662295
(9.67%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/052331762156829418
(5.01%)
154497656
(4.93%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/050271438758
(8.67%)
273666756
(8.74%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/05121250031061906
(0.99%)
32274406
(1.03%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/050114604764
(3.73%)
116770264
(3.73%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/040268390191
(8.58%)
271438758
(8.67%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/042545733154283685
(4.93%)
156829418
(5.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/04249375033555656
(1.07%)
31061906
(0.99%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/11/040111972297
(3.66%)
114604764
(3.66%)
P
H SharesUBS AG2013/10/315050065264382159
(8.45%)
264499002
(8.45%)
L
H SharesUBS AG2013/10/310476348971
(15.22%)
474925982
(15.17%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/10/290271312218
(8.67%)
269451362
(8.61%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/10/29131350131186000
(0.99%)
32499501
(1.04%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/10/290109345488
(3.49%)
109366988
(3.49%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/10/280275798350
(8.81%)
271312218
(8.67%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/10/2849000031676000
(1.01%)
31186000
(0.99%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/10/280109345488
(3.49%)
109345488
(3.49%)
P
H SharesUBS AG2013/09/231248877265344593
(8.48%)
263486216
(8.42%)
L
H SharesUBS AG2013/09/230476319356
(15.22%)
476833297
(15.24%)
S
H SharesUBS AG2013/09/103469241282157185
(9.02%)
278687944
(8.9%)
L
H SharesUBS AG2013/09/100493086589
(15.75%)
492778123
(15.75%)
S
H SharesUBS AG2013/09/09748258281917920
(9.01%)
282157185
(9.02%)
L
H SharesUBS AG2013/09/090490810207
(15.68%)
493086589
(15.75%)
S
H SharesUBS AG2013/09/061277868282263819
(9.02%)
281917920
(9.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/060267726708
(8.55%)
268909688
(8.59%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/06124252231216127
(0.99%)
32458649
(1.04%)
S
H SharesUBS AG2013/09/060491304185
(15.7%)
490810207
(15.68%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/06099907884
(3.19%)
99810884
(3.19%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/050266322882
(8.51%)
267726708
(8.55%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/0523350031449627
(1%)
31216127
(0.99%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/05099152884
(3.17%)
99907884
(3.19%)
P
H SharesUBS AG2013/09/043977055285321603
(9.12%)
283673575
(9.06%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/09/0413696713181567379
(5.8%)
195264092
(6.24%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/09/0416881610148827970
(4.76%)
165709580
(5.29%)
S
H SharesUBS AG2013/09/040494681597
(15.81%)
493348469
(15.76%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/09/0402143300
(0.07%)
2143300
(0.07%)
P
H SharesUBS AG2013/09/031942887296298940
(9.47%)
285321603
(9.12%)
L
H SharesUBS AG2013/09/030495408105
(15.83%)
494681597
(15.81%)
S
H SharesUBS AG2013/08/290293118695
(9.37%)
299443486
(9.57%)
L
H SharesUBS AG2013/08/298981019506775679
(16.19%)
497794660
(15.91%)
S
H SharesUBS AG2013/08/26167620259470261200
(15.03%)
302640941
(9.67%)
L
H SharesUBS AG2013/08/26184408487692019352
(22.11%)
507610865
(16.22%)
S
H SharesUBS AG2013/08/2311829617478205988
(15.28%)
470261200
(15.03%)
L
H SharesUBS AG2013/08/230692602003
(22.13%)
692019352
(22.11%)
S
H SharesUBS AG2013/08/2210903879467302109
(14.93%)
478205988
(15.28%)
L
H SharesUBS AG2013/08/220692146868
(22.12%)
692602003
(22.13%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/08/2110731591196655272
(6.28%)
185923681
(5.94%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/08/2110730500163708257
(5.23%)
152977757
(4.89%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/08/2102193300
(0.07%)
2193300
(0.07%)
P
H SharesUBS AG2013/08/2044228205494839440
(15.81%)
450611235
(14.4%)
L
H SharesUBS AG2013/08/2044622488737045925
(23.55%)
692423437
(22.12%)
S
H SharesUBS AG2013/08/155834778502320039
(16.05%)
496485261
(15.86%)
L
H SharesUBS AG2013/08/150740436049
(23.66%)
737174251
(23.55%)
S
H SharesUBS AG2013/08/142535569502794679
(16.07%)
502320039
(16.05%)
L
H SharesUBS AG2013/08/140740201049
(23.65%)
740436049
(23.66%)
S
H SharesUBS AG2013/08/133776833499017846
(15.94%)
502794679
(16.07%)
L
H SharesUBS AG2013/08/130742569289
(23.73%)
740201049
(23.65%)
S
H SharesUBS AG2013/08/0715521615459053130
(14.67%)
474574745
(15.16%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/08/0716156407174303565
(5.57%)
190459972
(6.09%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/08/0719915907137153998
(4.38%)
157069905
(5.02%)
S
H SharesUBS AG2013/08/0718202701703701853
(22.48%)
721904554
(23.07%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/08/0702033300
(0.06%)
2033300
(0.06%)
P
H SharesUBS AG2013/08/0641466567445295580
(14.23%)
459053130
(14.67%)
L
H SharesUBS AG2013/08/060689903453
(22.04%)
703701853
(22.48%)
S
H SharesUBS AG2013/08/059269778436025802
(13.93%)
445295580
(14.23%)
L
H SharesUBS AG2013/08/059174300680729153
(21.75%)
689903453
(22.04%)
S
H SharesUBS AG2013/08/0139124805386417036
(12.35%)
425541841
(13.6%)
L
H SharesUBS AG2013/08/0139215699632073842
(20.2%)
671289541
(21.45%)
S
H SharesUBS AG2013/07/221691480390808765
(12.49%)
386437169
(12.35%)
L
H SharesUBS AG2013/07/220633378182
(20.24%)
631851428
(20.19%)
S
H SharesUBS AG2013/07/090387107275
(12.37%)
391179680
(12.5%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/092738037284314231
(9.08%)
281576194
(8.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/09032951735
(1.05%)
34381235
(1.1%)
S
H SharesUBS AG2013/07/095377151622751804
(19.9%)
628128955
(20.07%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/090108177688
(3.46%)
104723688
(3.35%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/030283308838
(9.05%)
283146648
(9.05%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/0350020631278029
(0.99%)
31778235
(1.02%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/030107339351
(3.43%)
107734351
(3.44%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/020283305980
(9.05%)
283308838
(9.05%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/07/020165501411
(5.29%)
165489050
(5.29%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/07/02435500125175112
(3.99%)
125610612
(4.01%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/02191400033192029
(1.06%)
31278029
(0.99%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/07/020107081851
(3.42%)
107339351
(3.43%)
P
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/07/0203913500
(0.13%)
4097000
(0.13%)
P
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/270166183327
(5.31%)
166171767
(5.31%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/271104000126291112
(4.04%)
125187112
(3.99%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/2703913500
(0.13%)
3913500
(0.13%)
P
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/260164105139
(5.24%)
166183327
(5.31%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/261867884124423228
(3.98%)
126291112
(4.04%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/2603325500
(0.11%)
3913500
(0.13%)
P
H SharesUBS AG2013/06/219535000382408183
(12.22%)
384989543
(12.3%)
L
H SharesUBS AG2013/06/210620738320
(19.83%)
620936221
(19.84%)
S
H SharesUBS AG2013/06/200388215089
(12.4%)
382408183
(12.22%)
L
H SharesUBS AG2013/06/206341234627079554
(20.04%)
620738320
(19.83%)
S
H SharesUBS AG2013/06/180385781993
(12.33%)
392739222
(12.55%)
L
H SharesUBS AG2013/06/187809578623764819
(19.93%)
631574397
(20.18%)
S
H SharesUBS AG2013/06/144214831386115267
(12.34%)
386114937
(12.34%)
L
H SharesUBS AG2013/06/140624058420
(19.94%)
624243782
(19.95%)
S
H SharesUBS AG2013/06/110388794724
(12.42%)
385408547
(12.31%)
L
H SharesUBS AG2013/06/112406520626370933
(20.01%)
623964413
(19.94%)
S
H SharesUBS AG2013/06/100386106748
(12.34%)
388794724
(12.42%)
L
H SharesUBS AG2013/06/103573169622797764
(19.9%)
626370933
(20.01%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/0613278185149580284
(4.78%)
162858469
(5.2%)
L
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/060104396059
(3.34%)
121518469
(3.88%)
S
H-SharesDeutsche Bank Aktiengesellschaft2013/06/0603510500
(0.11%)
3510500
(0.11%)
P
H SharesUBS AG2013/06/054409000383969646
(12.27%)
383460072
(12.25%)
L
H SharesUBS AG2013/06/050618560496
(19.76%)
619080853
(19.78%)
S
H SharesUBS AG2013/05/3116794215362214162
(11.57%)
379008377
(12.11%)
L
H SharesUBS AG2013/05/3121413370589317751
(18.83%)
610731121
(19.51%)
S
H SharesUBS AG2013/05/2822029909381384060
(12.19%)
359354151
(11.48%)
L
H SharesUBS AG2013/05/2823967150602735185
(19.26%)
578768035
(18.49%)
S
H SharesUBS AG2013/05/2423642852407516439
(13.02%)
383873587
(12.27%)
L
H SharesUBS AG2013/05/2423517467630480181
(20.14%)
606962714
(19.39%)
S
H SharesUBS AG2013/05/23968223406548216
(12.99%)
407516439
(13.02%)
L
H SharesUBS AG2013/05/230629933967
(20.13%)
630480181
(20.14%)
S
H SharesUBS AG2013/05/220382437390
(12.22%)
406548216
(12.99%)
L
H SharesUBS AG2013/05/2224192252605741715
(19.35%)
629933967
(20.13%)
S
H SharesUBS AG2013/05/2162486934319950456
(10.22%)
382437390
(12.22%)
L
H SharesCitigroup Inc.2013/05/21237179440290016174
(9.26%)
52836734
(1.68%)
L
H SharesCitigroup Inc.2013/05/21016308368
(0.52%)
16482251
(0.52%)
S
H SharesUBS AG2013/05/2180372325525369390
(16.79%)
605741715
(19.35%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/05/21035655549
(1.13%)
35806049
(1.14%)
P
H SharesUBS AG2013/05/2027906654320298541
(10.23%)
319950456
(10.22%)
L
H SharesUBS AG2013/05/200526207144
(16.81%)
525369390
(16.79%)
S
H SharesUBS AG2013/05/1524884756351418871
(11.23%)
326534115
(10.43%)
L
H SharesUBS AG2013/05/150531057832
(16.97%)
531613137
(16.99%)
S
H SharesUBS AG2013/05/1413014410338404461
(10.81%)
351418871
(11.23%)
L
H SharesUBS AG2013/05/140518380556
(16.56%)
531057832
(16.97%)
S
H SharesUBS AG2013/05/1318812374357216835
(11.41%)
338404461
(10.81%)
L
H SharesUBS AG2013/05/1319969474538350030
(17.2%)
518380556
(16.56%)
S
H SharesUBS AG2013/05/100346207506
(11.06%)
357216835
(11.41%)
L
H SharesUBS AG2013/05/1012050580526299450
(16.82%)
538350030
(17.2%)
S
H SharesUBS AG2013/05/0911885416334322090
(10.68%)
346207506
(11.06%)
L
H SharesUBS AG2013/05/090515354077
(16.47%)
526299450
(16.82%)
S
H SharesUBS AG2013/05/060319520431
(10.21%)
323809370
(10.35%)
L
H SharesUBS AG2013/05/066116921497403728
(15.89%)
503520649
(16.09%)
S
H SharesUBS AG2013/05/036336246781
(10.74%)
319520431
(10.21%)
L
H SharesUBS AG2013/05/030498167244
(15.92%)
497403728
(15.89%)
S
H SharesUBS AG2013/04/292267203318085487
(10.16%)
315389088
(10.08%)
L
H SharesUBS AG2013/04/290499096569
(15.95%)
494594104
(15.8%)
S
H SharesUBS AG2013/04/220316255906
(10.1%)
315040207
(10.07%)
L
H SharesUBS AG2013/04/226584080504434832
(16.12%)
497850752
(15.91%)
S
H SharesUBS AG2013/04/180313535832
(10.02%)
330827705
(10.57%)
L
