Zijin Mining Group Co., Ltd. - H Shares

所屬行業: 國企 金屬貿易
回個股總覽 加入自選股 更新報價

紫金礦業 2899

2017/10/26 下午 04:00:00
最新價2.78港幣
漲跌-0.08
漲幅-2.8
成交量35101.8千股
成交額97.58百萬
開市價格2.83
上日收市2.86
最高2.86
最低2.77
發行股數5,736.94百萬
周息率0.00%
市盈率N/A
52周高0.00
52周低0.00
市值14,686.57百萬
主要股東
類別主要股東日期買入/賣出或涉及的股份數目先前結餘目前結餘註解
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/1610000000354028401
(5.89%)
373569362
(6.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/1619540961354028401
(5.89%)
373569362
(6.21%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/05/164226000315830752
(5.25%)
315830752
(5.25%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/05/160281240894
(4.68%)
281240894
(4.68%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/1601926000
(0.03%)
1926000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/155834000319027752
(5.3%)
319027752
(5.3%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/05/150283791894
(4.72%)
283791894
(4.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/14626000319639752
(5.32%)
319639752
(5.32%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/144529287355362428
(5.91%)
355844077
(5.92%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/1401926000
(0.03%)
1926000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/140281547894
(4.68%)
281547894
(4.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/13832000322461752
(5.36%)
322461752
(5.36%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/1314606682369969110
(6.15%)
355362428
(5.91%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/1301926000
(0.03%)
1926000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/130278459894
(4.63%)
278459894
(4.63%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/12280000323379752
(5.38%)
323379752
(5.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/123000000365733623
(6.08%)
369969110
(6.15%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/1201926000
(0.03%)
1926000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/120278573894
(4.63%)
278573894
(4.63%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/094872000323105843
(5.37%)
323105843
(5.37%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/095770000362572294
(6.03%)
365733623
(6.08%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/0901926000
(0.03%)
1926000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/090273943733
(4.55%)
273943733
(4.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/083850000323195843
(5.37%)
323195843
(5.37%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/0812088752350483542
(5.83%)
362572294
(6.03%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/0801830000
(0.03%)
1926000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/080274071733
(4.56%)
274071733
(4.56%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/07734000332780600
(5.53%)
332780600
(5.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/074114851374922734
(6.24%)
350483542
(5.83%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/0724439192374922734
(6.24%)
350483542
(5.83%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/0701830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/070282162490
(4.69%)
282162490
(4.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/052936000337914600
(5.62%)
337914600
(5.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/051529600379744903
(6.32%)
377698729
(6.28%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/05/0501830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/050286628490
(4.77%)
286628490
(4.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/05/0215328000354065843
(5.89%)
354065843
(5.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/05/020299095733
(4.97%)
299095733
(4.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/302274000357151843
(5.94%)
357151843
(5.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/303164000373618738
(6.21%)
400872247
(6.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/3001830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/300299935733
(4.99%)
299935733
(4.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/29510000376971843
(6.27%)
376971843
(6.27%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/04/2914170000376971843
(6.27%)
357151843
(5.94%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/04/290319861733
(5.32%)
319861733
(5.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/2913204000319861733
(5.32%)
299935733
(4.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/283127131385412974
(6.41%)
385412974
(6.41%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/283000000396983400
(6.6%)
397261330
(6.61%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/2801830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/280327622864
(5.45%)
327622864
(5.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/25814000384900974
(6.4%)
384900974
(6.4%)
L
H SharesUBS AG2014/04/2522477228312274273
(5.2%)
289797045
(4.82%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/251400000399243456
(6.64%)
396983400
(6.6%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/2501830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesUBS AG2014/04/250277686797
(4.62%)
269326269
(4.48%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/250330576864
(5.5%)
330576864
(5.5%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/241572000384738974
(6.4%)
384738974
(6.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/04/240330642864
(5.5%)
330642864
(5.5%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/2310312000396453974
(6.59%)
396453974
(6.59%)
L
H SharesUBS AG2014/04/2318417568288854622
(4.81%)
307272190
(5.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/2314828000402344196
(6.69%)
410659855
(6.83%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/2301830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesUBS AG2014/04/230268302417
(4.47%)
280550446
(4.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/230341957864
(5.69%)
341957864
(5.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/223232000403785974
(6.72%)
403785974
(6.72%)
L
H SharesUBS AG2014/04/2222572438311427060
(5.18%)
288854622
(4.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/2227328000381600118
(6.35%)
402344196
(6.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/2201830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesUBS AG2014/04/220299793896
(4.99%)
268302417
(4.47%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/220349161864
(5.81%)
349161864
(5.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/171634000406896974
(6.77%)
406896974
(6.77%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/179358000387561487
(6.45%)
382107692
(6.36%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/1701830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/170353652864
(5.88%)
353652864
(5.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/162728000413729974
(6.88%)
413729974
(6.88%)
L
H SharesUBS AG2014/04/1625145545285953186
(4.76%)
311098731
(5.18%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/166282000387228693
(6.44%)
387561487
(6.45%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/1601830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesUBS AG2014/04/160274849818
(4.57%)
299807129
(4.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/160360240864
(5.99%)
360240864
(5.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/154088000446715925
(7.43%)
446715925
(7.43%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/04/1527313951446715925
(7.43%)
413729974
(6.88%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/1516500000387280056
(6.44%)
387228693
(6.44%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/1501830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/1527313951390442815
(6.49%)
360240864
(5.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/150390442815
(6.49%)
390442815
(6.49%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/143446000462816732
(7.7%)
462816732
(7.7%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/04/140400615622
(6.66%)
400615622
(6.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/113250000457706416
(7.61%)
457706416
(7.61%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/04/110405547306
(6.74%)
405547306
(6.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/1025684454717658
(7.56%)
454717658
(7.56%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/101500000383315431
(6.38%)
390608642
(6.5%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/1001830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/100405612548
(6.75%)
405612548
(6.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/09577000459847057
(7.65%)
459847057
(7.65%)
L
H SharesUBS AG2014/04/0916476648302593043
(5.04%)
286116395
(4.76%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/093226000367144302
(6.11%)
383315431
(6.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0901830000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesUBS AG2014/04/090282217044
(4.7%)
284373743
(4.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/090140223947
(6.82%)
410223947
(6.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/082828000457782241
(7.61%)
457782241
(7.61%)
L
H SharesUBS AG2014/04/0816952591285640452
(4.75%)
302593043
(5.04%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/083874000380098385
(6.32%)
367144302
(6.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0802298000
(0.03%)
1830000
(0.03%)
S
H SharesUBS AG2014/04/080282265203
(4.7%)
282217044
(4.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/080408193131
(6.79%)
408193131
(6.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/079266267450060241
(7.49%)
450060241
(7.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/075200000379542079
(6.31%)
380098385
(6.32%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0702814000
(0.04%)
2298000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/070400693131
(6.66%)
400693131
(6.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/0458000434268241
(7.22%)
434268241
(7.22%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0417000000366837588
(6.1%)
379542079
(6.31%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0402814000
(0.04%)
2814000
(0.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/040395009131
(6.57%)
395009131
(6.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/03491198428260241
(7.12%)
428260241
(7.12%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0314692842352144746
(5.86%)
366837588
(6.1%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0303752000
(0.06%)
2814000
(0.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/04/030388753131
(6.47%)
388753131
(6.47%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/029000000346022490
(5.75%)
352144746
(5.86%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/04/0203752000
(0.06%)
3752000
(0.06%)
S
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/04/0163378000481547434
(8.01%)
418169434
(6.96%)
L
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/04/010476023964
(7.92%)
412645964
(6.87%)
P
H SharesMorgan Stanley2014/03/3136000423501441
(7.04%)
423501441
(7.04%)
L
H SharesUBS AG2014/03/3138187543320963643
(5.34%)
282776100
(4.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/312934000355088213
(5.91%)
349112404
(5.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/3104252000
(0.07%)
4214000
(0.07%)
S
H SharesUBS AG2014/03/310258021634
(4.29%)
256783747
(4.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/310385276331
(6.41%)
385276331
(6.41%)
S
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/03/2838764000446685434
(7.43%)
485449434
(8.08%)
L
H SharesUBS AG2014/03/2833762924287200719
(4.78%)
320963643
(5.34%)
L
H SharesUBS AG2014/03/280242236974
(4.03%)
258021634
(4.29%)
S
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/03/280441195964
(7.34%)
479959964
(7.99%)
P
H SharesMorgan Stanley2014/03/2712000431758352
(7.18%)
431758352
(7.18%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/270396227242
(6.59%)
396227242
(6.59%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/2528000433798352
(7.22%)
433798352
(7.22%)
L
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/03/2531710000481664134
(8.02%)
449954134
(7.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/2523145034361030386
(6%)
337885352
(5.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/2507224000
(0.12%)
5638000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/250401241242
(6.67%)
401241242
(6.67%)
S
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/03/250476174664
(7.93%)
444464664
(7.4%)
P
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/03/241232000480432134
(7.99%)
481664134
(8.02%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/24430000430764352
(7.16%)
430764352
(7.16%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/240396393242
(6.59%)
396393242
(6.59%)
S
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2014/03/240474942664
(7.9%)
476174664
(7.93%)
P
H SharesMorgan Stanley2014/03/214932000433536441
(7.21%)
433536441
(7.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/211722905369041368
(6.14%)
367569980
(6.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/2108840000
(0.14%)
7224000
(0.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/210402950149
(6.7%)
402950149
(6.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/2046000442267407
(7.36%)
442267407
(7.36%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/200410994294
(6.84%)
410994294
(6.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/192718000435887668
(7.25%)
435887668
(7.25%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/194567412357036849
(5.94%)
366890694
(6.1%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/199853845357036849
(5.94%)
366890694
(6.1%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/19010020000
(0.16%)
8976000
(0.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/190405948561
(6.75%)
405948561
(6.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/18764000427661660
(7.11%)
427661660
(7.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/1821040000356602428
(5.93%)
357036849
(5.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/18010422000
(0.17%)
10020000
(0.16%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/180398174561
(6.62%)
398174561
(6.62%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/17356000421969423
(7.02%)
421969423
(7.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/175000000341972360
(5.69%)
356602428
(5.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/17011940000
(0.19%)
10422000
(0.17%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/170395256313
(6.57%)
395256313
(6.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/144976000422583423
(7.03%)
422583423
(7.03%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/145164000321944513
(5.35%)
341972360
(5.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/14013086000
(0.21%)
11940000
(0.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/140395292313
(6.57%)
395292313
(6.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/131456000425351084
(7.07%)
425351084
(7.07%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/130396219974
(6.59%)
396219974
(6.59%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/123478000422828215
(7.03%)
422828215
(7.03%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/122600000333123623
(5.54%)
327206457
(5.44%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/12016760000
(0.27%)
13334000
(0.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/120388653105
(6.46%)
388653105
(6.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/113564000420222215
(6.99%)
420222215
(6.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/113897571420222215
(6.99%)
422828215
(7.03%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/116002000330399991
(5.49%)
333123623
(5.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/11016760000
(0.27%)
16760000
(0.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/110384883534
(6.4%)
388653105
(6.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/107708000429644093
(7.15%)
420222215
(6.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/108170000429644093
(7.15%)
429644093
(7.15%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/102802000341212446
(5.67%)
330399991
(5.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/10018766000
(0.31%)
16760000
(0.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/100386972983
(6.44%)
384883534
(6.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/0710832157438368093
(7.29%)
438368093
(7.29%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/070395038983
(6.57%)
395038983
(6.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/0611332000452515843
(7.53%)
452515843
(7.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/0613800000313753359
(5.22%)
340842790
(5.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/06024818000
(0.41%)
19458000
(0.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/060409032733
(6.8%)
409032733
(6.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/05513910458188988
(7.62%)
458188988
(7.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/050412955878
(6.87%)
412955878
(6.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/04742000456461988
(7.59%)
456461988
(7.59%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/03/040411538878
(6.84%)
411538878
(6.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/03366000453883988
(7.55%)
453883988
(7.55%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/031870000325496827
(5.41%)
348201631
(5.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/03/03036712000
(0.61%)
33380000
(0.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/03/030410082878
(6.82%)
410082878
(6.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/28314000463928586
(7.72%)
463928586
(7.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/282152000328685885
(5.47%)
325496827
(5.41%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/28039736000
(0.66%)
36712000
(0.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/280419449476
(6.98%)
419449476
(6.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/273014000465802186
(7.75%)
465802186
(7.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/270465802186
(7.75%)
463928586
(7.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/276352600329932013
(5.49%)
328685885
(5.47%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/27039550000
(0.65%)
39736000
(0.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/270420929076
(7%)
420929076
(7%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/271210000420929076
(7%)
419449476
(6.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/262216000451026443
(7.5%)
451026443
(7.5%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/260451026443
(7.5%)
465802186
(7.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/264800000331424930
(5.51%)
329932013
(5.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/26039610000
(0.65%)
39550000
(0.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/260409835333
(6.82%)
409835333
(6.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/2611559743409835333
(6.82%)
420929076
(7%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/257352000457892127
(7.62%)
457892127
(7.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/250413101017
(6.87%)
413101017
(6.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/240467958469
(7.78%)
457892127
(7.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/246964000467958469
(7.78%)
467958469
(7.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/24692000343670659
(5.72%)
354297268
(5.89%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/24040634000
(0.67%)
39610000
(0.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/249828342422863359
(7.03%)
413101017
(6.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/240422863359
(7.03%)
422863359
(7.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/2124668000475876443
(7.92%)
475876443
(7.92%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/211643316349063600
(5.81%)
343670659
(5.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/21040692000
(0.67%)
40634000
(0.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/210431091333
(7.17%)
431091333
(7.17%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/2074000503174443
(8.37%)
503174443
(8.37%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/2024990000503174443
(8.37%)
475876443
(7.92%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/207260000365602455
(6.08%)
349063600
(5.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/2016538855365602455
(6.08%)
349063600
(5.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/20041594000
(0.69%)
40692000
(0.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/200458219333
(7.62%)
431091333
(7.17%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/192804000504889016
(8.4%)
504889016
(8.4%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/19398000367613878
(6.11%)
365602455
(6.08%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/19041822000
(0.69%)
41594000
(0.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/190459735906
(7.65%)
459735906
(7.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/18584000512203063
(8.52%)
512203063
(8.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/184875047359321927
(5.98%)
367613878
(6.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/188291951359321927
(5.98%)
367613878
(6.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/18042582000
(0.7%)
41822000
(0.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/180466919953
(7.77%)
466919953
(7.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/17152000508698785
(8.46%)
508698785
(8.46%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/1713886609373208536
(6.21%)
359321927
(5.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/1716602387373208536
(6.21%)
359321927
(5.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/17045688000
(0.76%)
42582000
(0.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/170461033675
(7.67%)
461033675
(7.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/148092000499012443
(8.3%)
499012443
(8.3%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/148827658348609786
(5.8%)
373208536
(6.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/1424598750348609786
(5.8%)
373208536
(6.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/14047114000
(0.78%)
45688000
(0.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/140450793675
(7.5%)
450793675
(7.5%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/139466000491711101
(8.18%)
491711101
(8.18%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/131049658354149597
(5.89%)
348609786
(5.8%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/13050350000
(0.83%)
47114000
(0.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/130447850991
(7.45%)
447850991
(7.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/1236000514260101
(8.55%)
514260101
(8.55%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/128770000341279187
(5.68%)
354149597
(5.89%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/12057300000
(0.95%)
50350000
(0.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/120470734991
(7.83%)
470734991
(7.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/116022000516108443
(8.59%)
516108443
(8.59%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/110467040991
(7.77%)
467040991
(7.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/1024058000485572101
(8.08%)
485572101
(8.08%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/100448281333
(7.46%)
448281333
(7.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/072150000493396443
(8.21%)
493396443
(8.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/070330304236
(5.49%)
337973101
(5.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/071275000330304236
(5.49%)
337973101
(5.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/07310000060888000
(1.01%)
57788000
(0.96%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/07060888000
(1.01%)
57788000
(0.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/070448167333
(7.45%)
448167333
(7.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/0624898000524959404
(8.73%)
524959404
(8.73%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/064804000349471330
(5.81%)
330304236
(5.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/060349471330