H SharesUBS AG2013/04/1818314347486154490
(15.53%)
504468837
(16.12%)
S
H SharesUBS AG2013/04/1714986218298549614
(9.54%)
313535832
(10.02%)
L
H SharesUBS AG2013/04/170487503371
(15.58%)
486154490
(15.53%)
S
H SharesUBS AG2013/04/106014584289289023
(9.24%)
287610203
(9.19%)
L
H SharesUBS AG2013/04/100477476800
(15.26%)
475274732
(15.19%)
S
H SharesUBS AG2013/04/099765133279523890
(8.93%)
289289023
(9.24%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/09686978156525299
(5%)
155838321
(4.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/090374500
(0.01%)
388500
(0.01%)
S
H SharesUBS AG2013/04/090469809274
(15.01%)
477476800
(15.26%)
S
H SharesUBS AG2013/04/084338358283862248
(9.07%)
279523890
(8.93%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/0884680156440619
(4.99%)
156525299
(5%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/080261000
(0%)
374500
(0.01%)
S
H SharesUBS AG2013/04/080474955394
(15.18%)
469809274
(15.01%)
S
H SharesUBS AG2013/04/0511440878283565560
(9.06%)
283862248
(9.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/05545205156985824
(5.01%)
156440619
(4.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/050261000
(0%)
261000
(0%)
S
H SharesUBS AG2013/04/050473754919
(15.14%)
474955394
(15.18%)
S
H SharesUBS AG2013/04/0215512615268578305
(8.58%)
284090920
(9.08%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/022343108154814513
(4.94%)
157157621
(5.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/04/020310000
(0.01%)
310000
(0.01%)
S
H SharesUBS AG2013/04/0214114382459518348
(14.68%)
473632730
(15.13%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/294363710157550931
(5.03%)
153187221
(4.89%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/290310000
(0.01%)
310000
(0.01%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/282054421155496510
(4.96%)
157550931
(5.03%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/280310000
(0.01%)
310000
(0.01%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/03/265899585281038419
(8.97%)
286938004
(9.16%)
L
H SharesCitigroup Inc.2013/03/26018876207
(0.6%)
18896270
(0.6%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/03/26023613055
(0.75%)
29292665
(0.93%)
P
H SharesCitigroup Inc.2013/03/2522889212752146292
(1.66%)
281038419
(8.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/257045149157426452
(5.03%)
150381303
(4.8%)
L
H SharesUBS AG2013/03/250182064036
(5.82%)
172401575
(5.51%)
L
H SharesUBS AG2013/03/258808653351403994
(11.23%)
342595341
(10.95%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/250306000
(0.01%)
306000
(0.01%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/03/25018825731
(0.6%)
18876207
(0.6%)
S
H SharesCitigroup Inc.2013/03/25029363055
(0.93%)
23613055
(0.75%)
P
H SharesUBS AG2013/03/2292217105174221895
(5.57%)
266439000
(8.51%)
L
H SharesUBS AG2013/03/220174221895
(5.57%)
182064036
(5.82%)
L
H SharesUBS AG2013/03/227867951343536043
(10.98%)
351403994
(11.23%)
S
H SharesUBS AG2013/03/22114870485343536043
(10.98%)
458406528
(14.65%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/200163706600
(5.23%)
157898183
(5.04%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/03/20529483733968913
(1.08%)
28674076
(0.91%)
S
H SharesUBS AG2013/03/073484299161386727
(5.16%)
160445368
(5.13%)
L
H SharesUBS AG2013/03/070320287671
(10.23%)
321602036
(10.28%)
S
H SharesUBS AG2013/03/0414753423180535417
(5.77%)
160253903
(5.12%)
L
H SharesUBS AG2013/03/040337461640
(10.78%)
319947530
(10.22%)
S
H SharesUBS AG2013/02/284439354192137773
(6.14%)
187698419
(5.99%)
L
H SharesUBS AG2013/02/285022315348569052
(11.14%)
343546737
(10.98%)
S
H SharesUBS AG2013/02/279027146183110627
(5.85%)
192137773
(6.14%)
L
H SharesUBS AG2013/02/277093734341475318
(10.91%)
348569052
(11.14%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/221080105188000041
(6%)
186919936
(5.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/22048773268
(1.55%)
48807163
(1.55%)
S
H SharesUBS AG2013/02/200180669838
(5.77%)
176206583
(5.63%)
L
H SharesUBS AG2013/02/203532513345984435
(11.05%)
342451922
(10.94%)
S
H SharesUBS AG2013/02/1948999106229668944
(7.34%)
180669838
(5.77%)
L
H SharesUBS AG2013/02/1943787466389771901
(12.45%)
345984435
(11.05%)
S
H SharesUBS AG2013/02/1845282531229817501
(7.34%)
229668944
(7.34%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/180291220525
(9.3%)
294249294
(9.4%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/1876395031104176
(0.99%)
31868126
(1.02%)
S
H SharesUBS AG2013/02/180388986878
(12.43%)
389771901
(12.45%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/18094897788
(3.03%)
96274288
(3.08%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/150291763976
(9.32%)
291220525
(9.3%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/1534528631449462
(1%)
31104176
(0.99%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/15094817288
(3.03%)
94897788
(3.03%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/140290306873
(9.28%)
291763976
(9.32%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/1423214831217314
(0.99%)
31449462
(1%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/02/14093120288
(2.98%)
94817288
(3.03%)
P
H SharesUBS AG2013/02/080248394153
(7.94%)
235905577
(7.54%)
L
H SharesUBS AG2013/02/0819968268411288486
(13.14%)
391320218
(12.5%)
S
H SharesUBS AG2013/02/078098594256492747
(8.2%)
248394153
(7.94%)
L
H SharesUBS AG2013/02/070411263739
(13.14%)
411288486
(13.14%)
S
H SharesHSBC Holdings plc2013/02/06976121395989206687
(31.61%)
0
(0%)
H SharesHSBC Holdings plc2013/02/06976121395989021064
(31.6%)
17299678
(0.55%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/066014992182087357
(5.81%)
188102349
(6.01%)
L
H SharesCharoen Pokphand Group Company Limited2013/02/06500000001232815613
(39.39%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesCharoen Pokphand Group Company Limited2013/02/069761213951232815613
(39.39%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesChearavanont Dhanin2013/02/06500000001232815613
(39.39%)
1182815613
(37.79%)
L
H SharesChearavanont Dhanin2013/02/06976121395256694218
(8.2%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesUBS AG2013/02/069869962246622785
(7.88%)
256492747
(8.2%)
L
H SharesWorthy Goal Investments Limited2013/02/06500000001232815613
(39.39%)
1182815613
(37.79%)
L
H SharesWorthy Goal Investments Limited2013/02/06976121395256694218
(8.2%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesUBS AG2013/02/0620354387390909352
(12.49%)
411263739
(13.14%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2013/02/06041422535
(1.32%)
47247483
(1.51%)
S
H SharesUBS AG2013/02/0520421037267043822
(8.53%)
246622785
(7.88%)
L
H SharesUBS AG2013/02/050391747228
(12.52%)
390909352
(12.49%)
S
H SharesUBS AG2013/02/01147290500106662975
(3.41%)
253953475
(8.11%)
L
H SharesChearavanont Dhanin2013/02/012566942180
(0%)
256694218
(8.2%)
L
H SharesCharoen Pokphand Group Company Limited2013/02/012566942181232815613
(39.39%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesWorthy Global Investments Limited2013/02/012566942180
(0%)
256694218
(8.2%)
L
H SharesUBS AG2013/02/01045072240
(1.44%)
386690835
(12.36%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/01/173357825279289701
(8.92%)
282647526
(9.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/01/17022883748
(0.73%)
25217182
(0.81%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/01/17091104488
(2.91%)
91572288
(2.93%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2012/12/132743129155852091
(4.98%)
158595220
(5.06%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2012/12/13034655717
(1.1%)
36663448
(1.17%)
S
H SharesHSBC Holdings plc2012/12/072566942181233613637
(39.42%)
976919214
(31.21%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2012/12/070976346706
(31.2%)
976346245
(31.2%)
S
H SharesHSBC Holdings plc2012/12/0501233613774
(39.42%)
1233613737
(39.42%)
L
H SharesCharoen Pokphand Group Company Limited2012/12/0512328156130
(0%)
1232815613
(39.39%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2012/12/059761213950
(0%)
976346920
(31.2%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/261906792250253216
(7.99%)
252160008
(8.06%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/26015989939
(0.51%)
16207839
(0.52%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/26079003324
(2.52%)
79013324
(2.52%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/17328670250410904
(8%)
250082234
(7.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/17015541713
(0.5%)
15598102
(0.5%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/17080075478
(2.56%)
79528624
(2.54%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/11735840250195476
(7.99%)
250931316
(8.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/11014041564
(0.45%)
14141964
(0.45%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/10/11081082978
(2.59%)
80978978
(2.59%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/09/111900694251180897
(8.03%)
249280203
(7.96%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/09/11019125302
(0.61%)
19088002
(0.61%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/09/11077356684
(2.47%)
77225684
(2.47%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/101637000249699273
(7.98%)
251336273
(8.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/1008942572
(0.29%)
8727258
(0.28%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/10086400345
(2.76%)
88315345
(2.82%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/12/291574950250747972
(8.01%)
249173022
(7.96%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/12/29010532831
(0.34%)
7638937
(0.24%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/12/29087664845
(2.8%)
87597345
(2.8%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/11/012562050249167270
(7.96%)
251729320
(8.04%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/11/01016641739
(0.53%)
16613031
(0.53%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/11/01088123763
(2.82%)
88817263
(2.84%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/032506024217498889
(6.95%)
220004913
(7.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/03015098089
(0.48%)
15564590
(0.5%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/10/03079670393
(2.55%)
80582393
(2.57%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/303855797221354686
(7.07%)
217498889
(6.95%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/30019219369
(0.61%)
15098089
(0.48%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/30079314893
(2.53%)
79670393
(2.55%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/283425461217970725
(6.96%)
221396186
(7.07%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/28019261755
(0.62%)
19238869
(0.61%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/09/28079324393
(2.53%)
79314893
(2.53%)
P
H SharesJinjun Limited2011/08/240120000000
(3.83%)
0
(0%)
H SharesCheng Yu Tung2011/08/240120000000
(3.83%)
0
(0%)
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/08/240120000000
(3.83%)
0
(0%)
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/08/24120000000196000000
(6.26%)
76000000
(2.42%)
L
H SharesCheng Yu Tung2011/08/2476000000196000000
(6.26%)
76000000
(2.42%)
L
H SharesJinjun Limited2011/08/24120000000196000000
(6.26%)
76000000
(2.42%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/08/242368937219281447
(7.01%)
216912510
(6.93%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/08/24021461000
(0.69%)
22044893
(0.7%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/08/24075318126
(2.41%)
75318126
(2.41%)
P
H SharesJinjun Limited2011/08/2376000000272000000
(8.69%)
196000000
(6.26%)
L
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/08/2376000000272000000
(8.69%)
196000000
(6.26%)
L
H SharesCheng Yu Tung2011/08/2376000000272000000
(8.69%)
196000000
(6.26%)
L
H SharesCheng Yu Tung2011/08/230196000000
(6.26%)
120000000
(3.83%)
S
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/08/230196000000
(6.26%)
120000000
(3.83%)
S
H SharesJinjun Limited2011/08/230196000000
(6.26%)
120000000
(3.83%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/08/22929056218776616
(6.99%)
219705672
(7.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/08/22021740639
(0.69%)
21788295
(0.7%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/08/22074397226
(2.38%)
75262126
(2.4%)
P
H SharesJinjun Limited2011/06/172720000000
(0%)
272000000
(8.69%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2011/06/1701233926425
(43.17%)
1233926425
(39.42%)
L
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/06/172720000000
(0%)
272000000
(8.69%)
L
H SharesCheng Yu Tung2011/06/172720000000
(0%)
272000000
(8.69%)
L
H SharesCheng Yu Tung2011/06/1700
(0%)
196000000
(6.26%)
S
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/06/1700
(0%)
196000000
(6.26%)
S
H SharesJinjun Limited2011/06/1700
(0%)
196000000
(6.26%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/05/13681500200259693
(7.01%)
199578193
(6.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/05/13011774527
(0.41%)
11728527
(0.41%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/05/13074029262
(2.59%)
73950762
(2.59%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/05/11138300199973225
(7%)
200111525
(7%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/05/11011747623
(0.41%)
11739027
(0.41%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/05/11073988262
(2.59%)
74029262
(2.59%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/282737232200241151
(7.01%)
197503919
(6.91%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/28014292102
(0.5%)
11841604
(0.41%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/28073010211
(2.55%)
73010211
(2.55%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/044258110198906113
(6.96%)
203164223
(7.11%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/04011375679
(0.4%)
14418060
(0.5%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/04078339111
(2.74%)
78480111
(2.75%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/03/233714500201980419
(7.07%)
198265919
(6.94%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/03/2309391694
(0.33%)
9322624
(0.33%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/03/23078662157
(2.75%)
78680157
(2.75%)
P
H SharesJinjun Limited2011/03/142720000000
(0%)
272000000
(9.52%)
L
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/03/142720000000
(0%)
272000000
(9.52%)
L
H SharesCheng Yu Tung2011/03/142720000000
(0%)
272000000
(9.52%)
L
H SharesCheng Yu Tung2011/03/1400
(0%)
196000000
(6.86%)
S
H SharesChow Tai Fook Nominee Limited2011/03/1400
(0%)
196000000
(6.86%)
S
H SharesJinjun Limited2011/03/1400
(0%)
196000000
(6.86%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/0518809210233136427
(8.16%)
214327217
(7.5%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/0507837515
(0.27%)
7659642
(0.27%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/050101326446
(3.55%)
82624446
(2.89%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/24981108257940478
(9.03%)
256959370
(8.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/2408846781
(0.31%)
9467154
(0.33%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/240125691246
(4.4%)
124527406
(4.36%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/122820300256402789
(8.97%)
259223089
(9.07%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/1208789205
(0.31%)
8738455
(0.31%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/120126194646
(4.42%)
126249646
(4.42%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/171638615258127265
(9.03%)
256488650
(8.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/17010519130
(0.37%)
10601880
(0.37%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/170126563146
(4.43%)
124670531
(4.36%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/079535100248866189
(8.71%)
258401289
(9.04%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/0705909841
(0.21%)
8610001
(0.3%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/070119802646
(4.19%)
126177646
(4.42%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/0320555381226138984
(7.91%)
246694365
(8.63%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/0305172043
(0.18%)
7463352
(0.26%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/030116845646
(4.09%)
116845646
(4.09%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/188452200199085359
(6.97%)
207537559
(7.26%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/1806856292
(0.24%)
6854692
(0.24%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/18096955846
(3.39%)
105511646
(3.69%)
P
H SharesJames G. Coulter2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesDavid Bonderman2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesCoulter James G.2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesBonderman David2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesBlum G.A. LLC2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesBlum Investment Partners, Inc.2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesBlum Richard Charles2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesNewbridge Asia AIV III, L.P.2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesNewbridge Asia Genpar AIV III, L.P.2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesTarrant Advisors, Inc.2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesTarrant Capital Advisors, Inc.2010/05/17160000000299088758
(10.46%)
139088758
(4.87%)
L
H SharesTarrant Capital Advisors, Inc.2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesNewbridge Asia GenPar III, L.P.2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesTarrant Advisors, Inc.2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesNewbridge Asia Genpar AIV III, L.P.2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesNewbridge Asia AIV III, L.P.2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesBlum Richard Charles2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesBlum Investment Partners, Inc.2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesBlum G.A. LLC2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesBonderman David2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
HHSBC Holdings plc2010/05/0601240569099
(48.48%)
1240569099
(43.41%)
L
H SharesDavid Bonderman2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesCoulter James G.2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesJames G. Coulter2010/05/062990887580
(0%)
299088758
(10.46%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/063324625200845818
(7.85%)
197521193
(6.91%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/0605783278
(0.23%)
5790768
(0.2%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/06098053846
(3.83%)
97436346
(3.41%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/03837400205319614
(8.02%)
204482214
(7.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/0305745428
(0.22%)
5757478
(0.23%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/05/030100716346
(3.94%)
100672346
(3.93%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/29293255204551114
(7.99%)
204844369
(8.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/2903593578
(0.14%)
4444928
(0.17%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/290100810346
(3.94%)
100716346
(3.94%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/221493800205796102
(8.04%)
204302302
(7.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/2203379361
(0.13%)
3523025
(0.14%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/220100452346
(3.93%)
100452346
(3.93%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/191016000204141358
(7.98%)
205157358
(8.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/1903190700
(0.12%)
3201700
(0.13%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/04/190100109846
(3.91%)
100236846
(3.92%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/211068000178697965
(6.98%)
179765965
(7.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/2101361458
(0.05%)
1361458
(0.05%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/210103636874
(4.05%)
103949374
(4.06%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/18652500179350465
(7.01%)
178697965
(6.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/1801361458
(0.05%)
1361458
(0.05%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/180104063374
(4.07%)
103636874
(4.05%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/10/12689638178674317
(6.98%)
179363955
(7.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/10/1202105586
(0.08%)
1810644
(0.07%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/10/12089475900
(3.5%)
90442400
(3.53%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/08/256879315181854269
(7.11%)
174974954
(6.84%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/08/25014772527
(0.58%)
8295712
(0.32%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/08/25084375456
(3.3%)
84009356
(3.28%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/08/183948500176663296
(6.9%)
180611796
(7.06%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/08/1809807195
(0.38%)
9807195
(0.38%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/08/18085726641
(3.35%)
85280141
(3.33%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/07/066202500148161300
(5.79%)
154363800
(6.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/07/0603527000
(0.14%)
3411500
(0.13%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/07/06083644156
(3.27%)
84203156
(3.29%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/223428294156005788
(6.1%)
152577494
(5.96%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/2209686294
(0.38%)
7465500
(0.29%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/22086307656
(3.37%)
85081156
(3.33%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/123683720150077418
(5.87%)
153761138
(6.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/1207894500
(0.31%)
11504440
(0.45%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/12092539156
(3.62%)
92539156
(3.62%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/093498370153920638