(5.81%)
330304236
(5.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/06059418000
(0.98%)
60888000
(1.01%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/06147000059418000
(0.98%)
60888000
(1.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/060475434294
(7.91%)
475434294
(7.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/05160000523073404
(8.7%)
523073404
(8.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/0510000000373053529
(6.2%)
349471330
(5.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/0523582199373053529
(6.2%)
349471330
(5.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/05056134000
(0.93%)
59418000
(0.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/050474408294
(7.89%)
474408294
(7.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/02/0420000526175404
(8.75%)
526175404
(8.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/02/040479224294
(7.97%)
479224294
(7.97%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/0312706572360092185
(5.99%)
372798757
(6.2%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/02/03053944000
(0.89%)
53944000
(0.89%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/3111222211371314396
(6.18%)
360092185
(5.99%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/31053944000
(0.89%)
53944000
(0.89%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/3023027247348287149
(5.79%)
371314396
(6.18%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/30051016000
(0.84%)
53944000
(0.89%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/294908507372494783
(6.2%)
348287149
(5.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/2924207634372494783
(6.2%)
348287149
(5.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/291550000528199911
(8.79%)
528199911
(8.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/290528199911
(8.79%)
525105404
(8.73%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/290481130801
(8%)
481130801
(8%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/292060507481130801
(8%)
479224294
(7.97%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/29046718000
(0.77%)
51016000
(0.84%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/281576000388741618
(6.47%)
372494783
(6.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/282114000526401911
(8.76%)
526401911
(8.76%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/280482362801
(8.02%)
482362801
(8.02%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/28047306000
(0.78%)
46718000
(0.77%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/271277187347840820
(5.78%)
388741618
(6.47%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/2740900798347840820
(5.78%)
388741618
(6.47%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/272716000527923911
(8.78%)
527923911
(8.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/270483794801
(8.05%)
483794801
(8.05%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/27046674000
(0.77%)
47306000
(0.78%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/2420532228368373048
(6.13%)
347840820
(5.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/24526000527830311
(8.78%)
527830311
(8.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/240484502801
(8.06%)
484502801
(8.06%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/24044964000
(0.74%)
46674000
(0.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/23128000527256311
(8.77%)
527256311
(8.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/230482506801
(8.03%)
482506801
(8.03%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/222910000364575122
(6.06%)
370597916
(6.16%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/22045018000
(0.74%)
44692000
(0.74%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/212400000371733597
(6.18%)
364575122
(6.06%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/212986000530101911
(8.82%)
530101911
(8.82%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/213598000535039911
(8.9%)
535039911
(8.9%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/210484082801
(8.04%)
484082801
(8.05%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/21045982000
(0.76%)
45018000
(0.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/202720000531597911
(8.84%)
531597911
(8.84%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/200486738801
(8.1%)
486738801
(8.1%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/171624000531815851
(8.85%)
531815851
(8.85%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/170490790801
(8.16%)
490790801
(8.16%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/16820000533735851
(8.88%)
533735851
(8.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/160495071554
(8.24%)
495071554
(8.24%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/15362000534547851
(8.89%)
534547851
(8.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/150497507494
(8.28%)
497507494
(8.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/142450000536053851
(8.92%)
536053851
(8.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/140498878741
(8.3%)
498878741
(8.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/134436000526866751
(8.76%)
526866751
(8.76%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/1332700076349889204
(5.82%)
382589280
(6.36%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/13043744000
(0.72%)
46574000
(0.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/130490262741
(8.16%)
490262741
(8.16%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/101374000525630251
(8.74%)
525630251
(8.74%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/100491679141
(8.18%)
491679141
(8.18%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/09432000531742251
(8.85%)
531742251
(8.85%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/095183900374823200
(6.23%)
359696212
(5.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/0915126988374823200
(6.23%)
359696212
(5.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/09043590000
(0.72%)
43670000
(0.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/090496895494
(8.27%)
496895494
(8.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/081466000530432251
(8.82%)
530432251
(8.82%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/082940297360522439
(6%)
374823200
(6.23%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/08043744000
(0.72%)
43590000
(0.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/080495851141
(8.25%)
495851141
(8.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/073098000520824251
(8.66%)
520824251
(8.66%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/075040765368207283
(6.12%)
360522439
(6%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/07044066000
(0.73%)
43744000
(0.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/070482591141
(8.03%)
482591141
(8.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/065952000527574251
(8.78%)
527574251
(8.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/061866000363224712
(6.04%)
368207283
(6.12%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/06045988000
(0.76%)
44066000
(0.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/060484409141
(8.06%)
484409141
(8.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/033000000525122251
(8.74%)
525122251
(8.74%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/038062000370864794
(6.17%)
363224712
(6.04%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2014/01/03047734000
(0.79%)
45988000
(0.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/030482009141
(8.02%)
482009141
(8.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2014/01/022702000524896251
(8.73%)
524896251
(8.73%)
L
H SharesMorgan Stanley2014/01/020481739494
(8.01%)
481739494
(8.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/301186000527591404
(8.78%)
527591404
(8.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/30418400352897861
(5.87%)
370145753
(6.16%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/3017247892352897861
(5.87%)
370145753
(6.16%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/30049380000
(0.82%)
48940000
(0.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/300481093541
(8%)
481093541
(8%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/27448000529265404
(8.8%)
529265404
(8.8%)
L
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/12/2743364000507510134
(8.45%)
464146134
(7.73%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/2719222000348337982
(5.79%)
352897861
(5.87%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/27049306000
(0.82%)
49380000
(0.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/270481257541
(8.01%)
481257541
(8.01%)
S
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/12/270501954664
(8.35%)
458590664
(7.63%)
P
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/2613833508362171490
(6.02%)
348337982
(5.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/26049306000
(0.82%)
49306000
(0.82%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/2416000000369739445
(6.15%)
362171490
(6.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/24048276000
(0.8%)
49306000
(0.82%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/23515000360592229
(6%)
369739445
(6.15%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/231830000527282004
(8.77%)
527282004
(8.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/230480976541
(8%)
480976541
(8%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/23048062000
(0.8%)
48276000
(0.8%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/20130080360462149
(5.99%)
360592229
(6%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/2011734341360462149
(5.99%)
360592229
(6%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/206745659537479663
(8.94%)
537479663
(8.94%)
L
Ordinary H SharesMarket Vectors ETF - Market Vectors Gold Miners ETF2013/12/2043412000373752000
(6.22%)
330340000
(5.5%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/200490360200
(8.16%)
490360200
(8.16%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/20046138000
(0.76%)
48062000
(0.8%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/19730000355857558
(5.92%)
360462149
(5.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/191804000546407877
(9.09%)
546407877
(9.09%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/194857214546407877
(9.09%)
537479663
(8.94%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/190499002414
(8.3%)
490360200
(8.16%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/19041422000
(0.68%)
46138000
(0.76%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/1811732000358129239
(5.96%)
355857558
(5.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/181114000547913877
(9.11%)
547913877
(9.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/180497578414
(8.28%)
497578414
(8.28%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/18041422000
(0.68%)
41422000
(0.68%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/17616000367449779
(6.11%)
358129239
(5.96%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/179320540367449779
(6.11%)
358129239
(5.96%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/171564000546231877
(9.09%)
546231877
(9.09%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/170498344414
(8.29%)
498344414
(8.29%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/17036750000
(0.61%)
41422000
(0.68%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/164800000379040643
(6.3%)
367449779
(6.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/161920000553828660
(9.21%)
553828660
(9.21%)
L
H SharesUBS AG2013/12/1610785171303742353
(5.06%)
292957182
(4.88%)
L
H SharesUBS AG2013/12/160256036608
(4.26%)
250896524
(4.18%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/160505071197
(8.4%)
505071197
(8.4%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/16036682000
(0.61%)
36750000
(0.61%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/13800000390672143
(6.5%)
379040643
(6.3%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/136736000555935022
(9.25%)
555935022
(9.25%)
L
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/12/1332680000462266221
(7.69%)
494946221
(8.24%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/130501233559
(8.34%)
501233559
(8.34%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/13033094000
(0.55%)
36682000
(0.61%)
S
H SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/12/130456710751
(7.6%)
489390751
(8.15%)
P
H SharesMorgan Stanley2013/12/121024000553735022
(9.21%)
553735022
(9.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/121282000375438549
(6.24%)
390672143
(6.5%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/12032530000
(0.54%)
33094000
(0.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/120503192196
(8.37%)
503192196
(8.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/11584000558753022
(9.29%)
558753022
(9.29%)
L
H SharesUBS AG2013/12/1127091054288849023
(4.81%)
315940077
(5.26%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/117000000377176581
(6.27%)
375438549
(6.24%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/11029554000
(0.49%)
32530000
(0.54%)
S
H SharesUBS AG2013/12/110250750969
(4.17%)
249879735
(4.16%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/110508166196
(8.45%)
508166196
(8.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/10514000560190972
(9.32%)
560190972
(9.32%)
L
H-SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/12/1027100000488235900
(8.13%)
461135900
(7.68%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/109044000385978068
(6.42%)
377176581
(6.27%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/10027206000
(0.45%)
29554000
(0.49%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/100509342414
(8.47%)
509342414
(8.47%)
S
H-SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/12/100482680430
(8.03%)
455580430
(7.58%)
P
H SharesMorgan Stanley2013/12/093504000561200215
(9.34%)
561200215
(9.34%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/096978000375374148
(6.24%)
385978068
(6.42%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/09025138000
(0.41%)
27206000
(0.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/090508497046
(8.46%)
508497046
(8.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/064638317565465023
(9.41%)
565465023
(9.41%)
L
H SharesUBS AG2013/12/0626343817315896206
(5.26%)
289552389
(4.82%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/0626659315393810653
(6.55%)
375374148
(6.24%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/06019570000
(0.32%)
25138000
(0.41%)
S
H SharesUBS AG2013/12/060275846381
(4.59%)
246199514
(4.1%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/060509156193
(8.47%)
509156193
(8.47%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/0527984000537356066
(8.94%)
537356066
(8.94%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/12/0529642000537356066
(8.94%)
565465023
(9.41%)
L
H SharesUBS AG2013/12/0515971305299886375
(4.99%)
315857680
(5.26%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/055270000405761938
(6.75%)
393810653
(6.55%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/05017650000
(0.29%)
19570000
(0.32%)
S
H SharesUBS AG2013/12/050256192816
(4.26%)
275846381
(4.59%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/0529642000479520193
(7.98%)
509156193
(8.47%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/050479520193
(7.98%)
479520193
(7.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/041301292538632030
(8.96%)
538632030
(8.96%)
L
H SharesUBS AG2013/12/0413820235313706610
(5.22%)
299886375
(4.99%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/0431236776388390695
(6.46%)
405761938
(6.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/04012814000
(0.21%)
17650000
(0.29%)
S
H SharesUBS AG2013/12/040279765832
(4.66%)
256192816
(4.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/040479503559
(7.98%)
479503559
(7.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/033544000537685022
(8.94%)
537685022
(8.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/035286000391239970
(6.51%)
388390695
(6.46%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/12/03012608000
(0.21%)
12814000
(0.21%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/030478325559
(7.96%)
478325559
(7.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/022848000534377022
(8.89%)
534377022
(8.89%)
L
H SharesUBS AG2013/12/0246177819268361433
(4.47%)
314539252
(5.24%)
L
H SharesUBS AG2013/12/020234765833
(3.91%)
279765832
(4.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/12/020476931559
(7.93%)
476931559
(7.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/292090000537483022
(8.94%)
537483022
(8.94%)
L
Ordinary Shares - H SharesMarket Vectors ETF - Market Vectors Gold Miners ETF2013/11/291980000359352000
(5.98%)
361332000
(6.01%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/290476867559
(7.93%)
476867559
(7.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/28976000535281022
(8.9%)
535281022
(8.9%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/280476865559
(7.93%)
476865559
(7.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/274478000529172342
(8.8%)
529172342
(8.8%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/27562000391921541
(6.52%)
406848022
(6.77%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/2708976000
(0.14%)
8976000
(0.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/270470630559
(7.83%)
470630559
(7.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/263862000535381142
(8.91%)
535381142
(8.91%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/261000000404067704
(6.72%)
391921541
(6.52%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/11/2608976000
(0.14%)
8976000
(0.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/260469780559
(7.81%)
469780559
(7.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/25440000538228822
(8.95%)
538228822
(8.95%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/250469980559
(7.82%)
469980559
(7.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/223832000538933542
(8.97%)
538933542
(8.97%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/2210842000405587174
(6.75%)
401355772
(6.68%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/2208976000
(0.14%)
8976000
(0.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/220471735079
(7.85%)
471735079
(7.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/213072000526519542
(8.76%)
526519542
(8.76%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/214900000401186833
(6.67%)
405587174
(6.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/2108976000
(0.14%)
8976000
(0.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/210463797079
(7.71%)
463797079
(7.71%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/209024000382075482
(6.35%)
401186833
(6.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/2008976000
(0.14%)
8976000
(0.14%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/1917451485393371668
(6.54%)
382075482
(6.35%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/191552000526705022
(8.76%)
526705022
(8.76%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/190467048559
(7.77%)
467048559
(7.77%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/1908700000
(0.14%)
8976000
(0.14%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/186691000371232089
(6.17%)
393371668
(6.54%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/183172000528551022
(8.79%)
528551022
(8.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/180471480559
(7.84%)
471480559
(7.84%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/1808080000
(0.13%)
8700000
(0.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/152396000525183022
(8.74%)
525183022
(8.74%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/150467996559
(7.78%)
467996559
(7.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/14776000521494022
(8.67%)
521494022
(8.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/141000000400397277
(6.66%)
374684644
(6.23%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/1406842000
(0.11%)
7788000
(0.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/140468598559
(7.79%)
468598559
(7.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/134070000518906489
(8.63%)
518906489
(8.63%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/130465967026
(7.75%)
465967026
(7.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/121270000518924489
(8.63%)
518924489
(8.63%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/120466249026
(7.76%)
466249026
(7.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/11482000518330489
(8.62%)
518330489
(8.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/110466263026
(7.76%)
466263026
(7.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/08844562521290489
(8.67%)
521290489
(8.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/082000000407407570
(6.78%)
388272170
(6.46%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/0805908000
(0.09%)
5908000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/080468603026
(7.79%)
468603026
(7.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/07210000517794489
(8.61%)
517794489
(8.61%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/075000000398303323
(6.62%)
407407570
(6.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/0705908000
(0.09%)
5908000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/070464293026
(7.72%)
464293026
(7.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/061212000518456489
(8.62%)
518456489
(8.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/063429000396860587
(6.6%)
398303323
(6.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/0605908000
(0.09%)
5908000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/060464217026
(7.72%)
464217026
(7.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/05376998518328489
(8.62%)
518328489
(8.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/11/050464569026
(7.73%)
464569026
(7.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/043100000522282489
(8.69%)
522282489
(8.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/042780000402718814
(6.7%)
397877933
(6.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/0405908000
(0.09%)
5908000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/040464329026
(7.72%)
464329026
(7.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/0114630000501111989
(8.34%)
501111989
(8.34%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/013385685390209591
(6.49%)
402718814
(6.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/11/0105908000
(0.09%)
5908000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/11/010444305526
(7.39%)
444305526
(7.39%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/316796645495158586
(8.24%)
495158586
(8.24%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/311000000371293550
(6.18%)
390209591
(6.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/3105742000
(0.09%)
5908000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/310436088123
(7.25%)
436088123
(7.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/3030000471874876
(7.85%)
471874876
(7.85%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/3020018000471874876
(7.85%)
495158586
(8.24%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/303000000396330654
(6.59%)
371293550
(6.18%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/3005018000
(0.08%)
5742000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/3020154000414567010
(6.9%)
436088123
(7.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/300414567010
(6.9%)
414567010
(6.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/291896000469559489
(7.81%)
469559489
(7.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/29383113383730493
(6.38%)
396330654
(6.59%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/2903870000
(0.06%)
5018000
(0.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/290411659067
(6.85%)
411659067
(6.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/288732000462940987
(7.7%)
462940987
(7.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/284900000356587975
(5.93%)
383730493
(6.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/2827142518356587975
(5.93%)
383730493
(6.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/2803104000
(0.05%)
3870000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/280404897067
(6.73%)
404897067
(6.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/251488000469149789
(7.8%)
469149789