(6.02%)
150422268
(5.88%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/09011684440
(0.46%)
9249870
(0.36%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/09093028656
(3.64%)
92539156
(3.62%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/081490000152430638
(5.96%)
153920638
(6.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/08010299440
(0.4%)
11684440
(0.46%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/06/08093138656
(3.64%)
93028656
(3.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/24976516153744141
(6.01%)
152767625
(5.97%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/2409705856
(0.38%)
8631022
(0.34%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/240100108148
(3.91%)
100108148
(3.91%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/172144200153377835
(5.99%)
155522035
(6.08%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/1708631022
(0.34%)
8631022
(0.34%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/170101211448
(3.96%)
103056148
(4.03%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/161867584155245419
(6.07%)
153377835
(5.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/1608631022
(0.34%)
8631022
(0.34%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/160103096948
(4.03%)
101211448
(3.96%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/14927500153142919
(5.99%)
154070419
(6.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/1408631022
(0.34%)
8631022
(0.34%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/140102340948
(4%)
101918448
(3.98%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/09462877153605796
(6%)
153142919
(5.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/0908631022
(0.34%)
8631022
(0.34%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/04/090102599948
(4.01%)
102340948
(4%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2008/11/07286500153367762
(5.99%)
153654262
(6.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2008/11/07015150329
(0.59%)
15150329
(0.59%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2008/11/070101713531
(3.98%)
101713531
(3.98%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2008/10/147475438124497165
(4.87%)
131972603
(5.16%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2008/10/14021360470
(0.83%)
21210470
(0.83%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2008/10/14088586031
(3.46%)
94761031
(3.7%)
P
H SharesMorgan Stanley2008/06/271500000130573513
(5.1%)
126902426
(4.96%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/06/27091317147
(3.57%)
87346088
(3.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/06/26114500128787056
(5.03%)
130573513
(5.1%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/06/26089803837
(3.51%)
91317147
(3.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/06/2534000128772388
(5.03%)
128787056
(5.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/06/25091399622
(3.57%)
89803837
(3.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/06/241753500126977846
(4.96%)
128772388
(5.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/06/24090480976
(3.54%)
91399622
(3.57%)
S
H SharesUBS AG2008/05/288933437128653151
(5.03%)
119719714
(4.68%)
L
H SharesUBS AG2008/05/28020773504
(0.81%)
20884544
(0.82%)
S
H SharesUBS AG2008/05/276678026121975125
(4.77%)
128653151
(5.03%)
L
H SharesUBS AG2008/05/27020800499
(0.81%)
20773504
(0.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/246797000129172378
(5.05%)
122325008
(4.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/24082719547
(3.23%)
82136187
(3.21%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/231456000131002855
(5.12%)
129172378
(5.05%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/23084144446
(3.29%)
82719547
(3.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/222071264132337551
(5.17%)
131022855
(5.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/22085992236
(3.36%)
84144446
(3.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/211100225133049520
(5.2%)
132337551
(5.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/21086462252
(3.38%)
85992236
(3.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/181499000132186385
(5.17%)
133049520
(5.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/18086623153
(3.39%)
86462252
(3.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/171909895133151074
(5.2%)
132186385
(5.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/17087494593
(3.42%)
86623153
(3.39%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/162679626131437583
(5.14%)
133151074
(5.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/16086016824
(3.36%)
87494593
(3.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/157807060123924659
(4.84%)
131437583
(5.14%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/15076953386
(3.01%)
86016824
(3.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/091807500133607513
(5.22%)
121541525
(4.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/09301500082476944
(3.22%)
72321847
(2.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/0855524134609269
(5.26%)
133607513
(5.22%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/08082378251
(3.22%)
82476944
(3.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/072455000134439618
(5.25%)
134609269
(5.26%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/07082730100
(3.23%)
82378251
(3.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/04/02452500128419737
(5.02%)
130588732
(5.1%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/04/02078649227
(3.07%)
78585659
(3.07%)
S
H SharesMorgan Stanley2008/03/311284400127314734
(4.98%)
128180405
(5.01%)
L
H SharesMorgan Stanley2008/03/311320044065590663
(2.56%)
78336660
(3.06%)
S
H SharesUBS AG2008/03/279595196128595956
(5.03%)
119000760
(4.65%)
L
H SharesUBS AG2008/03/27959519616731574
(0.65%)
18053794
(0.71%)
S
H SharesUBS AG2008/03/27016731574
(0.65%)
18053794
(0.71%)
S
H SharesUBS AG2008/03/263731809124864147
(4.88%)
128595956
(5.03%)
L
H SharesUBS AG2008/03/26373180915177007
(0.59%)
16731574
(0.65%)
S
H SharesUBS AG2008/03/26015177007
(0.59%)
16731574
(0.65%)
S
H SharesUBS AG2008/03/199387136133721047
(5.23%)
124333911
(4.86%)
L
H SharesUBS AG2008/03/19938713616048087
(0.63%)
15898637
(0.62%)
S
H SharesUBS AG2008/03/19016048087
(0.63%)
15898637
(0.62%)
S
H SharesUBS AG2008/03/1810308904123412143
(4.82%)
133721047
(5.23%)
L
H SharesUBS AG2008/03/181030890417819217
(0.7%)
16048087
(0.63%)
S
H SharesUBS AG2008/03/18017819217
(0.7%)
16048087
(0.63%)
S
H SharesUBS AG2008/03/147230410131630177
(5.15%)
124399767
(4.86%)
L
H SharesUBS AG2008/03/14723041017494517
(0.68%)
17589467
(0.69%)
S
H SharesUBS AG2008/03/14017494517
(0.68%)
17589467
(0.69%)
S
H SharesUBS AG2008/03/138754299122875878
(4.8%)
131630177
(5.15%)
L
H SharesUBS AG2008/03/13875429915582367
(0.61%)
17494517
(0.68%)
S
H SharesUBS AG2008/03/13015582367
(0.61%)
17494517
(0.68%)
S
H SharesUBS AG2008/03/129955803132831681
(5.19%)
122875878
(4.8%)
L
H SharesUBS AG2008/03/12995580315133917
(0.59%)
15582367
(0.61%)
S
H SharesUBS AG2008/03/12015133917
(0.59%)
15582367
(0.61%)
S
H SharesUBS AG2008/03/115493737127337944
(4.98%)
132831681
(5.19%)
L
H SharesUBS AG2008/03/11549373714904057
(0.58%)
15133917
(0.59%)
S
H SharesUBS AG2008/03/11014904057
(0.58%)
15133917
(0.59%)
S
H SharesUBS AG2008/03/1011100780138438724
(5.41%)
127337944
(4.98%)
L
H SharesUBS AG2008/03/101110078015226557
(0.6%)
14904057
(0.58%)
S
H SharesUBS AG2008/03/10015226557
(0.6%)
14904057
(0.58%)
S
H SharesUBS AG2008/02/207340700127622459
(4.99%)
134963159
(5.28%)
L
H SharesUBS AG2008/02/20734070017115533
(0.67%)
17011758
(0.66%)
S
H SharesUBS AG2008/02/20017115533
(0.67%)
17011758
(0.66%)
S
H SharesUBS AG2008/02/181143056128006240
(5%)
126863184
(4.96%)
L
H SharesUBS AG2008/02/18114305615830279
(0.62%)
16443333
(0.64%)
S
H SharesUBS AG2008/02/18015830279
(0.62%)
16443333
(0.64%)
S
H SharesUBS AG2008/02/016847800154202354
(6.03%)
147354554
(5.76%)
L
H SharesUBS AG2008/02/01684780027606583
(1.08%)
19950683
(0.78%)
S
H SharesUBS AG2008/02/01765590027606583
(1.08%)
19950683
(0.78%)
S
H SharesUBS AG2008/01/292167000151666509
(5.93%)
153833509
(6.01%)
L
H SharesUBS AG2008/01/29216700027431415
(1.07%)
28762823
(1.12%)
S
H SharesUBS AG2008/01/29027431415
(1.07%)
28762823
(1.12%)
S
H SharesUBS AG2008/01/250150601639
(5.89%)
151626089
(5.93%)
L
H SharesUBS AG2008/01/251730825150601639
(5.89%)
151626089
(5.93%)
L
H SharesUBS AG2008/01/25173082525292640
(0.99%)
27023465
(1.06%)
S
H SharesUBS AG2008/01/10455033127671572
(4.99%)
128126605
(5.01%)
L
H SharesUBS AG2008/01/1045503313343789
(0.52%)
13816909
(0.54%)
S
H SharesUBS AG2008/01/10013343789
(0.52%)
13816909
(0.54%)
S
H SharesLau Luen Hung2007/11/219546500134837400
(5.26%)
125290900
(4.89%)
L
H SharesLau Luen Hung2007/11/198920000153524400
(6%)
144604400
(5.65%)
L
H SharesLau Luen Hung2007/10/29767100179864000
(7.02%)
179096900
(6.99%)
L
Ordinary SharesLau Luen Hung2007/09/281210500178789500
(6.98%)
180000000
(7.03%)
L
H SharesLau Luen Hung2007/08/22910000152610000
(5.96%)
153520000
(6%)
L
H SharesLau Luen Hung2007/08/023400000127857500
(4.99%)
131257500
(5.12%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2007/02/074230500129854133
(5.08%)
125623633
(4.91%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2007/02/07423050086857583
(3.39%)
85172583
(3.33%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2007/02/07086857583
(3.39%)
85172583
(3.33%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/29299000153549133
(6%)
153250133
(5.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/2929900091377083
(3.57%)
91381083
(3.57%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/29091377083
(3.57%)
91381083
(3.57%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/22659000153225133
(5.99%)
153884133
(6.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/2265900091280583
(3.57%)
91266583
(3.57%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/22091280583
(3.57%)
91266583
(3.57%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/20332000153662133
(6.01%)
153330133
(5.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/2033200091123083
(3.56%)
91280583
(3.57%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/20091123083
(3.56%)
91280583
(3.57%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/191061627152600506
(5.96%)
153662133
(6.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/19106162790843583
(3.55%)
91123083
(3.56%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/19090843583
(3.55%)
91123083
(3.56%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/182922627155523133
(6.08%)
152600506
(5.96%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/12/18090893583
(3.55%)
90843583
(3.55%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/302730500152948633
(5.98%)
155679133
(6.08%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/30273050089342083
(3.49%)
89635583
(3.5%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/30089342083
(3.49%)
89635583
(3.5%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/29859500153808133
(6.01%)
152948633
(5.98%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/2985950089342083
(3.49%)
89342083
(3.49%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/29089342083
(3.49%)
89342083
(3.49%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/28375000153433133
(5.99%)
153808133
(6.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/2837500089032583
(3.48%)
89342083
(3.49%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/28089032583
(3.48%)
89342083
(3.49%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/27631500154064633
(6.02%)
153433133
(5.99%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/2763150089308083
(3.49%)
89032583
(3.48%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/27089308083
(3.49%)
89032583
(3.48%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/242042000152022633
(5.94%)
154064633
(6.02%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/24204200088755583
(3.47%)
89308083
(3.49%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/24088755583
(3.47%)
89308083
(3.49%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/060136871833
(5.35%)
135504333
(5.3%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/0629270000136871833
(5.35%)
135504333
(5.3%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/062927000042284150
(1.65%)
13014150
(0.51%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/062927000083473583
(3.26%)
83473583
(3.26%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/11/06083473583
(3.26%)
83473583
(3.26%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/09/293349500127381514
(4.98%)
130731014
(5.11%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/09/29334950095219083
(3.72%)
97716083
(3.82%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/09/29095219083
(3.72%)
97716083
(3.82%)
P
H SharesMorgan Stanley2006/08/2159597500132562570
(5.18%)
73853420
(2.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/08/215959750078606775
(3.07%)
20030157
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/21078606775
(3.07%)
20030157
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/186490500131500177
(5.14%)
132562570
(5.18%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/08/18649050077345041
(3.02%)
78606775
(3.07%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/18077345041
(3.02%)
78606775
(3.07%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/141999000133478653
(5.22%)
129618007
(5.07%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/08/14199900080306122
(3.14%)
77377611
(3.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/14080306122
(3.14%)
77377611
(3.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/111000000132622088
(5.18%)
133478653
(5.22%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/08/11100000078310157
(3.06%)
80306122
(3.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/11078310157
(3.06%)
80306122
(3.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/1060000132608926
(5.18%)
132622088
(5.18%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/08/106000078305623
(3.06%)
78310157
(3.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/10078305623
(3.06%)
78310157
(3.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/097000000062527564
(2.44%)
132608926
(5.18%)
L
H SharesMorgan Stanley2006/08/09700000008311300
(0.32%)
78305623
(3.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2006/08/0908311300
(0.32%)
78305623
(3.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/08/31282297973326031761
(12.74%)
43623815
(1.7%)
L
H SharesMorgan Stanley Leveraged Equity Fund II, Inc.2005/08/31282297973289375848
(11.31%)
7077875
(0.28%)
L
H SharesMorgan Stanley Leveraged Equity Fund II, L.P.2005/08/31282297973289375848
(11.31%)
7077875
(0.28%)
L
H SharesMSCP/PA Holdings Limited2005/08/31282297973289375848
(11.31%)
7077875
(0.28%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2005/08/31331631306416990833
(16.3%)
85359527
(3.34%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2005/08/316139292791233870388
(48.22%)
1233870388
(48.22%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2005/08/313316313069234188
(0.36%)
9234188
(0.36%)
S
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2005/08/3109234188
(0.36%)
9234188
(0.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/08/3128229797315238770
(0.6%)
15238770
(0.6%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/08/31015238770
(0.6%)
15238770
(0.6%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/08/22542000326001256
(12.74%)
326040109
(12.74%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/08/2254200015604355
(0.61%)
15631580
(0.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/08/22015604355
(0.61%)
15631580
(0.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/08/15400000325101293
(12.71%)
325097950
(12.71%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/08/15013713524
(0.54%)
13760523
(0.54%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/07/265000000329008274
(12.86%)
328585872
(12.84%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/07/26500000018880064
(0.74%)
19131297
(0.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/07/26018880064
(0.74%)
19131297
(0.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/07/0544500329291140
(12.87%)
329283450
(12.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/07/054450025209073
(0.99%)
25202073
(0.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/07/05025209073
(0.99%)
25202073
(0.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/240330470359
(12.92%)
329167310
(12.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/06/241303049330470359
(12.92%)
329167310
(12.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/06/24130304926516622
(1.04%)
25213573
(0.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/2243000329349973
(12.87%)
329527285
(12.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/06/224300025387678
(0.99%)
25577782
(1%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/22025387678
(0.99%)
25577782
(1%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/203500000324141891
(12.67%)
326727303
(12.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/06/20350000019995653
(0.78%)
22764946
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/20019995653
(0.78%)
22764946
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/17900000324214834
(12.67%)
324141891
(12.67%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/06/1790000020240567
(0.79%)
19995653
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/17020240567
(0.79%)
19995653
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/16600000324098803
(12.67%)
324214834
(12.67%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/06/1660000020167066
(0.79%)
20240567
(0.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/16020167066
(0.79%)
20240567
(0.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/031170000325608996
(12.73%)
324494996
(12.68%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/06/03117000021864620
(0.85%)
20747814
(0.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/06/03021864620
(0.85%)
20747814
(0.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/111694000327689813
(12.81%)
326068163
(12.74%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/05/11169400021865892
(0.85%)
20429892
(0.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/11021865892
(0.85%)
20429892
(0.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/09697000326742509
(12.77%)
327670609
(12.81%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/05/09282297973326742509
(12.77%)
327670609
(12.81%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2005/05/09331631306425185682
(16.62%)
425185682
(16.62%)
L
H SharesMSCP/PA Holdings Limited2005/05/09282297973289375848
(11.31%)
289375848
(11.31%)
L
H SharesMorgan Stanley Leveraged Equity Fund II, Inc.2005/05/09282297973289375848
(11.31%)
289375848
(11.31%)
L
H SharesMorgan Stanley Leveraged Equity Fund II, L.P.2005/05/09282297973289375848
(11.31%)
289375848
(11.31%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2005/05/09613929279621129138
(24.28%)
1235058417
(48.27%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2005/05/0933163130611090500
(0.43%)
11090500
(0.43%)
S
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2005/05/09011090500
(0.43%)
11090500
(0.43%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/0928229797321854999
(0.85%)
21854999
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/0969700021854999
(0.85%)
21854999
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/09021854999
(0.85%)
21854999
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/05141000326623988
(12.77%)
326652287
(12.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/05/0514100021744442
(0.85%)
21713999
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/05021744442
(0.85%)
21713999
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/041553000325824688
(12.73%)
326623988
(12.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/05/04155300020917762
(0.82%)
21744442
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/05/04020917762
(0.82%)
21744442
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/26925500327223397
(12.79%)
326295851
(12.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/2692550021845516
(0.85%)
20917716
(0.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/26021845516
(0.85%)
20917716
(0.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/25265000327492178
(12.8%)
327223397
(12.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/2526500022104499
(0.86%)
21845516
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/25022104499
(0.86%)
21845516
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/21300000327276741
(12.79%)
326970902
(12.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/2130000023249949
(0.91%)
22190115
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/21023249949
(0.91%)
22190115
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/2094500328243622
(12.83%)
327276741
(12.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/209450024101449
(0.94%)
23249949
(0.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/20024101449
(0.94%)
23249949
(0.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/19344500327368072
(12.79%)
328243622
(12.83%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/1934450022771061
(0.89%)
24101449
(0.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/19022771061
(0.89%)
24101449
(0.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/18505000327374905
(12.79%)
327368072
(12.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/1850500022655449
(0.89%)
22771061
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/18022655449
(0.89%)
22771061
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/11185000329188950
(12.87%)
329186799
(12.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/1118500022485463
(0.88%)
22485496
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/11022485463