(7.8%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/252750000361030370
(6%)
356587975
(5.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/254442395361030370
(6%)
356587975
(5.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/2502374000
(0.04%)
3104000
(0.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/250405355526
(6.74%)
405355526
(6.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/243806000467225189
(7.77%)
467225189
(7.77%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/244000000364511302
(6.06%)
361030370
(6%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/2402374000
(0.04%)
2374000
(0.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/240404402669
(6.73%)
404402669
(6.73%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/236410000368373881
(6.13%)
364511302
(6.06%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/2302374000
(0.04%)
2374000
(0.04%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/227405313358391585
(5.96%)
368373881
(6.13%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/229982296358391585
(5.96%)
368373881
(6.13%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/221318000464551565
(7.73%)
464551565
(7.73%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/220411463526
(6.84%)
411463526
(6.84%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/2202374000
(0.04%)
2374000
(0.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/21200000465514252
(7.74%)
465514252
(7.74%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/210412157782
(6.85%)
412157782
(6.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/1832000455261565
(7.57%)
455261565
(7.57%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/18500000367132904
(6.11%)
357547374
(5.95%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/189585530367132904
(6.11%)
357547374
(5.95%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/1802374000
(0.04%)
2374000
(0.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/180411031782
(6.84%)
411031782
(6.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/1742000454592245
(7.56%)
454592245
(7.56%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/172750000364379710
(6.06%)
367132904
(6.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/170282000
(0%)
2374000
(0.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/170410783782
(6.83%)
410783782
(6.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/161018000454102245
(7.55%)
454102245
(7.55%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/160410113782
(6.82%)
410113782
(6.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/151588000455081141
(7.57%)
455081141
(7.57%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/153300000383986811
(6.39%)
362717104
(6.03%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/1503214000
(0.05%)
1988000
(0.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/150410458678
(6.83%)
410458678
(6.83%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/141000000371277507
(6.18%)
383986811
(6.39%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/1403214000
(0.05%)
3214000
(0.05%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/112500000367900786
(6.12%)
371277507
(6.18%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/1103214000
(0.05%)
3214000
(0.05%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/102600000379700566
(6.32%)
367900786
(6.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/103588645457639141
(7.61%)
457639141
(7.61%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/100412260678
(6.86%)
412260678
(6.86%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/1003214000
(0.05%)
3214000
(0.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/09960000461478254
(7.68%)
461478254
(7.68%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/090415981791
(6.92%)
415981791
(6.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/084702000462322673
(7.69%)
462322673
(7.69%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/08500000379766084
(6.32%)
381526648
(6.35%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2013/10/0805522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/080417203323
(6.94%)
417203323
(6.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/070469906515
(7.82%)
462322673
(7.69%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/071358000469906515
(7.82%)
469906515
(7.82%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/071572927374567066
(6.23%)
379766084
(6.32%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/0705522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/077399842424577165
(7.06%)
417203323
(6.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/070424577165
(7.06%)
424577165
(7.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/042373752463928918
(7.72%)
463928918
(7.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/042011602369136425
(6.14%)
374567066
(6.23%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/0405522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/040426557604
(7.09%)
426557604
(7.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/033502000462832210
(7.73%)
462832210
(7.73%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/031343471364686365
(6.07%)
369136425
(6.14%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/0305522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/030432645075
(7.23%)
432645075
(7.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/10/02802000468284474
(7.82%)
468284474
(7.82%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/10/020440112015
(7.35%)
440112015
(7.35%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/0115376729346978471
(5.77%)
362355200
(6.03%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/10/0105522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/301000000359098496
(5.97%)
346978471
(5.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/302454000461802834
(7.71%)
461802834
(7.71%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/300444025425
(7.42%)
444025425
(7.42%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/3005522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/27696000368694172
(6.13%)
359098496
(5.97%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/279595676368694172
(6.13%)
359098496
(5.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/272712000477270273
(7.97%)
477270273
(7.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/270458387926
(7.66%)
458387926
(7.66%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2705522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2624967180343726992
(5.72%)
368694172
(6.13%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/265846000485354048
(8.11%)
485354048
(8.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/2613599388485354048
(8.11%)
477270273
(7.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/260469795314
(7.85%)
458387926
(7.66%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2605522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/250494038639
(8.25%)
485354048
(8.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/251564000494038639
(8.25%)
494038639
(8.25%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/257888547478861861
(8%)
469795314
(7.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/250478861861
(8%)
478861861
(8%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/2419882000473162508
(7.9%)
473162508
(7.9%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/2473284926473162508
(7.9%)
494038639
(8.25%)
L
H SharesUBS AG2013/09/2424899209307994052
(5.13%)
283094843
(4.71%)
L
H-SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/09/24351178000160791327
(2.68%)
511969327
(8.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/241200000386024370
(6.42%)
338457456
(5.63%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2447566914386024370
(6.42%)
338457456
(5.63%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2405522000
(0.09%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesUBS AG2013/09/240210824468
(3.51%)
208523474
(3.47%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/2473284926405476935
(6.77%)
478861861
(8%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/240405476935
(6.77%)
405476935
(6.77%)
S
H-SharesThe Bank of New York Mellon Corporation2013/09/240152937857
(2.55%)
504115857
(8.39%)
P
H SharesUBS AG2013/09/239067592298926460
(4.98%)
307994052
(5.13%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/2310864000445537048
(7.44%)
445537048
(7.44%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/23500000366942963
(6.1%)
386024370
(6.42%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2306194000
(0.1%)
5522000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/230386489926
(6.46%)
386489926
(6.46%)
S
H SharesUBS AG2013/09/230219786461
(3.66%)
210824468
(3.51%)
S
Ordinary SharesMarket Vectors ETF - Market Vectors Gold Miners ETF2013/09/203506160000
(0%)
350616000
(5.84%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/20500000425745119
(7.08%)
366942963
(6.1%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2058802156425745119
(7.08%)
366942963
(6.1%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/2006194000
(0.1%)
6194000
(0.1%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/194214000414055469
(6.89%)
425745119
(7.08%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/1911689650414055469
(6.89%)
425745119
(7.08%)
L
H SharesUBS AG2013/09/199948307309800955
(5.16%)
299852648
(4.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/192404000462389520
(7.72%)
462389520
(7.72%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/190396041409
(6.61%)
396041409
(6.61%)
S
H SharesUBS AG2013/09/190229316771
(3.82%)
219086465
(3.65%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/1906454000
(0.1%)
6194000
(0.1%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/183000000401522741
(6.68%)
414055469
(6.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/181178000460207422
(7.69%)
460207422
(7.69%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/180389523309
(6.51%)
389523309
(6.51%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/1806454000
(0.1%)
6454000
(0.1%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/176136000466621422
(7.79%)
466621422
(7.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/170393839309
(6.58%)
393839309
(6.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/16634000462573422
(7.73%)
462573422
(7.73%)
L
H SharesUBS AG2013/09/161468579299728348
(4.99%)
301196927
(5.01%)
L
H SharesUBS AG2013/09/160239163009
(3.98%)
236719541
(3.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/160393037309
(6.56%)
393037309
(6.56%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/13918000453969422
(7.58%)
453969422
(7.58%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/138650000409146371
(6.81%)
392378046
(6.53%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/137452671300842969
(5.01%)
293390298
(4.88%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/13020390000
(0.34%)
20390000
(0.34%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/1306186000
(0.1%)
6186000
(0.1%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/130393201309
(6.57%)
393201309
(6.57%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/130118922031
(1.98%)
118922031
(1.98%)
P
H SharesMorgan Stanley2013/09/121010000456020242
(7.62%)
456020242
(7.62%)
L
H SharesUBS AG2013/09/1210562483301719901
(5.02%)
291157418
(4.85%)
L
H SharesUBS AG2013/09/120231763004
(3.86%)
231263011
(3.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/120394774129
(6.59%)
394774129
(6.59%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/111820000457214242
(7.64%)
457214242
(7.64%)
L
H SharesUBS AG2013/09/112192259299527642
(4.99%)
301719901
(5.02%)
L
H SharesUBS AG2013/09/110231763000
(3.86%)
231763004
(3.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/110395414129
(6.6%)
395414129
(6.6%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/10692000457382242
(7.64%)
457382242
(7.64%)
L
H SharesUBS AG2013/09/108646092308173734
(5.13%)
299527642
(4.99%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/103186000358450082
(5.96%)
409489203
(6.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/1051039121358450082
(5.96%)
409489203
(6.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/1005182000
(0.08%)
6042000
(0.1%)
S
H SharesUBS AG2013/09/100231762990
(3.86%)
231763000
(3.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/100396432129
(6.62%)
396432129
(6.62%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/094662000457799242
(7.65%)
457799242
(7.65%)
L
H SharesUBS AG2013/09/098631168299542566
(4.99%)
308173734
(5.13%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/095006017363456099
(6.04%)
358450082
(5.96%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/0905182000
(0.08%)
5182000
(0.08%)
S
H SharesUBS AG2013/09/090231762982
(3.86%)
231762990
(3.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/090395667129
(6.61%)
395667129
(6.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/066864000446218002
(7.45%)
446218002
(7.45%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/063106000351341925
(5.84%)
363456099
(6.04%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/0612114174351341925
(5.84%)
363456099
(6.04%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/0605182000
(0.08%)
5182000
(0.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/060375313129
(6.27%)
375313129
(6.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/05604000448470945
(7.49%)
448470945
(7.49%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/050374901129
(6.26%)
374901129
(6.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/043744000452898945
(7.56%)
452898945
(7.56%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/049346297293104005
(4.88%)
302450302
(5.03%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/04019324000
(0.32%)
20378000
(0.34%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/040374893129
(6.26%)
374893129
(6.26%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/09/040117060031
(1.95%)
118922031
(1.98%)
P
H SharesMorgan Stanley2013/09/035862000458602422
(7.66%)
458602422
(7.66%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/09/030376376606
(6.29%)
376376606
(6.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/023978000461430422
(7.71%)
461430422
(7.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/0231644487363795296
(6.05%)
332150809
(5.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/09/0203858000
(0.06%)
3858000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/09/020374816606
(6.26%)
374816606
(6.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/301564000450961422
(7.53%)
450961422
(7.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/30770000343619796
(5.71%)
363795296
(6.05%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/3020175500343619796
(5.71%)
363795296
(6.05%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/3003858000
(0.06%)
3858000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/300367495606
(6.14%)
367495606
(6.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/293460000461369172
(7.71%)
461369172
(7.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/292000000344073210
(5.72%)
343619796
(5.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/2903858000
(0.06%)
3858000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/290378361606
(6.32%)
378361606
(6.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/281144000460257314
(7.69%)
460257314
(7.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/2831000000346556512
(5.76%)
344073210
(5.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/2803858000
(0.06%)
3858000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/280381950238
(6.38%)
381950238
(6.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/274762000458040694
(7.65%)
458040694
(7.65%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/270382366558
(6.39%)
382366558
(6.39%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/26288000469562294
(7.84%)
469562294
(7.84%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/260400561358
(6.69%)
400561358
(6.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/2311004000476673974
(7.96%)
476673974
(7.96%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/233000000349017613
(5.8%)
347474914
(5.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/2303858000
(0.06%)
3858000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/230414035358
(6.92%)
414035358
(6.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/2211056000488958174
(8.13%)
488958174
(8.13%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/2218409000488958174
(8.13%)
476673974
(7.96%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/224000000339067945
(5.64%)
349017613
(5.8%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/2203858000
(0.06%)
3858000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/2218409000432068358
(7.19%)
414035358
(6.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/220432068358
(7.19%)
432068358
(7.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/215460000472291174
(7.86%)
472291174
(7.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/2111657425472291174
(7.86%)
488958174
(8.13%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/08/2116584206310900306
(5.17%)
294316100
(4.9%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/08/21022638000
(0.38%)
22716000
(0.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/2111657425420410933
(6.99%)
432068358
(7.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/210420410933
(6.99%)
420410933
(6.99%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/08/210119512647
(1.99%)
119512647
(1.99%)
P
H SharesMorgan Stanley2013/08/200466668174
(7.76%)
472291174
(7.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/202012000466668174
(7.76%)
466668174
(7.76%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/202223000423793933
(7.05%)
420410933
(6.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/200423793933
(7.05%)
423793933
(7.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/199266000459334416
(7.64%)
459334416
(7.64%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/19800000347529334
(5.78%)
350732332
(5.83%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/1903640000
(0.06%)
3640000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/190421203933
(7.01%)
421203933
(7.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/1610352000450709155
(7.5%)
450709155
(7.5%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/160450709155
(7.5%)
459334416
(7.64%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/16686000342150857
(5.69%)
347529334
(5.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/1604246000
(0.07%)
3640000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/160409380202
(6.81%)
409380202
(6.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/1611211732409380202
(6.81%)
421203933
(7.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/155100000440908154
(7.33%)
440908154
(7.33%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/154500000318482255
(5.3%)
342150857
(5.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/1505354000
(0.08%)
4246000
(0.07%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/150401457201
(6.68%)
401457201
(6.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/14242000435075845
(7.24%)
435075845
(7.24%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/140401476892
(6.68%)
401476892
(6.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/1250000433860154
(7.22%)
433860154
(7.22%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/125000000333933162
(5.55%)
312244078
(5.19%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/08/1230732055289852461
(4.82%)
320584516
(5.34%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/08/12024496000
(0.41%)
23768000
(0.4%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/1205822000
(0.09%)
5536000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/120402871201
(6.7%)
402871201
(6.7%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/08/120119342647
(1.99%)
119342647
(1.99%)
P
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/091000000342576381
(5.7%)
333933162
(5.55%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/09628000435060154
(7.24%)
435060154
(7.24%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/090402725201
(6.7%)
402725201
(6.7%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/0905876000
(0.09%)
5822000
(0.09%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/084000000342344978
(5.69%)
342576381
(5.7%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/0888000433826154
(7.22%)
433826154
(7.22%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/080402591201
(6.7%)
402591201
(6.7%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/0805876000
(0.09%)
5876000
(0.09%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/075000000342628046
(5.7%)
342344978
(5.69%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/07850000441163154
(7.34%)
441163154
(7.34%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/070409336201
(6.81%)
409336201
(6.81%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/08/0705876000
(0.09%)
5876000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/063164000444407154
(7.39%)
444407154
(7.39%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/08/060409987201
(6.82%)
409987201
(6.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/05424000445015154
(7.4%)
445015154
(7.4%)
L
H SharesUBS AG2013/08/0526626280308102211
(5.13%)
281475931
(4.68%)
L
H SharesUBS AG2013/08/050196181647
(3.27%)
198182347
(3.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/050410215201
(6.82%)
410215201
(6.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/021018000445661154
(7.41%)
445661154
(7.41%)
L
H SharesUBS AG2013/08/0226411632281690579
(4.69%)
308102211
(5.13%)
L
H SharesUBS AG2013/08/020196181651
(3.27%)
196181647
(3.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/020411307213
(6.84%)
411307213
(6.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/012736000448833154
(7.47%)
448833154
(7.47%)
L
H SharesUBS AG2013/08/0128159983309850562
(5.16%)
281690579
(4.69%)
L
H SharesUBS AG2013/08/010196181646
(3.27%)
196181651
(3.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/08/010412727213
(6.86%)
412727213
(6.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/31521125453255154
(7.54%)
453255154
(7.54%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/07/310417216338
(6.94%)
417216338
(6.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/304004000450610146
(7.49%)
450610146
(7.49%)
L
H SharesUBS AG2013/07/3028249042276835140
(4.61%)
305084182
(5.08%)
L
H SharesUBS AG2013/07/300196181647
(3.27%)
196181645
(3.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/300414930330
(6.9%)
414930330
(6.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/294000450300146
(7.49%)
450300146
(7.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/29314000324768373
(5.4%)
319889490
(5.32%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/2905876000
(0.09%)
5876000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/290414644330
(6.9%)
414644330
(6.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/26980000452187438
(7.52%)
452187438
(7.52%)
L
H SharesUBS AG2013/07/269206620308647110
(5.14%)
299440490
(4.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/2610550000326176783
(5.42%)
324768373
(5.4%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/2605876000
(0.09%)
5876000
(0.09%)
S
H SharesUBS AG2013/07/260218927346
(3.64%)
204681344
(3.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/260414584330
(6.9%)
414584330
(6.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/256678000444886246
(7.4%)
444886246
(7.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/07/250404581930
(6.73%)
404581930
(6.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/24900000447537354
(7.44%)
447537354
(7.44%)
L
H SharesUBS AG2013/07/2418360136294280982
(4.9%)
312641118
(5.2%)
L
H SharesUBS AG2013/07/240224227335
(3.73%)
222227330
(3.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/240408866338
(6.8%)
408866338
(6.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/235886001441984547
(7.35%)
441984547
(7.35%)
L
H SharesUBS AG2013/07/2313584517307865499
(5.12%)
294280982
(4.9%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/23500000330305751
(5.49%)
325532673
(5.41%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/2305876000
(0.09%)
5876000
(0.09%)
S
H SharesUBS AG2013/07/230224227334
(3.73%)
224227335
(3.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/230403379039
(6.71%)
403379039
(6.71%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/222770000439956146
(7.32%)
439956146
(7.32%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/07/220401523038
(6.68%)
401523038
(6.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/194807999443928146
(7.38%)
443928146
(7.38%)
L
H SharesUBS AG2013/07/1921437305289729751
(4.82%)
311167056
(5.18%)
L
H SharesUBS AG2013/07/190223002434
(3.71%)
225002431
(3.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/190407376335
(6.78%)
407376335
(6.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/1849887322492034094
(8.18%)
492034094
(8.18%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/07/1848062823492034094
(8.18%)
443928146
(7.38%)
L
H SharesUBS AG2013/07/1815759565305489316
(5.08%)
289729751
(4.82%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/182850000343835851
(5.72%)
329778814
(5.48%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1805876000
(0.09%)
5876000
(0.09%)
S
H SharesUBS AG2013/07/180220393264
(3.67%)
223002434
(3.71%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/1848062823455413158
(7.57%)
407376335
(6.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/180455413158
(7.57%)
455413158
(7.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/171348875504980168
(8.4%)
504980168
(8.4%)
L
H SharesUBS AG2013/07/1724981159280508157
(4.67%)
305489316
(5.08%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/171000000336203239
(5.59%)
343835851
(5.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1704646000
(0.07%)
5876000
(0.09%)
S
H SharesUBS AG2013/07/170220047270
(3.66%)
220393264
(3.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/170468222782
(7.79%)
468222782
(7.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/163814000511573408
(8.51%)
511573408
(8.51%)
L
H SharesUBS AG2013/07/1622839657303347814
(5.05%)
280508157
(4.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/162716000333684124
(5.55%)
336203239
(5.59%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1606478000
(0.1%)
4646000
(0.07%)
S
H SharesUBS AG2013/07/160227807732
(3.79%)
220047270
(3.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/160471460782
(7.84%)
471460782
(7.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/151378000507960008
(8.45%)
507960008
(8.45%)
L
H SharesUBS AG2013/07/159576041293771773
(4.89%)
303347814
(5.05%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/153187000332902539
(5.54%)
333684124
(5.55%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1506478000
(0.1%)
6478000
(0.1%)
S
H SharesUBS AG2013/07/150228612750
(3.81%)
227807732
(3.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/150472177597
(7.85%)
472177597
(7.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/125026000503329408
(8.37%)
503329408
(8.37%)
L
H SharesUBS AG2013/07/1231677838325449611
(5.42%)
293771773
(4.89%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/121627000328875908
(5.47%)
332902539
(5.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1206488000
(0.1%)
6478000
(0.1%)
S
H SharesUBS AG2013/07/120230612752
(3.84%)
228612750
(3.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/120467035597
(7.77%)
467035597
(7.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/11630000505721408
(8.41%)
505721408
(8.41%)
L
H SharesUBS AG2013/07/1127997740297451871
(4.95%)
325449611
(5.42%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/11406000323754564
(5.38%)
328875908
(5.47%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1105700000
(0.09%)
6488000
(0.1%)
S
H SharesUBS AG2013/07/110230612743
(3.84%)
230612752
(3.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/110471967597
(7.85%)
471967597
(7.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/1011762000512949408
(8.53%)
512949408
(8.53%)
L
H SharesUBS AG2013/07/1015168122312619993
(5.2%)
297451871
(4.95%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/10632000366171156
(6.09%)
323754564
(5.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1042416592366171156
(6.09%)
323754564
(5.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/1004662000
(0.07%)
5700000
(0.09%)
S
H SharesUBS AG2013/07/100230612743
(3.84%)
230612743
(3.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/100480014597
(7.98%)
480014597
(7.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/094108000505316408
(8.41%)
505316408
(8.41%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0914850365351320791
(5.84%)
366171156
(6.09%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0904064000
(0.06%)
4662000
(0.07%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/090471222597
(7.84%)
471222597
(7.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/0810080000490444408
(8.16%)
490444408
(8.16%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/081530000322905598
(5.37%)
351320791
(5.84%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0804064000
(0.06%)
4064000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/080455836597
(7.58%)
455836597
(7.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/05954000483562168
(8.04%)
483562168
(8.04%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/051484000294811973
(4.9%)
322905598
(5.37%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0528093625294811973
(4.9%)
322905598
(5.37%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0503338000
(0.05%)
4064000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/050451988357
(7.52%)
451988357
(7.52%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/044204000482373408
(8.02%)
482373408
(8.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0421331453316143426
(5.26%)
294811973
(4.9%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0403338000
(0.05%)
3338000
(0.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/040450671597
(7.5%)
450671597
(7.5%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/037990951487081359
(8.1%)
487081359
(8.1%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0316840620299302806
(4.98%)
316143426
(5.26%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0303338000
(0.05%)
3338000
(0.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/030453420253
(7.54%)
453420253
(7.54%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/024932000480029359
(7.98%)
487081359
(8.1%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/07/025884000480029359
(7.98%)
480029359
(7.98%)
L
H SharesUBS AG2013/07/0242067636300121546
(4.99%)
342189182
(5.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0219082584318385390
(5.29%)
299302806
(4.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0203160000
(0.05%)
3338000
(0.05%)
S
H SharesUBS AG2013/07/020223684208
(3.72%)
224310212
(3.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/07/020446850253
(7.43%)
453420253
(7.54%)
S
H SharesUBS AG2013/07/0118900155319021701
(5.31%)
300121546
(4.99%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/01428000296649188
(4.93%)
318385390
(5.29%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0121736202296649188
(4.93%)
318385390
(5.29%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/07/0103160000
(0.05%)
3160000
(0.05%)
S
H SharesUBS AG2013/07/010223684209
(3.72%)
223684208
(3.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/28830000479647358
(7.98%)
479647358
(7.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2845893345342542533
(5.7%)
296649188
(4.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2803160000
(0.05%)
3160000
(0.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/280447118253
(7.44%)
447118253
(7.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/271674951478271168
(7.96%)
478271168
(7.96%)
L
H SharesUBS AG2013/06/270352537618
(5.87%)
347724484
(5.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2720219224311270685
(5.18%)
342542533
(5.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2703160000
(0.05%)
3160000
(0.05%)
S
H SharesUBS AG2013/06/2720265184258186446
(4.3%)
237921262
(3.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/270444917357
(7.4%)
444917357
(7.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/264992000479818248
(7.98%)
479818248
(7.98%)
L
H SharesUBS AG2013/06/2654633363297904255
(4.96%)
352537618
(5.87%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/262958000342633597
(5.7%)
311270685
(5.18%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2603160000
(0.05%)
3160000
(0.05%)
S
H SharesUBS AG2013/06/260199052952
(3.31%)
258186446
(4.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/260443734597
(7.38%)
443734597
(7.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/252548000481867233
(8.02%)
481867233
(8.02%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/256622985481867233
(8.02%)
479818248
(7.98%)
L
H SharesUBS AG2013/06/2510690968308595223
(5.14%)
297904255
(4.96%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/254590000370026832
(6.15%)
342633597
(5.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2527393235370026832
(6.15%)
342633597
(5.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2503634000
(0.06%)
3160000
(0.05%)
S
H SharesUBS AG2013/06/250189310428
(3.15%)
199052952
(3.31%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/250434550597
(7.23%)
443734597
(7.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/2418000476261993
(7.92%)
476261993
(7.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/243996000476261993
(7.92%)
481867233
(8.02%)
L
H SharesUBS AG2013/06/2427701271280893952
(4.68%)
308595223
(5.14%)
L
H SharesUBS AG2013/06/240194029533
(3.23%)
189310428
(3.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/240432878597
(7.2%)
434550597
(7.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/21976000477221993
(7.94%)
477221993
(7.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/211698000372494907
(6.2%)
380628799
(6.33%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2103406000
(0.05%)
3876000
(0.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/210430059557
(7.15%)
430059557
(7.15%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/201224000370191535
(6.16%)
372494907
(6.2%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/2003934000
(0.06%)
3406000
(0.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/193634000473620453
(7.88%)
473620453
(7.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/190431329057
(7.17%)
431329057
(7.17%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/181500000354933751
(5.9%)
379708899
(6.32%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1824775148354933751
(5.9%)
379708899
(6.32%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/184176000475394453
(7.91%)
475394453
(7.91%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/180430655057
(7.16%)
430655057
(7.16%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1805630000
(0.09%)
4720000
(0.07%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/17484000346847080
(5.77%)
354933751
(5.9%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/17938000475994453
(7.92%)
475994453
(7.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/170433589057
(7.21%)
433589057
(7.21%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1706620000
(0.11%)
5630000
(0.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/141802000476258453
(7.92%)
476258453
(7.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/140430063057
(7.15%)
430063057
(7.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/132698000472306953
(7.86%)
472306953
(7.86%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/131372000312889436
(5.2%)
353015959
(5.87%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1306758000
(0.11%)
6620000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/130427933879
(7.12%)
427933879
(7.12%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/128994000295189907
(4.91%)
312889436
(5.2%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1217699529295189907
(4.91%)
312889436
(5.2%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1206758000
(0.11%)
6758000
(0.11%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1120664665315854572
(5.25%)
295189907
(4.91%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1107080000
(0.11%)
6758000
(0.11%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/105366000326240086
(5.43%)
315854572
(5.25%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/103460000473201253
(7.87%)
473201253
(7.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/100431193057
(7.17%)
431193057
(7.17%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/1007080000
(0.11%)
7080000
(0.11%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/071000000330385673
(5.49%)
326240086
(5.43%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/0740000471425253
(7.84%)
471425253
(7.84%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/070428385057
(7.13%)
428385057
(7.13%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/0707080000
(0.11%)
7080000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/063278000469570174
(7.81%)
469570174
(7.81%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/060428521978
(7.13%)
428521978
(7.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/057998133460130874
(7.65%)
460130874
(7.65%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/050460130874
(7.65%)
469570174
(7.81%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/06/050419358978
(6.97%)
419358978
(6.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/059413000419358978
(6.97%)
428521978
(7.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/041810000461612874
(7.68%)
461612874
(7.68%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/049442000332396139
(5.53%)
331692178
(5.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/0407748000
(0.12%)
6698000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/06/040419655882
(6.98%)
419655882
(6.98%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/034173315329982021
(5.49%)
332396139
(5.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/06/0307748000
(0.12%)
7748000
(0.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/310462347589
(7.69%)
457366858
(7.61%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/312370000462437589
(7.69%)
462437589
(7.69%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/315276827422252709
(7.02%)
416751882
(6.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/310422252709
(7.02%)
422252709
(7.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/300462136858
(7.69%)
462437589
(7.69%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/308152000462136858
(7.69%)
462136858
(7.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/301200000336276302
(5.59%)
327035378
(5.44%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/3007748000
(0.12%)
7748000
(0.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/300417119978
(6.94%)
417119978
(6.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/305160731417119978
(6.94%)
422252709
(7.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/292218000464518858
(7.73%)
464518858
(7.73%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/293700000334649537
(5.57%)
336276302
(5.59%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/2907956000
(0.13%)
7748000
(0.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/290416595862
(6.93%)
416595862
(6.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/28229922467051758
(7.77%)
467051758
(7.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/280415133842
(6.9%)
415133842
(6.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/276126000473019174
(7.87%)
473019174
(7.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/270416257978
(6.92%)
416257978
(6.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/242024000473923174
(7.88%)
473923174
(7.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/240473923174
(7.88%)
473019174
(7.87%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/245000000330078465
(5.49%)
333211681
(5.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/2407108000
(0.11%)
7956000
(0.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/240421093978
(7%)
421093978
(7%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/244896000421093978
(7%)
416257978
(6.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/234597200480773082
(8%)
473923174
(7.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/2323586277480773082
(8%)
480773082
(8%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/230428639146
(7.13%)
421093978
(7%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/225646000507587082
(8.44%)
507587082
(8.44%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/220444614686
(7.4%)
444614686
(7.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/214704000510417082
(8.49%)
510417082
(8.49%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/210453780002
(7.55%)
453780002
(7.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/209114000520611542
(8.66%)
520611542
(8.66%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/2036949078369883168
(6.15%)
332934090
(5.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/2006618000
(0.11%)
6758000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/200469652625
(7.81%)
469652625
(7.81%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/1717286980352596188
(5.86%)
369883168
(6.15%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/1706618000
(0.11%)
6618000
(0.11%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/161200000343526235
(5.71%)
352596188
(5.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/162742000526896834
(8.76%)
526896834
(8.76%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/160474381917
(7.89%)
474381917
(7.89%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/1606618000
(0.11%)
6618000
(0.11%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/1522111645365637880
(6.08%)
343526235
(5.71%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/150534426834
(8.89%)
526896834
(8.76%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/153618000534426834
(8.89%)
534426834
(8.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/157200000487615917
(8.11%)
474381917
(7.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/150487615917
(8.11%)
487615917
(8.11%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/1506618000
(0.11%)
6618000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/147422000534767834
(8.9%)
534767834
(8.9%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/140494136917
(8.22%)
494136917
(8.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/131914000536977834
(8.93%)
536977834
(8.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/137600000372345241
(6.19%)
395227734
(6.57%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/1306618000
(0.11%)
6618000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/130498166917
(8.29%)
498166917
(8.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/10214000536413834
(8.92%)
536413834
(8.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/100498062917
(8.28%)
498062917
(8.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/09224000536019834
(8.92%)
536019834
(8.92%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/091300000370938130
(6.17%)
377628390
(6.28%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/0906950000
(0.11%)
6806000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/090497722917
(8.28%)
497722917
(8.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/0810020000524101834
(8.72%)
524101834
(8.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/088456000396658817
(6.6%)
370938130
(6.17%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/0805192000
(0.08%)
6950000
(0.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/080487580917
(8.11%)
487580917
(8.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/073338000527551834
(8.78%)
527551834
(8.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/075000000346617407
(5.76%)
396658817
(6.6%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/0750041410346617407
(5.76%)
396658817
(6.6%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/07051422856
(0.85%)
5192000
(0.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/070484638917
(8.06%)
484638917
(8.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/063629555526283834
(8.75%)
526283834
(8.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/0611200000385886582
(6.42%)
346617407
(5.76%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/0639269175385886582
(6.42%)
346617407
(5.76%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/06089460661
(1.48%)
51422856
(0.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/060484010917
(8.05%)
484010917
(8.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/0311160000509314584
(8.47%)
509314584
(8.47%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/030509314584
(8.47%)
526283834
(8.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/05/030469654128
(7.81%)
469654128
(7.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/0314484789469654128
(7.81%)
484010917
(8.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/025916000508460584
(8.46%)
508460584
(8.46%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/024654000392514745
(6.53%)
369027031
(6.14%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/02094144824
(1.56%)
71779110
(1.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/05/020469267667
(7.81%)
469267667
(7.81%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/0114900000381216498
(6.34%)
392514745
(6.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/05/01082846577
(1.37%)
94144824
(1.56%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/3025000000384438226
(6.39%)
381216498
(6.34%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/302096000499195584
(8.3%)
499195584
(8.3%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/300465365667
(7.74%)
465365667
(7.74%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/30086362305
(1.43%)
82846577
(1.37%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/2910136000375929401
(6.25%)
384438226
(6.39%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/291448000500306584
(8.32%)
500306584
(8.32%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/290466922667
(7.77%)
466922667
(7.77%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/29077701206
(1.29%)
86362305
(1.43%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/265000000391759192
(6.52%)
375929401
(6.25%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/262110000500905764
(8.33%)
500905764
(8.33%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/260461783302
(7.68%)
461783302
(7.68%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/26093006997
(1.54%)
77701206
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/253678000505844884
(8.41%)
505844884
(8.41%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/250465161222
(7.74%)
465161222
(7.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/241536078508429416
(8.46%)
508429416
(8.46%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/2410000000384315932
(6.39%)
361461227
(6.01%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/24085517737
(1.42%)
62815032
(1.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/240471998670
(7.85%)
471998670
(7.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/23886000507343887
(8.44%)
507343887
(8.44%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/230471830267
(7.85%)
471830267
(7.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/224272000510053487
(8.48%)
510053487
(8.48%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/22550000376328355
(6.26%)
384315932
(6.39%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/22079438160
(1.32%)
85517737
(1.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/220475292787
(7.91%)
475292787
(7.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/1968000513936447
(8.55%)
513936447
(8.55%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/190478791439
(7.96%)
478791439
(7.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/1812508000498412835
(8.29%)
498412835
(8.29%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/180459553971
(7.64%)
459553971
(7.64%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/171398250496734102
(8.26%)
496734102
(8.26%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/1710028000398858803
(6.63%)
376328355
(6.26%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/170102376608