(0.88%)
22485496
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/04200000329250149
(12.87%)
328948242
(12.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/04/0420000022735449
(0.89%)
22485449
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/04/04022735449
(0.89%)
22485449
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/31450000329412383
(12.87%)
329317647
(12.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/3145000022735449
(0.89%)
22735449
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/31022735449
(0.89%)
22735449
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/30123500329084043
(12.86%)
329412383
(12.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/3012350022611949
(0.88%)
22735449
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/30022611949
(0.88%)
22735449
(0.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/29470000329238423
(12.87%)
329084043
(12.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/2947000022611949
(0.88%)
22611949
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/29022611949
(0.88%)
22611949
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/23457000328544580
(12.84%)
329102338
(12.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/2345700022061541
(0.86%)
22611949
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/23022061541
(0.86%)
22611949
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/18450000328478805
(12.84%)
328243035
(12.83%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/1845000022170041
(0.87%)
21991541
(0.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/18022170041
(0.87%)
21991541
(0.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/16450000328962845
(12.86%)
328973025
(12.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/1645000022218921
(0.87%)
22218907
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/16022218921
(0.87%)
22218907
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/15450000327319142
(12.79%)
328962845
(12.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/1545000022284231
(0.87%)
22218921
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/15022284231
(0.87%)
22218921
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/1462000327859492
(12.81%)
327319142
(12.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/146200022283541
(0.87%)
22284231
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/14022283541
(0.87%)
22284231
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/08950000327687530
(12.81%)
328029420
(12.82%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/0895000021427571
(0.84%)
22287571
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/08021427571
(0.84%)
22287571
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/04489500327975940
(12.82%)
327960110
(12.82%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/03/0448950021437496
(0.86%)
21427571
(0.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/03/04021437496
(0.86%)
21427571
(0.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/187462930334759970
(13.08%)
327297040
(12.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/02/18746293019867349
(0.78%)
19866657
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/18019867349
(0.78%)
19866657
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/176922310327837660
(12.81%)
334759970
(13.08%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/02/17692231019871650
(0.78%)
19867349
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/17019871650
(0.78%)
19867349
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/161000000328288690
(12.83%)
327837660
(12.81%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/02/16100000020866751
(0.82%)
19871650
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/16020866751
(0.82%)
19871650
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/152278500330682120
(12.92%)
328288690
(12.83%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/02/15227850023145079
(0.9%)
20866751
(0.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/15023145079
(0.9%)
20866751
(0.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/02/144425408334521331
(13.07%)
330682120
(12.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/02/14442540827558999
(1.08%)
23145079
(0.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/01/270335030768
(13.09%)
337972666
(13.14%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/01/271612500335030768
(13.09%)
337972666
(13.14%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/01/27161250024946499
(0.97%)
26558999
(1.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/01/100334482081
(13.07%)
334200077
(13.06%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/01/10278500334482081
(13.07%)
334200077
(13.06%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/01/1027850025548499
(1%)
25312499
(0.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/01/060333933973
(13.05%)
334453352
(13.07%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/01/06516500333933973
(13.05%)
334453352
(13.07%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/01/0651650025089499
(0.98%)
25605999
(1%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/01/04278500333854149
(13.05%)
334011899
(13.05%)
L
H SharesMorgan Stanley2005/01/0427850024709999
(0.97%)
24567999
(0.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2005/01/04024709999
(0.97%)
24567999
(0.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/12/280336032907
(13.13%)
335519389
(13.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/12/28574592336032907
(13.13%)
335519389
(13.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/12/2857459225873091
(1.01%)
25298499
(0.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/12/142000000331433902
(12.95%)
333395882
(13.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/12/14200000022340550
(0.87%)
24338190
(0.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/12/14022340550
(0.87%)
24338190
(0.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/12/0780000332544723
(13%)
332470294
(12.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/12/078000023693499
(0.93%)
23754678
(0.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/12/07023693499
(0.93%)
23754678
(0.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/12/03600000333589926
(13.04%)
332542280
(13%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/12/0360000024748499
(0.97%)
23695656
(0.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/12/03024748499
(0.97%)
23695656
(0.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/260333326188
(13.03%)
332932598
(13.01%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/11/26392000333326188
(13.03%)
332932598
(13.01%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/11/2639200025842044
(1.01%)
25413677
(0.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/19945000334006830
(13.05%)
334114524
(13.06%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/11/1994500026339499
(1.03%)
26339499
(1.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/19026339499
(1.03%)
26339499
(1.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/080337228268
(13.18%)
335375790
(13.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/11/081771478337228268
(13.18%)
335375790
(13.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/11/08177147827150957
(1.06%)
25393647
(0.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/04363000336760268
(13.16%)
336853268
(13.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/11/0436300027147702
(1.06%)
27159018
(1.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/04027147702
(1.06%)
27159018
(1.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/023000000336820290
(13.16%)
336584768
(13.15%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/11/02300000027540994
(1.08%)
27147472
(1.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/11/02027540994
(1.08%)
27147472
(1.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/282664000340525287
(13.31%)
337928827
(13.21%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/28266400031422000
(1.23%)
28822930
(1.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/28031422000
(1.23%)
28822930
(1.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/254664000339889428
(13.28%)
343072738
(13.41%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/25466400032901832
(1.29%)
34812297
(1.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/25032901832
(1.29%)
34812297
(1.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/204000000339297880
(13.26%)
340210760
(13.3%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/20400000032157827
(1.26%)
33322247
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/20032157827
(1.26%)
33322247
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/193664000335448380
(13.11%)
339297880
(13.26%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/19366400028509207
(1.11%)
32157827
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/19028509207
(1.11%)
32157827
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/140337532370
(13.19%)
336285160
(13.14%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/148083022337532370
(13.19%)
329449348
(12.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/14808302228346014
(1.11%)
13097000
(0.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/141524901528346014
(1.11%)
13097000
(0.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/14028346014
(1.11%)
28339575
(1.1%)
S
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/10/121570500408811682
(15.98%)
410382182
(16.04%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/07600000336693427
(13.16%)
336699210
(13.16%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/0760000027978687
(1.09%)
27981397
(1.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/06927000337626097
(13.2%)
336693427
(13.16%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/0692700030405689
(1.19%)
27978687
(1.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/10/04150000336290897
(13.14%)
337559540
(13.19%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/10/0415000030421527
(1.19%)
30421527
(1.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/303200524331890373
(12.97%)
336290897
(13.14%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/09/3022600000429125182
(16.77%)
406525182
(15.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/30320052424222677
(0.95%)
30421527
(1.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/28566000331885668
(12.97%)
331890373
(12.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/2856600024231427
(0.95%)
24222677
(0.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/272077000331204107
(12.94%)
331885668
(12.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/27207700023548947
(0.92%)
24231427
(0.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/24400000333265918
(13.03%)
331204107
(12.94%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/242002580333265918
(13.03%)
331204107