(1.7%)
79438160
(1.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/170457413649
(7.61%)
457413649
(7.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/16264000496812102
(8.26%)
496812102
(8.26%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/1610000000380449651
(6.33%)
398858803
(6.63%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/16082913456
(1.38%)
102376608
(1.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/160458664686
(7.63%)
458664686
(7.63%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/1562000498226102
(8.29%)
498226102
(8.29%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/150461470187
(7.68%)
461470187
(7.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/1213219884484541852
(8.06%)
484541852
(8.06%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/127800000366924626
(6.1%)
380449651
(6.33%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/12069610431
(1.15%)
82913456
(1.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/120447487937
(7.44%)
447487937
(7.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/11273750484837852
(8.06%)
484837852
(8.06%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/11600000374914989
(6.24%)
366924626
(6.1%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/11078930054
(1.31%)
69610431
(1.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/110447497937
(7.44%)
447497937
(7.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/10986000483950199
(8.05%)
483950199
(8.05%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/100445986876
(7.42%)
445986876
(7.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/094963493486642199
(8.09%)
486642199
(8.09%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/090446120876
(7.42%)
446120876
(7.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/088760250502120199
(8.35%)
502120199
(8.35%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/08500000379222488
(6.31%)
374914989
(6.24%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/08083041650
(1.38%)
78930054
(1.31%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/080453860434
(7.55%)
453860434
(7.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/054014000492481899
(8.19%)
492481899
(8.19%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/0516650000381022537
(6.34%)
379222488
(6.31%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/05084371699
(1.4%)
83041650
(1.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/050442719010
(7.36%)
442719010
(7.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/03344000482630925
(8.03%)
482630925
(8.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/04/030442783010
(7.36%)
442783010
(7.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/02236000482338301
(8.02%)
482338301
(8.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/0213500000381277548
(6.34%)
381022537
(6.34%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/04/02084402710
(1.4%)
84371699
(1.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/04/020442575010
(7.36%)
442575010
(7.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/2890000482283862
(8.02%)
482283862
(8.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/288880561380397986
(6.33%)
381277548
(6.34%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/28084577644
(1.4%)
84402710
(1.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/280442872571
(7.37%)
442872571
(7.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/274500000478251662
(7.96%)
482283862
(8.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/277943200385219264
(6.41%)
380397986
(6.33%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/27089060922
(1.48%)
84577644
(1.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/270438572571
(7.29%)
442872571
(7.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/2690000479445662
(7.97%)
479445662
(7.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/260438726410
(7.3%)
438726410
(7.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/2513696000493011261
(8.2%)
493011261
(8.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/2513746000493011261
(8.2%)
479445662
(7.97%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/2519358000385081506
(6.4%)
385219264
(6.41%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/25088775164
(1.47%)
89060922
(1.48%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/250452472410
(7.53%)
438726410
(7.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/22822000492757262
(8.2%)
492757262
(8.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/220452090571
(7.52%)
452090571
(7.52%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/212808000491435811
(8.17%)
491435811
(8.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/210451577834
(7.51%)
451577834
(7.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/206742000494677650
(8.23%)
494677650
(8.23%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/2020000000377791325
(6.28%)
385081506
(6.4%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/20083642983
(1.39%)
88775164
(1.47%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/200451217834
(7.51%)
451217834
(7.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/192498000504204880
(8.39%)
504204880
(8.39%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/03/1911603543300848903
(5.01%)
289245360
(4.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/1963662000390415027
(6.49%)
377791325
(6.28%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/19095942685
(1.59%)
83642983
(1.39%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/03/19037824512
(0.63%)
26612512
(0.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/190457956490
(7.62%)
457956490
(7.62%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/03/190112381159
(1.87%)
112435159
(1.87%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/03/182126854298722049
(4.97%)
300848903
(5.01%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/184782000512280880
(8.52%)
512280880
(8.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/187662000404940035
(6.74%)
390415027
(6.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/180109891693
(1.82%)
95942685
(1.59%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/180473471771
(7.88%)
473471771
(7.88%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/03/18048270512
(0.8%)
37824512
(0.63%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2013/03/180112642739
(1.87%)
112381159
(1.87%)
P
H SharesMorgan Stanley2013/03/1538276000542276107
(9.02%)
542276107
(9.02%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/1539455000542276107
(9.02%)
512280880
(8.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/1526320000404940035
(6.74%)
404940035
(6.74%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/15205079724610019759
(10.15%)
404940035
(6.74%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/150109891693
(1.82%)
109891693
(1.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/1539455000512930771
(8.53%)
473471771
(7.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/150512930771
(8.53%)
512930771
(8.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/141084000540890108
(9%)
540890108
(9%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/141894000618813288
(10.3%)
610019759
(10.15%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/140114118946
(1.89%)
109855417
(1.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/140511920771
(8.52%)
511920771
(8.52%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/13164000540240108
(8.99%)
540240108
(8.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/13656000540240108
(8.99%)
540890108
(9%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/1351156000626521573
(10.42%)
618813288
(10.3%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/130112979231
(1.88%)
114118946
(1.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/130511942771
(8.52%)
511920771
(8.52%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/12166000539126108
(8.97%)
539126108
(8.97%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/120638405269
(10.62%)
626521573
(10.42%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/127200000626521573
(10.42%)
626521573
(10.42%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/129417374122396605
(2.03%)
112979231
(1.88%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/120112979231
(1.88%)
112979231
(1.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/120511778771
(8.51%)
511778771
(8.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/1126236000569296108
(9.47%)
569296108
(9.47%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/1130380800569296108
(9.47%)
539126108
(8.97%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/1137000000638405269
(10.62%)
638405269
(10.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/110635875413
(10.58%)
638405269
(10.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/110122396605
(2.03%)
122396605
(2.03%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/114087856118308749
(1.96%)
122396605
(2.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/1130380800542183571
(9.02%)
511778771
(8.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/110542183571
(9.02%)
542183571
(9.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/089905493540166108
(8.99%)
540166108
(8.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/03/0828750000540166108
(8.99%)
569296108
(9.47%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/0815000000635875413
(10.58%)
635875413
(10.58%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/080648445078
(10.79%)
635875413
(10.58%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/080118308749
(1.96%)
118308749
(1.96%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/089863665128172414
(2.13%)
118308749
(1.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/0828750000513445571
(8.54%)
542183571
(9.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/080513445571
(8.54%)
513445571
(8.54%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/07674000529086403
(8.8%)
529086403
(8.8%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/0727000000642971866
(10.7%)
648445078
(10.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/070123073202
(2.04%)
128172414
(2.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/070509910349
(8.48%)
509910349
(8.48%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/061500000510346896
(8.49%)
510346896
(8.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/0631600000644385147
(10.72%)
642971866
(10.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/060123308483
(2.05%)
123073202
(2.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/060503543401
(8.38%)
503543401
(8.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/05270000504714243
(8.4%)
504714243
(8.4%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/050642724798
(10.69%)
644385147
(10.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/054804349118504134
(1.97%)
123308483
(2.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/050499611574
(8.31%)
499611574
(8.31%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/042834000506255021
(8.42%)
506255021
(8.42%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/0413060000642724798
(10.69%)
642724798
(10.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/040652542288
(10.86%)
642724798
(10.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/040118504134
(1.97%)
118504134
(1.97%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/03/0410191490128695624
(2.14%)
118504134
(1.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/03/040499233574
(8.3%)
499233574
(8.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/283730000501979779
(8.35%)
501979779
(8.35%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/280493935574
(8.22%)
493935574
(8.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/275548000493008579
(8.2%)
493008579
(8.2%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/27466000657846800
(10.94%)
648306216
(10.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/270127544136
(2.12%)
122099550
(2.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/270484666071
(8.06%)
484666071
(8.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/2614352000478836579
(7.96%)
478836579
(7.96%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/2614470000478836579
(7.96%)
493008579
(8.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/2614470000470196071
(7.82%)
484666071
(8.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/260470196071
(7.82%)
470196071
(7.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/256026000473434179
(7.87%)
473434179
(7.87%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/250642767993
(10.69%)
657846800
(10.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/2510064000657846800
(10.94%)
657846800
(10.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/2519150807108393329
(1.8%)
127544136
(2.12%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/250127544136
(2.12%)
127544136
(2.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/250463226071
(7.7%)
463226071
(7.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/22566000460210482
(7.65%)
460210482
(7.65%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/221066000621429392
(10.34%)
642767993
(10.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/22071278728
(1.18%)
108393329
(1.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/220462070071
(7.69%)
462070071
(7.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/214801750463819048
(7.71%)
463819048
(7.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/216954000657039302
(10.93%)
621429392
(10.34%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/210100858638
(1.67%)
71278728
(1.18%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/210462162071
(7.69%)
462162071
(7.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/202668000466760599
(7.76%)
466760599
(7.76%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/205477933662517235
(11.02%)
657039302
(10.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/2031000000657039302
(10.93%)
657039302
(10.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/200100858638
(1.76%)
100858638
(1.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/200457486671
(7.61%)
457486671
(7.61%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/190684568483
(11.39%)
662517235
(11.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/198866000662517235
(11.02%)
662517235
(11.02%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/1920725248126516819
(2.1%)
105791571
(1.76%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/190105791571
(1.76%)
105791571
(1.76%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/180673992823
(11.21%)
684568483
(11.39%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/188000462401192
(7.69%)
462401192
(7.69%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/180451351271
(7.51%)
451351271
(7.51%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/1810575660115941159
(1.93%)
126516819
(2.1%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/1525881000678431167
(11.29%)
673992823
(11.21%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/153896000467839087
(7.78%)
467839087
(7.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/150446716271
(7.43%)
446716271
(7.43%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/150116847758
(1.94%)
115941159
(1.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/14239000469909338
(7.82%)
469909338
(7.82%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/02/140445694521
(7.41%)
445694521
(7.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/08684250468634228
(7.79%)
468634228
(7.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/089850000689768681
(11.48%)
678431167
(11.29%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/080118579272
(1.97%)
116847758
(1.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/080444440340
(7.39%)
444440340
(7.39%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/07774000468131582
(7.79%)
468131582
(7.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/071500000693372784
(11.54%)
689768681
(11.48%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/070118723028
(1.97%)
118579272
(1.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/070440185484
(7.32%)
440185484
(7.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/063918000471932030
(7.85%)
471932030
(7.85%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/0650000000693372784
(11.54%)
693372784
(11.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/060700385923
(11.65%)
693372784
(11.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/060118723028
(1.97%)
118723028
(1.97%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/064193139122916167
(2.04%)
118723028
(1.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/060438918061
(7.3%)
438918061
(7.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/052474000466881030
(7.77%)
466881030
(7.77%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/05576000700385923
(11.65%)
700385923
(11.65%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/050700096765
(11.65%)
700385923
(11.65%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/050122916167
(2.04%)
122916167
(2.04%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/054853158118063009
(1.96%)
122916167
(2.04%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/050438028061
(7.29%)
438028061
(7.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/042396000469672678
(7.81%)
469672678
(7.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/0410000000677423603
(11.27%)
700096765
(11.65%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/04094574194
(1.57%)
118063009
(1.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/040438072061
(7.29%)
438072061
(7.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/011018000466180678
(7.75%)
466180678
(7.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/0110000000664864226
(11.06%)
677423603
(11.27%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/02/01080948470
(1.34%)
94574194
(1.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/02/010437530490
(7.28%)
437530490
(7.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/31188000464746860
(7.73%)
464746860
(7.73%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/3137000000669328610
(11.14%)
664864226
(11.06%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/31086394854
(1.43%)
80948470
(1.34%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/310437282490
(7.27%)
437282490
(7.27%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/3040000000668433781
(11.12%)
669328610
(11.14%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/30087120025
(1.45%)
86394854
(1.43%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/2912000000677300268
(11.27%)
668433781
(11.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/298000687832625
(11.45%)
687832625
(11.45%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/29225110947687832625
(11.45%)
473722283
(7.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/29225110947661993438
(11.02%)
447551234
(7.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/290661993438
(11.02%)
661993438
(11.02%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/29094340512
(1.57%)
87120025
(1.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/25279000689522684
(11.48%)
689522684
(11.48%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/250661679124
(11.01%)
661679124
(11.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/23192000683623145
(11.38%)
683623145
(11.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/233000000677300268
(11.27%)
677300268
(11.27%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/2320757261656543007
(10.92%)
677300268
(11.27%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/23094340512
(1.23%)
94340512
(1.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/230661925078
(11.02%)
661925078
(11.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/22552000684412706
(11.39%)
684412706
(11.39%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/2217948697674491704
(11.22%)
656543007
(10.92%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/22093617948
(1.55%)
74231251
(1.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/220662190950
(11.02%)
662190950
(11.02%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/21108000684475825
(11.39%)
684475825
(11.39%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/210661002087
(11%)
661002087
(11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/18348000683371825
(11.37%)
683371825
(11.37%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/180683371825
(11.37%)
684475825
(11.39%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/186425667673536074
(11.21%)
673536074
(11.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/180709708832
(11.81%)
673536074
(11.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/18092670318
(1.54%)
92670318
(1.54%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/1838630988131301306
(2.18%)
92670318
(1.54%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/180659634648
(10.98%)
659634648
(10.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/18703439659634648
(10.98%)
661002087
(11%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/161836000684870092
(11.4%)
684870092
(11.4%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/1665902224700383657
(11.65%)
708370929
(11.79%)
L
H SharesUBS AG2013/01/16118767269303792229
(5.06%)
185024960
(3.08%)
L
H SharesUBS AG2013/01/160308707253
(5.14%)
183995734
(3.06%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/160125046131
(2.08%)
131723403
(2.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/160660532772
(10.99%)
660532772
(10.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/151113077684128746
(11.39%)
684128746
(11.39%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/1522400000705944446
(11.75%)
700383657
(11.65%)
L
H SharesUBS AG2013/01/15104161798199630431
(3.32%)
303792229
(5.06%)
L
H SharesUBS AG2013/01/150206291653
(3.43%)
308707253
(5.14%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/150130592920
(2.17%)
125046131
(2.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/150655298187
(10.91%)
655298187
(10.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/142006000682383853
(11.36%)
682383853
(11.36%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/143000000715217320
(11.9%)
705944446
(11.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/140147566794
(2.45%)
130592920
(2.17%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/140653137264
(10.87%)
653137264
(10.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/111700000687433424
(11.44%)
687433424
(11.44%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/110658048441
(10.95%)
658048441
(10.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/093336000685657688
(11.41%)
685657688
(11.41%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/090653887315
(10.88%)
653887315
(10.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/081114000686138188
(11.42%)
686138188
(11.42%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/080653724453
(10.88%)
653724453
(10.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/071168000685206188
(11.4%)
685206188
(11.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2013/01/070651754836
(10.85%)
651754836
(10.85%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/043268000683648995
(11.38%)
683648995
(11.38%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/0437968054716715853
(11.92%)
715217320
(11.9%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/040146157327
(2.43%)
147566794
(2.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/040651187162
(10.84%)
651187162
(10.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/03454000682657836
(11.36%)
682657836
(11.36%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/03526746709013340
(11.8%)
716715853
(11.92%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/030141692814
(2.35%)
146157327
(2.43%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/030646909932
(10.77%)
646909932
(10.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/0214000680526921
(11.33%)
680526921
(11.33%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/020675640035
(11.24%)
709013340
(11.8%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2013/01/0231969305109723509
(1.82%)
141692814
(2.35%)
S
H SharesMorgan Stanley2013/01/020648249932
(10.79%)
648249932
(10.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/28284000685021659
(11.4%)
685021659
(11.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/280646756845
(10.76%)
646756845
(10.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/271454000682291293
(11.36%)
682291293
(11.36%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/270645376947
(10.74%)
645376947
(10.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/214344000686741503
(11.43%)
686741503
(11.43%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/210645102847
(10.74%)
645102847
(10.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/202327800684786867
(11.4%)
684786867
(11.4%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/205000000664747318
(11.06%)
678936885
(11.3%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/200117154976
(1.95%)
115204543
(1.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/200646190847
(10.76%)
646190847
(10.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/1912072000695159698
(11.57%)
695159698
(11.57%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/190655518847
(10.91%)
655518847
(10.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/183348000701922954
(11.68%)
701922954
(11.68%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/180658822847
(10.97%)
658822847
(10.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/17558000705166724
(11.74%)
705166724
(11.74%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/1723000000666020059
(11.08%)
664747318
(11.06%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/170117945717
(1.96%)
117154976
(1.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/170657831031
(10.95%)
657831031
(10.95%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/145134203660885856
(10.99%)
666020059
(11.08%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/140113867468
(1.89%)
117945717
(1.96%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/1323609388657086103
(10.93%)
660885856
(10.99%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/130112179623
(1.86%)
113867468
(1.89%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/1219008776614799781
(10.23%)
657086103
(10.93%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/12087223255
(1.45%)
112179623
(1.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/113234000699302724
(11.64%)
699302724
(11.64%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/110653370390
(10.87%)
653370390
(10.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/10580000699372724
(11.64%)
699372724
(11.64%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/100653214270
(10.87%)
653214270
(10.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/07464000699778724
(11.65%)
699778724
(11.65%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/070655326270
(10.91%)
655326270
(10.91%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/06308000698627778
(11.63%)
698627778
(11.63%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/060654691900
(10.9%)
654691900
(10.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/05106000698550724
(11.63%)
698550724
(11.63%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/050655620948
(10.91%)
655620948
(10.91%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/0431463433613391284
(10.2%)
614799781
(10.23%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/04085940758
(1.43%)
87223255
(1.45%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/0327926264620299131
(10.32%)
613391284
(10.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/03276000745371921
(12.41%)
745371921
(12.41%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/0345228635745371921
(12.41%)
700251716
(11.66%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/12/0345228635701770123
(11.68%)
656607488
(10.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/12/030701770123
(11.68%)
701770123
(11.68%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/12/03095102605
(1.58%)
85940758
(1.43%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/3012418000712134856
(11.85%)
712134856
(11.85%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/3033449065712134856
(11.85%)
745371921
(12.41%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/300667763058
(11.11%)
701770123
(11.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/290690503557
(11.49%)
712134856
(11.85%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/292068000690503557
(11.49%)
690503557
(11.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/29414500610647694
(10.16%)
620299131
(10.32%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/29086801168
(1.44%)
95102605
(1.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/2922672699644878359
(10.73%)
667763058
(11.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/290644878359
(10.73%)
644878359
(10.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/28166014690005514
(11.48%)
690005514
(11.48%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/2840000000609720728
(10.14%)
610647694
(10.16%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/28088348202
(1.47%)
86801168
(1.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/280641908891
(10.68%)
641908891
(10.68%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/2720000000607509104
(10.11%)
609720728
(10.14%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/27095318578
(1.58%)
88348202
(1.47%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/2690000685352514
(11.41%)
685352514
(11.41%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/260642870891
(10.7%)
642870891
(10.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/23256000685574514
(11.41%)
685574514
(11.41%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/230641350891
(10.67%)
641350891
(10.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/22331998685894514
(11.42%)
685894514
(11.42%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/220641306783
(10.67%)
641306783
(10.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/21178002686058514
(11.42%)
686058514
(11.42%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/214587801601009740
(10%)
607509104
(10.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/21093113444
(1.55%)
95318578
(1.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/210641632783
(10.68%)
641632783
(10.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/2072000694264021
(11.56%)
694264021
(11.56%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/200649391783
(10.81%)
649391783
(10.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/19604000697021315
(11.6%)
697021315
(11.6%)
L
H SharesHSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited2012/11/1914728000310359868
(5.16%)
295631868
(4.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/190650189783
(10.82%)
650189783
(10.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/16592000694965634
(11.57%)
694965634
(11.57%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/160650785783
(10.83%)
650785783
(10.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/15810000706020771
(11.75%)
706020771
(11.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/152395935598613805
(9.96%)
601009740
(10%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/15092159509
(1.53%)
93113444
(1.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/150660013783
(10.99%)
660013783
(10.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/1462000704558045
(11.73%)
704558045
(11.73%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/140659979783
(10.98%)
659979783
(10.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/130719785068
(11.98%)
704558045
(11.73%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/1342000719785068
(11.98%)
719785068
(11.98%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/1315152466675902249
(11.25%)
659979783
(10.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/130675902249
(11.25%)
675902249
(11.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/120688967593
(11.47%)
719785068
(11.98%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/121358000688967593
(11.47%)
688967593
(11.47%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/124280000584802541
(9.73%)
588781685
(9.8%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/12078108245
(1.3%)
82645389
(1.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/1231497466644408783
(10.73%)
675902249
(11.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/120644408783
(10.73%)
644408783
(10.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/091428000690335904
(11.49%)
690335904
(11.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/0911584199586399664
(9.76%)
584802541
(9.73%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/09081659368
(1.35%)
78108245
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/090646322783
(10.76%)
646322783
(10.76%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/08690000692715769
(11.53%)
692715769
(11.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/0840000000584074834
(9.72%)
586399664
(9.76%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/08082474446
(1.37%)
81659368
(1.35%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/080647344783
(10.77%)
647344783
(10.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/07468000693653675
(11.55%)
693653675
(11.55%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/070648906783
(10.8%)
648906783
(10.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/062366000694099714
(11.55%)
694099714
(11.55%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/062390000584074834
(9.72%)
584074834
(9.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/0646961521537113313
(8.94%)
584074834
(9.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/06082474446
(0.58%)
82474446
(1.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/060650088783
(10.82%)
650088783
(10.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/051064001694300780
(11.56%)
694300780
(11.56%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/0546080438583193751
(9.71%)
537113313
(8.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/05082491363
(1.37%)
35050925
(0.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/050649169674
(10.8%)
649169674
(10.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/0252001693214625
(11.54%)
693214625
(11.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/027000000571772165
(9.51%)
583193751
(9.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/11/02076242868
(1.26%)
82491363
(1.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/020649473674
(10.81%)
649473674
(10.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/11/012978000699421625
(11.64%)
699421625
(11.64%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/11/010652480565
(10.86%)
652480565
(10.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/31930000767659639
(12.78%)
767659639
(12.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/3171402014767659639
(12.78%)
699421625
(11.64%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/3171402014723826579
(12.05%)
652480565
(10.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/310723826579
(12.05%)
723826579
(12.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/30202000703864639
(11.72%)
703864639
(11.72%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/3064670000703864639
(11.72%)
767659639
(12.78%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/3064670000658920579
(10.97%)
723826579
(12.05%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/300658920579
(10.97%)
658920579
(10.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/29240014698272933
(11.62%)
698272933
(11.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/2975000000570618507
(9.49%)
571772165
(9.51%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/29075947210
(1.26%)
76242868
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/290653419167
(10.88%)
653419167
(10.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/264218000702765401
(11.7%)
702765401
(11.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/264000000567914671
(9.45%)
570618507
(9.49%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/26075935374
(1.26%)
75947210
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/260655045167
(10.9%)
655045167
(10.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/25194000702911401
(11.7%)
702911401
(11.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/2526098000564194609
(9.39%)
567914671
(9.45%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/25075901620
(1.26%)
75935374
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/250654661677
(10.9%)
654661677
(10.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/2411878000720614205
(11.99%)
720614205
(11.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/240720614205
(11.99%)
702911401
(11.7%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/2418640804560389980
(9.32%)
564194609
(9.39%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/24075904726
(1.26%)
75901620
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/240672819677
(11.2%)
672819677
(11.2%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/2417704000672819677
(11.2%)
654661677
(10.9%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/236780000559952560
(9.32%)
560389980
(9.32%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/23075883306
(1.26%)
75904726
(1.26%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/2246380000555229708
(9.24%)
559952560
(9.32%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/225506000719674759
(11.98%)
719674759
(11.98%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/220672787677
(11.2%)
672787677
(11.2%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/22075727537
(1.26%)
75883306
(1.26%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/193160000547035518
(9.1%)
555229708
(9.24%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/19118200000855037365
(14.23%)
719674759
(11.98%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/192032000855037365
(14.23%)
855037365
(14.23%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/19118096000806063677
(13.42%)
672787677
(11.2%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/190806063677
(13.42%)
806063677
(13.42%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/19075493347
(1.25%)
75727537
(1.26%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/1815334076531701442
(8.85%)
547035518
(9.1%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/185530000866828759
(14.43%)
866828759
(14.43%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/180819281677
(13.64%)
819281677
(13.64%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/18075651271
(1.25%)
75493347
(1.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/1740000868169967
(14.45%)
868169967
(14.45%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/170823115677
(13.7%)
823115677
(13.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/16907750868729118
(14.46%)
868729118
(14.46%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/169152000521585911
(8.68%)
526073317
(8.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/16077261740
(1.28%)
76473146
(1.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/160823537677
(13.71%)
823537677
(13.71%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/1533390000902823105
(15.03%)
902823105
(15.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/1533848000902823105
(15.03%)
868729118
(14.46%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/1538200000519960753
(8.65%)
521585911
(8.68%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/15077574265
(1.29%)
77261740
(1.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/1533848000859407677
(14.3%)
823537677
(13.71%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/150859407677
(14.3%)
859407677
(14.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/1214000907578485
(15.11%)
907578485
(15.11%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/1211934000516080054
(8.59%)
519960753
(8.65%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/12077805566
(1.29%)
77574265
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/120864573677
(14.39%)
864573677
(14.39%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/1180008000832837626
(13.86%)
907578485
(15.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/11546000832837626
(13.86%)
832837626
(13.86%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/115442926512247624
(8.52%)
516080054
(8.59%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/11077749136
(1.29%)
77805566
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/1180002000794503529
(13.22%)
864573677
(14.39%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/110794503529
(13.22%)
794503529
(13.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/102590000840223374
(13.98%)
840223374
(13.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/104676000511225617
(8.5%)
512247624
(8.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/10077593129
(1.29%)
77749136
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/100796953529
(13.26%)
796953529
(13.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/092352000840492669
(13.99%)
840492669
(13.99%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/09692975519402090
(8.64%)
511225617
(8.5%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/09085404528
(1.42%)
77593129
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/090800054603
(13.32%)
800054603
(13.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/08440000840873580
(13.99%)
840873580
(13.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/080800194603
(13.32%)
800194603
(13.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/052326000838682135
(13.96%)
838682135
(13.96%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/059690000505642316
(8.41%)
519402090
(8.64%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/10/05074106754
(1.23%)
85404528
(1.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/050798322603
(13.29%)
798322603
(13.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/04240000836752317
(13.93%)
836752317
(13.93%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/040798062603
(13.28%)
798062603
(13.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/10/036628000833394795
(13.87%)
833394795
(13.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/10/030792743193
(13.19%)
792743193
(13.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/2841998830268270
(13.82%)
830268270
(13.82%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/280793275193
(13.2%)
793275193
(13.2%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/27574001828553158
(13.79%)
828553158
(13.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/277000000497100252
(8.27%)
505642316
(8.41%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/27066846644
(1.11%)
74106754
(1.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/270792420277
(13.19%)
792420277
(13.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/262329997876081776
(14.58%)
876081776
(14.58%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/2649053500876081776
(14.58%)
828553158
(13.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/2649053500841333777
(14%)
792420277
(13.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/260841333777
(14%)
841333777
(14%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/251536000879048766
(14.63%)
879048766
(14.63%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/252170000494601468
(8.23%)
497100252
(8.27%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/25065273676
(1.08%)
66846644
(1.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/250844894868
(14.06%)
844894868
(14.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/24156700873951884
(14.55%)
873951884
(14.55%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/2420002702494167160
(8.22%)
494601468
(8.23%)
L
H SharesUBS AG2012/09/248536128300539483
(5%)
292003355
(4.86%)
L
H SharesUBS AG2012/09/240224665009
(3.74%)
198765793
(3.31%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/24065961368
(1.09%)
65273676
(1.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/240844764568
(14.06%)
844764568
(14.06%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/2168000872013037
(14.51%)
872013037
(14.51%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/215000000512782908
(8.53%)
494167160
(8.22%)
L
H SharesUBS AG2012/09/21749188299790295
(4.99%)
300539483
(5%)
L
H SharesUBS AG2012/09/210223251489
(3.72%)
224665009
(3.74%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/21065227116
(1.08%)
65961368
(1.09%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/210848164568
(14.12%)
848164568
(14.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/201918000871995644
(14.51%)
871995644
(14.51%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/200848404568
(14.12%)
848404568
(14.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/19100000871987213
(14.51%)
871987213
(14.51%)
L
H SharesUBS AG2012/09/1916771482316752842
(5.27%)
299981360
(4.99%)
L
H SharesUBS AG2012/09/190220056523
(3.66%)
219136523
(3.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/190848100568
(14.12%)
848100568
(14.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/183880000875448003
(14.57%)
875448003
(14.57%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/188538745516545538
(8.59%)
512782908
(8.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/18071419586
(1.18%)
65227116
(1.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/180852290568
(14.19%)
852290568
(14.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/174769000887553263
(14.77%)
887553263
(14.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/170864266783
(14.38%)
864266783
(14.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/1422103385909363185
(15.14%)
887553263
(14.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/1429119599909363185
(15.14%)
909363185
(15.14%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/145629155516916033
(8.6%)
516545538
(8.59%)
L
H SharesUBS AG2012/09/1413042611291491155
(4.85%)
304533766
(5.07%)
L
H SharesUBS AG2012/09/140215929269
(3.59%)
214521269
(3.57%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/14077538449
(1.29%)
71419586
(1.18%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/140886862168
(14.76%)
864266783
(14.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/131139800909546000
(15.14%)
909546000
(15.14%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/130888013953
(14.78%)
888013953
(14.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/122052001911616611
(15.17%)
911616611
(15.17%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/120889961953
(14.81%)
889961953
(14.81%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/071000000527567712
(8.78%)
516916033
(8.6%)
L
H SharesHSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited2012/09/071620000299611868
(4.98%)
301231868
(5.01%)
L
H SharesHSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited2012/09/078120000307731868
(5.12%)
299611868
(4.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/07089191414
(1.48%)
77538449
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/05568000910880807
(15.16%)
910880807
(15.16%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/050882225354
(14.68%)
882225354
(14.68%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/042460000910620030
(15.16%)
910620030
(15.16%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/041518000510693388
(8.5%)
527567712
(8.78%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/09/04070029090
(1.16%)
89191414
(1.48%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/040884601354
(14.72%)
884601354
(14.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/09/031490000915746023
(15.24%)
915746023
(15.24%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/09/030886025354
(14.75%)
886025354
(14.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/319208000914490497
(15.22%)
914490497
(15.22%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/310885939953
(14.75%)
885939953
(14.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/30699119913562721
(15.21%)
913562721
(15.21%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/301832000520999916
(8.67%)
510693388
(8.5%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/30071571618
(1.19%)
70029090
(1.16%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/300886291953
(14.75%)
886291953