(12.94%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/09/245726700438906382
(17.15%)
433179682
(16.93%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/24200258025552296
(1%)
23548947
(0.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/2440000025552296
(1%)
23548947
(0.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/23400000333266918
(13.03%)
333265918
(13.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/2340000025551527
(1%)
25552296
(1%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/214100000335767939
(13.12%)
337075589
(13.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/21410000028055027
(1.1%)
29361527
(1.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/1628500337064562
(13.17%)
337965968
(13.21%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/162850027725527
(1.08%)
28725527
(1.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/15344500337024612
(13.17%)
337064562
(13.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/1534450027685527
(1.08%)
27725527
(1.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/102000000337661548
(13.2%)
335552478
(13.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/10200000028445527
(1.11%)
25945527
(1.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/091100000339915906
(13.29%)
337661548
(13.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/09110000028845527
(1.13%)
28445527
(1.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/09/0239000336714016
(13.16%)
336988916
(13.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/09/023900024391527
(0.95%)
24391527
(0.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/26841500337057743
(13.17%)
337228997
(13.18%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/2684150023741760
(0.93%)
244754533
(0.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/251400000336573099
(13.15%)
337057743
(13.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/25140000023741760
(0.93%)
23741760
(0.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/245000000332735603
(13%)
336573099
(13.15%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/24500000019900000
(0.78%)
23741760
(0.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/231000000331734363
(12.97%)
332735603
(13%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/23100000018900000
(0.74%)
19900000
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/2050000033171353
(12.94%)
331734363
(12.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/2050000018400000
(0.72%)
18900000
(0.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/19300000331470249
(12.95%)
331171353
(12.94%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/1930000018700000
(0.73%)
18400000
(0.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/18292000331649469
(12.96%)
331470249
(12.95%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/1829200018700000
(0.73%)
18700000
(0.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/173761060335456920
(13.11%)
331649469
(12.96%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/17376106022461060
(0.88%)
18700000
(0.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/163399000338684920
(13.24%)
335456920
(13.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/16339900025860060
(1.01%)
22461060
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/1210720000341045837
(13.33%)
341039685
(13.33%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/121072000028230500
(1.1%)
28230500
(1.1%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/08/02420000340740833
(13.32%)
341117633
(13.33%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/08/0242000027833000
(1.09%)
28230500
(1.1%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/281200000341051564
(13.33%)
340947343
(13.33%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/28120000027833000
(1.09%)
27833000
(1.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/262400000346532577
(13.54%)
344676884
(13.47%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/26240000033261000
(1.3%)
31406000
(1.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/21282500346927475
(13.56%)
346645979
(13.55%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/2128250033261000
(1.3%)
33261000
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/20126276000471538696
(18.43%)
346927475
(13.56%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/20126276000745162334
(29.12%)
618886334
(24.19%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/07/20126276000570146682
(22.28%)
443870682
(17.35%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/20126276000126276000
(4.94%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/2012627600031761000
(1.24%)
33261000
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/197117000468023384
(18.29%)
471538696
(18.43%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/19711700024644000
(0.96%)
31761000
(1.24%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/17208183000672125264
(26.27%)
468023384
(18.29%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/17227090000972252334
(38%)
745162334
(29.12%)
L
H SharesBank of China2004/07/17208183000332824500
(13%)
124641500
(4%)
L
H SharesBOCI Asia Limited2004/07/17208183000332824500
(13%)
124641500
(4%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/07/17208183000332824500
(13%)
124641500
(4%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/07/17208183000778329682
(30.42%)
570146682
(22.28%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/17227090000126276000
(4.94%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/1720818300024644000
(0.96%)
24644000
(0.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/16400000676206384
(26.43%)
672125264
(26.27%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/1640000024444000
(0.96%)
24644000
(0.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/1563000000734816744
(28.72%)
676206384
(26.43%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/15630000001035252334
(40.46%)
972252334
(38%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/07/1563000000395824500
(15.47%)
332824500
(13%)
L
H SharesBOCI Asia Limited2004/07/1563000000395824500
(15.47%)
332824500
(13%)
L
H SharesBank of China2004/07/1563000000395824500
(15.47%)
332824500
(13%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/07/1563000000778329682
(30.42%)
778329682
(30.42%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/1563000000126276000
(4.94%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/15630000000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/1470355364660592380
(25.82%)
730947744
(28.57%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/1490059500962099834
(37.6%)
1052159334
(41.12%)
L
H SharesBank of China2004/07/1473152500322672000
(12.61%)
395824500
(15.47%)
L
H SharesBOCI Asia Limited2004/07/1473152500322672000
(12.61%)
395824500
(15.47%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/07/1473152500322672000
(12.61%)
395824500
(15.47%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/07/1490959500688370182
(26.9%)
779329682
(30.46%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/1490059500126276000
(4.94%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/14703553640
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/133800000655221960
(25.61%)
660592380
(25.82%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/1338000000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/0934958740615146800
(24.04%)
650105540
(25.41%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/0925978000929087334
(36.31%)
955065334
(37.33%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/07/0925978000296694000
(11.5%)
322672000
(12.61%)
L
H SharesBank of China2004/07/0925978000296694000
(11.6%)
322672000
(12.61%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/07/0926269500655357682
(25.61%)
681627182
(26.64%)
L
Ordinary SharesBOCI Asia Limited2004/07/0925978000296694000
(11.6%)
322672000
(12.61%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/0925978000126276000
(4.94%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/09349587400
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/0856045000559292848
(21.86%)
615146800
(24.04%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/0853785000875302334
(34.21%)
929087334
(36.31%)
L
H SharesBank of China2004/07/0853785000242909000
(9.49%)
296694000
(11.6%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/07/0853785000242909000
(9.49%)
296694000
(11.6%)
L
H SharesBOCI Asia Limited2004/07/0853785000242909000
(9.49%)
296694000
(11.6%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/07/0853735000601622682
(23.51%)
655357682
(25.61%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/07/0853785000126276000
(4.94%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/08560450000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/2821710521535694827
(20.94%)
557405348
(21.79%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/2819180000856122334
(33.46%)
875302334
(34.21%)
L
H SharesBOCI Asia Limited2004/06/2829326000213583000
(8.35%)
242909000
(9.49%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/06/2829326000213583000
(8.35%)
242909000
(9.49%)
L
H SharesBank of China2004/06/2829326000213583000
(8.35%)
242909000
(9.49%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/06/2815680500583356682
(22.8%)
602037182
(23.53%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/2819180000126276000
(4.94%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/28217105210
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/245298908480
(0%)
529890848
(20.71%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/248118803340
(0%)
1038970334
(40.61%)
L
H SharesHSBC Holdings BV2004/06/242081830000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/241262760000
(0%)
1038970334
(40.61%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/241921660001038970334
(40.61%)
846804334
(33.1%)
L
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/242270900000
(0%)
1038970334
(40.61%)
L
H SharesHSBC Insurance Holdings Limited2004/06/246377933340
(0%)
637793334
(24.93%)
L
H SharesBank of China2004/06/24111398000324981000
(12.7%)
213583000
(8.35%)
L
H SharesBank of China2004/06/243249810000
(0%)
324981000
(12.7%)
L
H SharesBOCI Asia Limited2004/06/2411398000324981000
(12.7%)
213583000
(8.35%)
L
H SharesBOCI Asia Limited2004/06/243249810000
(0%)
324981000
(12.7%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/06/24111398000324981000
(12.7%)
213583000
(8.35%)
L
H SharesBOC International Holdings Limited2004/06/243249810000
(0%)
324981000
(12.7%)
L
H SharesGoldman Sachs (Asia) L L C2004/06/242081830000
(0%)
208183000
(8.14%)
L
H SharesGoldman Sachs (Cayman) Holding Company2004/06/242081830000
(0%)
208183000
(8.14%)
L
H SharesGS Advisors, LLC2004/06/243109015380
(0%)
310901538
(12.15%)
L
H SharesGS Capital Partners (Asia), LP2004/06/242133474760
(0%)
213347476
(8.34%)
L