(14.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/29149857914048297
(15.21%)
914048297
(15.21%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/290885395953
(14.74%)
885395953
(14.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/28262211914575681
(15.22%)
914575681
(15.22%)
L
H SharesUBS AG2012/08/286469974304795362
(5.07%)
298325388
(4.97%)
L
H SharesUBS AG2012/08/280197015501
(3.28%)
197501501
(3.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/280886152403
(14.75%)
886152403
(14.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/2731171566874405954
(14.55%)
874405954
(14.55%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/2738053800874405954
(14.55%)
914575681
(15.22%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/2719770182520999916
(8.67%)
520999916
(8.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/270487271984
(8.11%)
520999916
(8.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/27071571618
(1.19%)
71571618
(1.19%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/273428393237287686
(0.62%)
71571618
(1.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/270847922603
(14.11%)
886152403
(14.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/242162613872500544
(14.52%)
872500544
(14.52%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/240845728603
(14.08%)
845728603
(14.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/2315448184831530314
(13.84%)
831530314
(13.84%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/2340000000831530314
(13.84%)
872500544
(14.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/2313000000512498862
(8.53%)
507513322
(8.44%)
L
H SharesUBS AG2012/08/2335034737293605162
(4.89%)
328639899
(5.47%)
L
H SharesUBS AG2012/08/230196252234
(3.27%)
209999204
(3.5%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/23038457697
(0.64%)
54534157
(0.9%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/2340000000805728603
(13.41%)
845728603
(14.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/230805728603
(13.41%)
805728603
(13.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/2269230000698354560
(11.62%)
698354560
(11.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/22133126200698354560
(11.62%)
831530314
(13.84%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/22133126200672598403
(11.19%)
805728603
(13.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/220672598403
(11.19%)
672598403
(11.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/2150020000647254685
(10.77%)
698354560
(11.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/212026000647254685
(10.77%)
647254685
(10.77%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/2178095293523805996
(8.71%)
512498862
(8.53%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/21047496831
(0.79%)
38457697
(0.64%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/2150000000620750403
(10.33%)
672598403
(11.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/210620750403
(10.33%)
620750403
(10.33%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/20868000589472685
(9.81%)
589472685
(9.81%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/2056998000589472685
(9.81%)
647254685
(10.77%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/2014959968527223091
(8.77%)
523805996
(8.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/20049891926
(0.83%)
47496831
(0.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/2057000000560510403
(9.33%)
620750403
(10.33%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/200560510403
(9.33%)
560510403
(9.33%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/1740000000532118148
(8.85%)
527223091
(8.77%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/17052250983
(0.87%)
49891926
(0.83%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/1611046800523960985
(8.72%)
532118148
(8.85%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/16044163820
(0.73%)
52250983
(0.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/151790000592593426
(9.86%)
592593426
(9.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/150563012403
(9.37%)
563012403
(9.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/142068000592344232
(9.86%)
592344232
(9.86%)
L
H SharesUBS AG2012/08/1419052236317587352
(5.29%)
298535116
(4.97%)
L
H SharesUBS AG2012/08/140163809691
(2.73%)
164997791
(2.75%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/140561354403
(9.34%)
561354403
(9.34%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/13516000591101244
(9.84%)
591101244
(9.84%)
L
H SharesHSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited2012/08/139710000298326868
(4.96%)
308036868
(5.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/130560822403
(9.33%)
560822403
(9.33%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/10773800592158017
(9.86%)
592158017
(9.86%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/100560131135
(9.32%)
560131135
(9.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/093410000590509431
(9.83%)
590509431
(9.83%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/0920000000521976098
(8.68%)
523960985
(8.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/09042048765
(0.7%)
44163820
(0.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/090556189835
(9.26%)
556189835
(9.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/081847300589485078
(9.81%)
589485078
(9.81%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/080558059319
(9.29%)
558059319
(9.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/074307300591847481
(9.85%)
591847481
(9.85%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/070562363619
(9.36%)
562363619
(9.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/062592000595565481
(9.91%)
595565481
(9.91%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/08/060563851435
(9.38%)
563851435
(9.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/038327300590087681
(9.82%)
590087681
(9.82%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/037000000515051474
(8.57%)
521976098
(8.68%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/03034006325
(0.56%)
42048765
(0.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/030561691135
(9.35%)
561691135
(9.35%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/024552000589607308
(9.81%)
589607308
(9.81%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/027522000521422310
(8.67%)
515051474
(8.57%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/02036905161
(0.61%)
34006325
(0.56%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/020561837135
(9.35%)
561837135
(9.35%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/013756000585814750
(9.75%)
585814750
(9.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/019000000519797893
(8.65%)
521422310
(8.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/08/01039296268
(0.65%)
36905161
(0.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/08/010557950385
(9.29%)
557950385
(9.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/3116000589509220
(9.81%)
589509220
(9.81%)
L
H SharesUBS AG2012/07/318007869344527524
(5.73%)
331938893
(5.52%)
L
H SharesUBS AG2012/07/310169662390
(2.82%)
168458390
(2.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/310557954385
(9.29%)
557954385
(9.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/301034000592835185
(9.87%)
592835185
(9.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/300560222779
(9.32%)
560222779
(9.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/276000000596295964
(9.92%)
596295964
(9.92%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/270559484418
(9.31%)
559484418
(9.31%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/264608000596225177
(9.92%)
596225177
(9.92%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/265930000519797893
(8.65%)
516988512
(8.6%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/26039296268
(0.65%)
36298887
(0.6%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/260555008950
(9.24%)
555008950
(9.24%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/255038000595237913
(9.91%)
595237913
(9.91%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/250553569785
(9.21%)
553569785
(9.21%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/242123000593802492
(9.88%)
593802492
(9.88%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/240557066694
(9.27%)
557066694
(9.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/23120000593040625
(9.87%)
593040625
(9.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/230558011087
(9.29%)
558011087
(9.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/201216000585669478
(9.75%)
585669478
(9.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/2025000000516498356
(8.59%)
519797893
(8.65%)
L
H SharesUBS AG2012/07/2028789179297745941
(4.96%)
326535120
(5.43%)
L
H SharesUBS AG2012/07/200141437309
(2.35%)
169755309
(2.83%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/20036844731
(0.61%)
39296268
(0.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/200550590776
(9.16%)
550590776
(9.16%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/192558255596724032
(9.93%)
596724032
(9.93%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/190561886996
(9.35%)
561886996
(9.35%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/18338000597155505
(9.94%)
597155505
(9.94%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/181674000516861942
(8.6%)
516498356
(8.59%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/18038950225
(0.64%)
36844731
(0.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/180565750534
(9.42%)
565750534
(9.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/171340000602574811
(10.03%)
602574811
(10.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/175380256602574811
(10.03%)
597155505
(9.94%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/170571424790
(9.51%)
565750534
(9.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/162768000608032808
(10.12%)
608032808
(10.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/160573596790
(9.55%)
573596790
(9.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/1316457745618653144
(10.3%)
618653144
(10.3%)
L
H SharesUBS AG2012/07/134602578302581300
(5.04%)
297978722
(4.96%)
L
H SharesUBS AG2012/07/130141026116
(2.35%)
141014116
(2.35%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/130580644535
(9.66%)
580644535
(9.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/127180000621770199
(10.35%)
621770199
(10.35%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/123260389518506390
(8.63%)
513090735
(8.54%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/12039803276
(0.66%)
36219621
(0.6%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/120591062535
(9.84%)
591062535
(9.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/112832000621487822
(10.34%)
621487822
(10.34%)
L
H SharesUBS AG2012/07/1116731694287597395
(4.79%)
304329089
(5.07%)
L
H SharesUBS AG2012/07/110142078116
(2.36%)
141616116
(2.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/110592953535
(9.87%)
592953535
(9.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/102766000625090027
(10.4%)
625090027
(10.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/100596587535
(9.93%)
59587535
(9.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/0947597155669202295
(11.14%)
669202295
(11.14%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/0944240155669202295
(11.14%)
625090027
(10.4%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/099217300521510478
(8.68%)
518506390
(8.63%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/09044507364
(0.74%)
39803276
(0.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/0944240155640827690
(10.67%)
596587535
(9.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/090640827690
(10.67%)
640827690
(10.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/062000670087894
(11.15%)
670087894
(11.15%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/061078186515391430
(8.57%)
521510478
(8.68%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/06040006600
(0.66%)
44507364
(0.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/060640689690
(10.66%)
640689690
(10.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/050694600880
(11.56%)
670087894
(11.15%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/05977000694600880
(11.56%)
694600880
(11.56%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/0510000000519565274
(8.64%)
515391430
(8.57%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/05044800444
(0.74%)
40006600
(0.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/0524981000665670690
(11.08%)
640689690
(10.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/050665670690
(11.08%)
665670690
(11.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/040670768554
(11.16%)
694600880
(11.56%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/041038000670768554
(11.16%)
670768554
(11.16%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/0419269784509258426
(8.47%)
519565274
(8.64%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/07/04035021596
(0.58%)
44800444
(0.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/0424216000640220690
(10.66%)
665670690
(11.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/040640220690
(10.66%)
640220690
(10.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/07/037780000663179587
(11.04%)
663179587
(11.04%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/07/030632688690
(10.53%)
632688690
(10.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/293574066659845607
(10.98%)
663179587
(11.04%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/06/295362255659845607
(10.98%)
659845607
(10.98%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/296000000503451225
(8.37%)
509258426
(8.47%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/29034692395
(0.57%)
35021596
(0.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/290628708624
(10.46%)
632688690
(10.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/283452000656598451
(10.93%)
656598451
(10.93%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/06/280626112624
(10.42%)
626112624
(10.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/271606000654834577
(10.9%)
654834577
(10.9%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/2729702868505288734
(8.41%)
503451225
(8.37%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/27033191904
(0.55%)
34692395
(0.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/270623580624
(10.38%)
623580624
(10.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/261187460641513807
(10.68%)
641513807
(10.68%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/2614501784523923416
(8.72%)
505288734
(8.41%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/26050444050
(0.84%)
33191904
(0.55%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/260610941492
(10.17%)
610941492
(10.17%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/251660000640955217
(10.67%)
640955217
(10.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/252749108522596174
(8.69%)
523923416
(8.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/25051017664
(0.84%)
50444050
(0.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/250609797492
(10.15%)
609797492
(10.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/222792000645739766
(10.75%)
645739766
(10.75%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/222460000521184637
(8.67%)
522596174
(8.69%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/22048430127
(0.8%)
51017664
(0.84%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/220615789492
(10.25%)
615789492
(10.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/212399745643453037
(10.71%)
643453037
(10.71%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/2111928501518095328
(8.62%)
521184637
(8.67%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/21046284818
(0.77%)
48430127
(0.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/210614010747
(10.22%)
614010747
(10.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/203900000651380614
(10.84%)
651380614
(10.84%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/201108000515650561
(8.58%)
518095328
(8.62%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2012/06/20042162051
(0.7%)
46284818
(0.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/200622165747
(10.36%)
622165747
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/1910756000657679726
(10.95%)
657679726
(10.95%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/194178000515692252
(8.58%)
515650561
(8.58%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/19043093742
(0.71%)
42162051
(0.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/190624687747
(10.4%)
624687747
(10.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/18566000655234984
(10.91%)
655234984
(10.91%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/187918000506376309
(8.42%)
515692252
(8.58%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/18034471799
(0.57%)
43093742
(0.71%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/180627539747
(10.44%)
627539747
(10.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/155388000633789670
(10.55%)
633789670
(10.55%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/151097520505721489
(8.41%)
506376309
(8.42%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/15036118151
(0.6%)
34471799
(0.57%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/150607351854
(10.11%)
607351854
(10.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/140609488612
(10.14%)
633789670
(10.55%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/06/1412508000609488612
(10.14%)
609488612
(10.14%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/144246147501856091
(8.35%)
505721489
(8.41%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/14033888753
(0.56%)
36118151
(0.6%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/1424510417582503437
(9.7%)
607351854
(10.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/140582503437
(9.7%)
582503437
(9.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/133300000588385112
(9.79%)
588385112
(9.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/06/1310539000588385112
(9.79%)
609488612
(10.14%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/133220325518944890
(8.63%)
501856091
(8.35%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/13050333552
(0.83%)
33888753
(0.56%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/130561452437
(9.34%)
582503437
(9.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/1233767000539456014
(8.98%)
539456014
(8.98%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/06/1238515540539456014
(8.98%)
588385112
(9.79%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/12308000518944890
(8.63%)
518944890
(8.63%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/1240933552478011338
(7.95%)
518944890
(8.63%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/12050333552
(0.14%)
50333552
(0.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/1238515540512438897
(8.53%)
561452437
(9.34%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/120512438897
(8.53%)
512438897
(8.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/118334000586124877
(9.76%)
586124877
(9.76%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/06/1146017793586124877
(9.76%)
539456014
(8.98%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/11353853478011338
(7.95%)
478011338
(7.95%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/1123281872501293210
(8.34%)
478011338
(7.95%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/1108628000
(0.45%)
8628000
(0.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/1146017793556540690
(9.26%)
512438897
(8.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/110556540690
(9.26%)
556540690
(9.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/084736000575014259
(9.57%)
575014259
(9.57%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/081722000511690448
(8.51%)
501293210
(8.34%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/08034899110
(0.58%)
27409872
(0.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/080551534943
(9.18%)
551534943
(9.18%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/0730611540577056171
(9.6%)
577056171
(9.6%)
L
Ordinary SharesBlackrock, Inc.2012/06/076480000520420755
(8.66%)
511690448
(8.51%)
L
Ordinary SharesBlackrock, Inc.2012/06/07040133129
(0.66%)
34899110
(0.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/070551984690
(9.19%)
551984690
(9.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/06168000578071699
(9.62%)
578071699
(9.62%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/06/060551590690
(9.18%)
551590690
(9.18%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/055968000578080711
(9.62%)
578080711
(9.62%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/059670000526484260
(8.76%)
520420755
(8.66%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/05040156634
(0.66%)
40133129
(0.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/050549226690
(9.14%)
549226690
(9.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/04488000578778322
(9.63%)
578778322
(9.63%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/043779869526484260
(8.76%)
526484260
(8.76%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/0421606029548090289
(9.12%)
526484260
(8.76%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/04062128663
(0.66%)
40156634
(0.66%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/040549915812
(9.15%)
549915812
(9.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/01910000577671708
(9.61%)
577671708
(9.61%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/010542838451
(9.03%)
548090289
(9.12%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/012708000548090289
(9.12%)
548090289
(9.12%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/01344983858678825
(0.97%)
62128663
(1.03%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/06/01062128663
(1.03%)
62128663
(1.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/06/010549933812
(9.15%)
549933812
(9.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/311690000595605920
(9.91%)
595605920
(9.91%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/317860416534978035
(8.9%)
542838451
(9.03%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/31050110409
(0.83%)
58678825
(0.97%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/310566316934
(9.43%)
566316934
(9.43%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/301528855593807699
(9.88%)
593807699
(9.88%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/301976000540334853
(8.99%)
534978035
(8.9%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/30055409227
(0.92%)
50110409
(0.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/300563500957
(9.38%)
563500957
(9.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/298766000586896844
(9.77%)
586896844
(9.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/290554739835
(9.23%)
554739835
(9.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/2880000585378432
(9.74%)
585378432
(9.74%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/2829503903569838756
(9.48%)
540334853
(8.99%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/28084956780
(1.41%)
55409227
(0.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/280554811835
(9.23%)
554811835
(9.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/25232000586241005
(9.76%)
586241005
(9.76%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/251496000568413100
(9.46%)
569838756
(9.48%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/25077892302
(1.29%)
84956780
(1.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/250554463835
(9.23%)
554463835
(9.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/240559816748
(9.32%)
586241005
(9.76%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/2428421962559816748
(9.32%)
559816748
(9.32%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/2428857962526689873
(8.77%)
554463835
(9.23%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/240526689873
(8.77%)
526689873
(8.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/238470000560829723
(9.23%)
560829723
(9.33%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/23329042564206247
(9.39%)
568413100
(9.46%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/23074837449
(1.24%)
77892302
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/230522163457
(8.69%)
522163457