H SharesHSBC Asia Holdings (UK)2004/06/241262760000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Asia Holdings (UK)2004/06/241336470000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Asia Holdings (UK)2004/06/242081830000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Asia Holdings BV2004/06/241262760000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Asia Holdings BV2004/06/241336470000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Asia Holdings BV2004/06/242081830000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Finance (Netherlands)2004/06/241262760000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Finance (Netherlands)2004/06/241336470000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Finance (Netherlands)2004/06/242081830000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Holdings BV2004/06/241262760000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesHSBC Holdings BV2004/06/241336470000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesThe Goldman Sachs Group, Inc.2004/06/245694921820
(0%)
569492182
(22.26%)
L
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/247230000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/241255530000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/242081830000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesMorgan Stanley UK Group2004/06/2481320000
(0%)
8132000
(0.32%)
L
H SharesMSCP/PA Holdings Limited2004/06/240289375848
(11.31%)
289375848
(11.31%)
L
H SharesMSDW Asia Securities Products LLC2004/06/242081830000
(0%)
208183000
(8.14%)
L
H SharesMorgan Stanley Leveraged Equity Fund II, L.P.2004/06/240289375848
(11.31%)
289375848
(11.31%)
L
H SharesMorgan Stanley Leveraged Equity Fund II, Inc.2004/06/240289375848
(11.31%)
289375848
(11.31%)
L
H SharesMorgan Stanley International Limited2004/06/2481320000
(0%)
8132000
(0.32%)
L
H SharesMorgan Stanley Investment Management Company2004/06/24190000000
(0%)
19000000
(0.74%)
L
H SharesMorgan Stanley Capital Management, LLC2004/06/242353150000
(0%)
235315000
(9.2%)
L
H SharesMorgan Stanley Dean Witter (Hong Kong) Holdings Limited2004/06/242081830000
(0%)
208183000
(8.14%)
L
H SharesMorgan Stanley Dean Witter (Singapore) Holdings Pte Ltd2004/06/24190000000
(0%)
19000000
(0.74%)
L
H SharesMorgan Stanley Dean Witter Asia Limited2004/06/242081830000
(0%)
208183000
(8.14%)
L
H SharesMorgan Stanley Domestic Capital Inc.2004/06/242353150000
(0%)
235315000
(9.2%)
L
H SharesMorgan Stanley Group (Europe)2004/06/2481320000
(0%)
8132000
(0.32%)
L
H SharesMorgan Stanley International Holdings Inc.2004/06/242271830000
(0%)
227183000
(8.88%)
L
H SharesMorgan Stanley International Incorporated2004/06/242353150000
(0%)
235315000
(9.2%)
L
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/241336470000
(0%)
341830000
(13.36%)
L
H SharesMorgan Stanley & Co International Limited2004/06/24133320000
(0%)
13332000
(0.32%)
L
H SharesMorgan Stanley & Co. Inc.2004/06/2452000000
(0%)
5200000
(0.2%)
L
H SharesMorgan Stanley Asia Pacific (Holdings) Limited2004/06/242271830000
(0%)
227183000
(8.88%)
L
H SharesMorgan Stanley Asia Regional (Holdings) III LLC2004/06/24190000000
(0%)
19000000
(0.74%)
L
Ordinary SharesCapital China Group Ltd.2004/06/240332526844
(5.37%)
332526844
(5.37%)
L
Ordinary SharesPing An Insurance (Group) Company of China Ltd. Labor Union2004/06/240389592366
(6.29%)
389592366
(6.29%)
L
Ordinary SharesPing An Securities Company Ltd. Labor Union2004/06/240479117788
(7.73%)
479117788
(7.73%)
L
Ordinary SharesPing An Trust Company Ltd. Labor Union2004/06/240479117788
(7.73%)
479117788
(7.73%)
L
Ordinary SharesShenzhen Aoshi Investment & Development Company Limited2004/06/240479117788
(7.73%)
479117788
(7.73%)
L
Ordinary SharesShenzhen Investment Holding Corporation2004/06/240543181445
(8.77%)
543181445
(8.77%)
L
Ordinary SharesShenzhen Jiangnan Industrial Development Co. Ltd.2004/06/240479117788
(7.73%)
479117788
(7.73%)
L
Ordinary SharesShenzhen New Horse Investment Development Co. Ltd.2004/06/240389592366
(6.29%)
389592366
(6.29%)
L
Ordinary SharesYuan Trust Investment Company Ltd.2004/06/240380000000
(6.13%)
380000000
(6.13%)
L
H SharesMorgan Stanley Asia Regional (Holdings) III LLC2004/06/24190000000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Asia Pacific (Holdings) Limited2004/06/242271830000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley & Co. Inc.2004/06/2452000000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley & Co International Limited2004/06/24133320000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/241336470000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley International Incorporated2004/06/242353150000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley International Holdings Inc.2004/06/242271830000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Group (Europe)2004/06/2481320000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Domestic Capital Inc.2004/06/242353150000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Dean Witter Asia Limited2004/06/242081830000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Dean Witter (Singapore) Holdings Pte Ltd2004/06/24190000000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Dean Witter (Hong Kong) Holdings Limited2004/06/242081830000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Capital Management, LLC2004/06/242353150000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley Investment Management Company2004/06/24190000000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley International Limited2004/06/2481320000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMSDW Asia Securities Products LLC2004/06/242081830000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley UK Group2004/06/2481320000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/242081830000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/241255530000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited2004/06/247230000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Holdings BV2004/06/241336470000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Holdings BV2004/06/241262760000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Finance (Netherlands)2004/06/242081830000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Finance (Netherlands)2004/06/241336470000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Finance (Netherlands)2004/06/241262760000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Asia Holdings BV2004/06/242081830000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Asia Holdings BV2004/06/241336470000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Asia Holdings BV2004/06/241262760000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Asia Holdings (UK)2004/06/242081830000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Asia Holdings (UK)2004/06/241336470000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Asia Holdings (UK)2004/06/241262760000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/242270900000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/24192166000126276000
(4.94%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/241262760000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Holdings BV2004/06/242081830000
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesHSBC Holdings plc2004/06/248118803340
(0%)
126276000
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/245298908480
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/303400091399622
(3.57%)
89803837
(3.51%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/305552482378251
(3.22%)
82476944
(3.22%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/3011450089803837
(3.51%)
91317147
(3.57%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/3045250078649227
(3.07%)
78585659
(3.07%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30110022586462252
(3.38%)
85992236
(3.36%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30128440065590663
(2.56%)
78336660
(3.06%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30145600084144446
(3.29%)
82719547
(3.23%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30149900086623153
(3.39%)
86462252
(3.38%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30150000091317147
(3.57%)
87346088
(3.41%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30175350090480976
(3.54%)
91399622
(3.57%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30180750082476944
(3.22%)
72321847
(2.83%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30190989587494593
(3.42%)
86623153
(3.39%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30245500082730100
(3.23%)
82378251
(3.22%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30267962686016824
(3.36%)
87494593
(3.42%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30679700082719547
(3.23%)
82136187
(3.21%)
S
H SharesMorgan Stanley1999/11/30780706076953386
(3.01%)
86016824
(3.36%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.1999/11/30747543821360470
(0.83%)
21210470
(0.83%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.1999/11/3028650015150329
(0.59%)
15150329
(0.59%)
S
H SharesUBS AG1999/11/30667802620800499
(0.81%)
20773504
(0.81%)
S
H SharesUBS AG1999/11/30893343720773504
(0.81%)
20884544
(0.82%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.1999/11/30747543888586031
(3.46%)
94761031
(3.7%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.1999/11/30286500101713531
(3.98%)
101713531
(3.98%)
P
代碼 成交 漲跌 漲% 成交股數  
中國平安 67.45 0.45 0.67 36,820
指數名稱 最新指數 漲跌 漲% 時間
香港恆生指數 30097.12 279.05 0.94 13:17
恆生近月期指 30094 244 0.82 13:17
國企股(H股) 12016.13 141.76 1.19 13:17
紅籌股 4414.77 58.52 1.34 13:17
創業版 264.72 -0.55 -0.21 13:16
個股排行榜
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
永駿國際控股1.280.3233.3323,55616:00
意馬國際0.800.1931.156,79716:00
天大藥業0.430.0926.8722,43616:00
1.600.2720.3016,85516:00
偉俊集團控股0.070.0117.86170,78216:00
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
海航實業股份0.44-0.08-14.71326,74016:00
十三集團0.33-0.05-12.0046,99616:00
飛尚無煙煤1.60-0.20-11.1115516:00
中油港燃0.09-0.01-10.009,44016:00
益華控股1.89-0.21-10.001,09416:00
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
中國華仁醫療0.020.00-9.52719,10916:00
藍鼎國際0.190.000.53631,42216:00
保利協鑫能源1.340.086.35425,54616:00
恒騰網絡0.42-0.01-1.18332,62616:00
海航實業股份0.44-0.08-14.71326,74016:00
名稱 A現價 漲跌 漲% 成交量(千股) H溢價%
中國石化 6 0.00 0.00 183522200 -7.08
中國國航 11.11 0.09 0.82 45712600 -46.95
中國石油 8.22 0.04 0.49 63231900 -46.66
中信銀行 6.32 0.05 0.80 70030800 -24.09
工商銀行 6.12 0.01 0.16 417291200 0.58
中國平安 78.44 2.73 3.61 144556900 -16.54
中國鋁業 8.1 0.54 7.14 533611600 -20.69
中國人壽 34.68 0.60 1.76 38910400 -32.77
交通銀行 6.24 0.03 0.48 183311600 -5.48
招商銀行 30.36 -0.17 -0.56 111984600 1.13
中國銀行 3.93 -0.01 -0.25 323581000 0.6
名稱 現價 漲跌 漲% 成交(千股) 時間
達芙妮國際 0.54 1.89 0.01 2144.000 04:00
康師傅控股 11.72 -0.51 -0.06 2005.000 04:00
順誠 1.1 0.92 0.01 3586.000 04:00
裕元集團 30.35 0.66 0.2 1113.180 04:00
嘉里物流 10.76 0.37 0.04 183.000 04:00
亞洲水泥(中國) 2.81 0 0 69.000 04:00
冠捷科技 1.35 0 0 86.000 04:00
中芯國際 10.78 -0.55 -0.06 31977.981 04:00
台泥國際集團 3.62 -0.28 -0.01 174012.315 11:00
富智康集團 2.43 -0.41 -0.01 4069.787 04:00
精熙國際 1.36 0.74 0.01 278.000 04:00
0.36 0 0 320.000 04:00