(8.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/221179000538102294
(8.96%)
538102294
(8.96%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/2224000000538102294
(8.96%)
560829723
(9.33%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/22671042563140757
(9.37%)
564206247
(9.39%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/22073377959
(1.22%)
74837449
(1.24%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/220495214434
(8.24%)
522163457
(8.69%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/213536439543808294
(9.05%)
538102294
(8.96%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/213772000543808294
(9.05%)
543808294
(9.05%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/210504070873
(8.39%)
495214434
(8.24%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/182358000539064294
(8.97%)
539064294
(8.97%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/184436000539064294
(8.97%)
543808294
(9.05%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/180498458873
(8.3%)
504070873
(8.39%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/1711107100533315108
(8.88%)
533315108
(8.88%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/175740000564754383
(9.4%)
563140757
(9.37%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/17075861585
(1.26%)
73377959
(1.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/170492287773
(8.19%)
492287773
(8.19%)
S
Ordinary SharesMorgan Stanley2012/05/16164000545832601
(9.08%)
545832601
(9.08%)
L
Ordinary SharesMorgan Stanley2012/05/1613510744545832601
(9.08%)
533315108
(8.88%)
L
Ordinary SharesMorgan Stanley2012/05/160505840517
(8.42%)
492287773
(8.19%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/15920000557230130
(9.27%)
564754383
(9.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/159452277536587722
(8.93%)
545832601
(9.08%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/1520658000536587722
(8.93%)
536587722
(8.93%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/150497564240
(8.28%)
505840517
(8.42%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/15069401332
(1.15%)
75861585
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/14850000527194268
(8.77%)
527194268
(8.77%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/140488552518
(8.13%)
488552518
(8.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/118627243516746025
(8.6%)
516746025
(8.6%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/110516746025
(8.6%)
527194268
(8.77%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/11906000548872766
(9.13%)
557230130
(9.27%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/11060657168
(1.01%)
69401332
(1.15%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/110478298374
(7.96%)
478298374
(7.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/119840144478298374
(7.96%)
488552518
(8.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/1010000507307652
(8.44%)
507307652
(8.44%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/103324000560018212
(9.32%)
548872766
(9.13%)
L
H SharesUBS AG2012/05/104140508303793149
(5.06%)
299652641
(4.99%)
L
H SharesUBS AG2012/05/100139257236
(2.32%)
139313236
(2.32%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/10072044614
(1.19%)
60657168
(1.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/100468471617
(7.8%)
468471617
(7.8%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/09868000507019268
(8.44%)
507019268
(8.44%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/0916000000550124300
(9.15%)
560018212
(9.32%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/09061176702
(1.01%)
72044614
(1.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/090470263887
(7.83%)
470263887
(7.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/0812000507289268
(8.44%)
507289268
(8.44%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/08394295556107783
(9.25%)
550124300
(9.15%)
L
H SharesUBS AG2012/05/085169114297117760
(4.95%)
302286874
(5.03%)
L
H SharesUBS AG2012/05/080131974809
(2.2%)
130650545
(2.17%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/08066810185
(1.11%)
61176702
(1.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/080469875091
(7.82%)
469875091
(7.82%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/070524090965
(9.02%)
556107783
(9.25%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/071338681853423367
(0.88%)
66810185
(1.11%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/040549657921
(9.14%)
524090965
(9.02%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/042753400504822977
(8.4%)
504822977
(8.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/040463508508
(7.71%)
463508508
(7.71%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/05/04746035660883723
(1.01%)
53423367
(0.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/0317721010509658010
(8.48%)
509658010
(8.48%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/030451583460
(7.52%)
451583460
(7.52%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/05/021649295492295036
(8.19%)
492295036
(8.19%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/05/020437177961
(7.28%)
437177961
(7.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/3087068790485451083
(8.08%)
485451083
(8.08%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/300448395261
(7.46%)
448395261
(7.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/272212295477934433
(7.95%)
477934433
(7.95%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/278200000477934433
(7.95%)
485451083
(8.08%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/2733500000559943479
(9.32%)
564721215
(9.39%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/27076187281
(1.26%)
77623017
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/270441584905
(7.35%)
448395261
(7.46%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/26631000389044693
(6.48%)
389044693
(6.48%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/2687945495389044693
(6.48%)
477934433
(7.95%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/265000000550045904
(9.15%)
559943479
(9.32%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/26066273706
(1.1%)
76187281
(1.26%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/2687967495353938158
(5.89%)
441584905
(7.35%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/260353938158
(5.89%)
353938158
(5.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/251114000386481061
(6.43%)
386481061
(6.43%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/2510463255556049184
(9.25%)
550045904
(9.15%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/25072276986
(1.2%)
66273706
(1.1%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/250353992112
(5.89%)
353992112
(5.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/24477000385936061
(6.42%)
386481061
(6.43%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/249000000561836845
(9.35%)
556049184
(9.25%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/24078550647
(1.3%)
72276986
(1.2%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/240352518784
(5.87%)
353992112
(5.89%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/23400000386058061
(6.43%)
385936061
(6.42%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/230352850562
(5.87%)
352518784
(5.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/20158000385750061
(6.42%)
386058061
(6.43%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/2016000000567024063
(9.43%)
561836845
(9.35%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/20082565865
(1.37%)
78550647
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/200352644489
(5.87%)
352850562
(5.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/19378000386494181
(6.43%)
385750061
(6.42%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/190352108489
(5.86%)
352644489
(5.87%)
S
Ordinary SharesMorgan Stanley2012/04/18640000391398061
(6.51%)
386494181
(6.43%)
L
Ordinary SharesMorgan Stanley2012/04/180358224489
(5.96%)
352108489
(5.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/17324000391052469
(6.51%)
391398061
(6.51%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/170357878489
(5.96%)
358224489
(5.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/160406272813
(6.76%)
391052469
(6.51%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/168296000557231226
(9.27%)
567024063
(9.43%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/16072793028
(1.21%)
82565865
(1.37%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/1615219900373098389
(6.21%)
357878489
(5.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/139714000405832961
(6.75%)
406272813
(6.76%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/135000000578860025
(9.63%)
557231226
(9.27%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/13091911827
(1.53%)
72793028
(1.21%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/130370553614
(6.17%)
373098389
(6.21%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/126518000404873435
(6.74%)
405832961
(6.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/120367444466
(6.12%)
370553614
(6.17%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/111960000401380436
(6.68%)
404873435
(6.74%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/114000000577822133
(9.61%)
578860025
(9.63%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/11088829935
(1.47%)
91911827
(1.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/110361293639
(6.01%)
367444466
(6.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/100396862076
(6.61%)
401380436
(6.68%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/101533772574731605
(9.56%)
577822133
(9.61%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/10087464657
(1.45%)
88829935
(1.47%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/106188000352695639
(5.87%)
361293639
(6.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/05342000387982211
(6.46%)
396862076
(6.61%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/051632000575362327
(9.57%)
574731605
(9.56%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/05086375379
(1.43%)
87464657
(1.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/050345130334
(5.74%)
352695639
(5.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/031614000389381234
(6.48%)
387982211
(6.46%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/04/030350351939
(5.83%)
345130334
(5.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/02121000368071234
(6.13%)
389381234
(6.48%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/0210500752574259584
(9.55%)
575362327
(9.57%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/04/02086370636
(1.43%)
86375379
(1.43%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/04/020335152466
(5.58%)
350351939
(5.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/301918000368399234
(6.13%)
368071234
(6.13%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/307500000573114019
(9.53%)
574259584
(9.55%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/30085617071
(1.42%)
86370636
(1.43%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/300337062466
(5.61%)
335152466
(5.58%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/29348000368165234
(6.13%)
368399234
(6.13%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/2957565481558779150
(9.3%)
573114019
(9.53%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/29071628202
(1.19%)
85617071
(1.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/290336868466
(5.61%)
337062466
(5.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/28522000368687234
(6.14%)
368165234
(6.13%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/2845725000558806723
(9.3%)
558779150
(9.3%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/28072263775
(1.2%)
71628202
(1.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/280337392270
(5.62%)
336868466
(5.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/274820000375398038
(6.25%)
368687234
(6.14%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/270344878466
(5.74%)
337392270
(5.62%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/260397801288
(6.62%)
375398038
(6.25%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/2610000000559348535
(9.31%)
558806723
(9.3%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/26072645587
(1.2%)
72263775
(1.2%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/2622331000366831466
(6.11%)
344878466
(5.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/230388574734
(6.47%)
397801288
(6.62%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/231166000564979833
(9.4%)
559348535
(9.31%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/23078642885
(1.3%)
72645587
(1.2%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/239230804357566662
(5.95%)
366831466
(6.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/223888000389888984
(6.49%)
388574734
(6.47%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/2212534000569286102
(9.47%)
564979833
(9.4%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/22082227154
(1.36%)
78642885
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/220350974662
(5.84%)
357566662
(5.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/213306000380498964
(6.33%)
389888984
(6.49%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/210347552662
(5.78%)
350974662
(5.84%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/2016000000564137976
(9.39%)
569286102
(9.47%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/20076137028
(1.26%)
82227154
(1.36%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/192254786561960527
(9.35%)
564137976
(9.39%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/1918238000383100280
(6.38%)
380468964
(6.33%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/190349333448
(5.81%)
347242662
(5.78%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/19073587579
(1.22%)
76137028
(1.26%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/16620183555593278
(9.24%)
561960527
(9.35%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/168950000370016996
(6.16%)
383100280
(6.38%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/160338666174
(5.64%)
349333448
(5.81%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/16066992680
(1.11%)
73587579
(1.22%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/151174000371706628
(6.19%)
370016996
(6.16%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/150339556174
(5.65%)
338666174
(5.64%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/1430000000565563318
(9.41%)
555593278
(9.24%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/14077502720
(1.29%)
66992680
(1.11%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/13232000371032868
(6.18%)
372239868
(6.2%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/130339456370
(5.65%)
339736174
(5.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/121812000371700659
(6.19%)
371032868
(6.18%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/124101855557488641
(9.27%)
565563318
(9.41%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/12068434043
(1.13%)
77502720
(1.29%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/120338816370
(5.64%)
339456370
(5.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/09222000371940409
(6.19%)
371700659
(6.19%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/091927062557939944
(9.28%)
557488641
(9.27%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/09068769346
(1.14%)
68434043
(1.13%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/090339306370
(5.65%)
338816370
(5.64%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/08768000374138787
(6.23%)
371940409
(6.19%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/08379338564712347
(9.39%)
557939944
(9.28%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/08075225749
(1.25%)
68769346
(1.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/080342270370
(5.7%)
339306370
(5.65%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/072898000375830659
(6.26%)
374138787
(6.23%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/0712825702566217591
(9.42%)
564712347
(9.39%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/07076478993
(1.27%)
75225749
(1.25%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/070344296370
(5.73%)
342270370
(5.7%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/06514000376154409
(6.26%)
375830659
(6.26%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/064320162567528196
(9.44%)
566217591
(9.42%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/06076281598
(1.27%)
76478993
(1.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/060344380370
(5.73%)
344296370
(5.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/051912000378317077
(6.3%)
376154409
(6.26%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/050346426370
(5.77%)
344380370
(5.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/022714000375707077
(6.25%)
378317077
(6.3%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/03/020344454370
(5.73%)
346426370
(5.77%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/013438000379743618
(6.32%)
375707077
(6.25%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/014301248558556165
(9.29%)
567528196
(9.44%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/03/01067654117
(1.12%)
76281598
(1.27%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/03/010348166370
(5.79%)
344454370
(5.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/2924970791353745955
(5.89%)
379743618
(6.32%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/02/290323423579
(5.38%)
348166370
(5.79%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/282696000358017083
(5.96%)
353745955
(5.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/02/280326193579
(5.43%)
323423579
(5.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/272890000340248955
(5.66%)
358017083
(5.96%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/274822335575176475
(9.57%)
558556165
(9.29%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/27084322427
(1.4%)
67654117
(1.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/270311997579
(5.19%)
326193579
(5.43%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/246326000341035571
(5.68%)
340248955
(5.66%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/2414551000554243649
(9.22%)
575176475
(9.57%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/24061973601
(1.03%)
84322427
(1.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/240310183323
(5.16%)
311997579
(5.19%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/233168000337228571
(5.61%)
341035571
(5.68%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/02/230305162323
(5.08%)
310183323
(5.16%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/220327542571
(5.45%)
337228571
(5.61%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/2210000000554243649
(9.22%)
554243649
(9.22%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/220552811552
(9.2%)
554243649
(9.22%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/22061973601
(1.03%)
61973601
(1.03%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/22302409758949504
(0.98%)
61973601
(1.03%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/227836000297392323
(4.95%)
305162323
(5.08%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/2112000330889699
(5.51%)
327542571
(5.45%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/2143000000553227728
(9.2%)
552811552
(9.2%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/21059063680
(0.98%)
58949504
(0.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/210296898323
(4.94%)
297392323
(4.95%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/206000332758699
(5.54%)
330889699
(5.51%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/200572644162
(9.53%)
553227728
(9.2%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/201847643477540114
(1.29%)
59063680
(0.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/200299303323
(4.98%)
296898323
(4.94%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/171629000330517699
(5.5%)
332758699
(5.54%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/02/170299538323
(4.99%)
299303323
(4.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/164644000324430478
(5.4%)
330517699
(5.5%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/16806000573952197
(9.55%)
571485883
(9.51%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/16079172699
(1.31%)
77046385
(1.28%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/160292963564
(4.88%)
299538323
(4.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/15872000327354169
(5.45%)
324430478
(5.4%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/02/150295947564
(4.93%)
292963564
(4.88%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/143054000329743111
(5.49%)
327354169
(5.45%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/14400000576458131
(9.59%)
573952197
(9.55%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/14082018633
(1.36%)
79172699
(1.31%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/140299045035
(4.98%)
295947564
(4.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/134094000329663944
(5.49%)
329743111
(5.49%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/13739000579711667
(9.64%)
576458131
(9.59%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/13085806169
(1.42%)
82018633
(1.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/130297815368
(4.96%)
299045035
(4.98%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/1023118000330108228
(5.49%)
329663944
(5.49%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/1013900600579314868
(9.6%)
579711667
(9.64%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/10087071570
(1.44%)
85806169
(1.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/100284757858
(4.74%)
297815368
(4.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/09810000324801059
(5.41%)
330108228
(5.49%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/02/090276714645
(4.61%)
284757858
(4.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/088588000320317536
(5.33%)
324801059
(5.41%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/084099400558770804
(9.3%)
579314868
(9.6%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/08068633506
(1.14%)
87071570
(1.44%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/080271065376
(4.51%)
276714645
(4.61%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/0721438800321290039
(5.35%)
320317536
(5.33%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/0710000000572860736
(9.53%)
558770804
(9.3%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/07083225438
(1.38%)
68633506
(1.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/070275666246
(4.59%)
271065376
(4.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/02/0624080000291958686
(4.86%)
321290039
(5.35%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/02/0613630000262624507
(4.37%)
275666246
(4.59%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/035500000567265372
(9.44%)
572860736
(9.53%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/03077544074
(1.29%)
83225438
(1.38%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/025997155565680798
(9.41%)
567265372
(9.44%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/02077391500
(1.28%)
77544074
(1.29%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/0120000000563158601
(9.37%)
565680798
(9.41%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/02/01076513303
(1.27%)
77391500
(1.28%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/315294033301743556
(5.02%)
296449523
(4.93%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/31052573457
(0.88%)
46844438
(0.78%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/310220461079
(3.67%)
220591079
(3.67%)
P
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/3020000000562993486
(9.37%)
563158601
(9.37%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/30076638188
(1.27%)
76513303
(1.27%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/2753724626550881691
(9.16%)
562993486
(9.37%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/27075621093
(1.25%)
76638188
(1.27%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/261816000299183556
(4.98%)
300999556
(5.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/26052270457
(0.87%)
52225457
(0.87%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2012/01/260218515079
(3.64%)
220161079
(3.66%)
P
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/124600000554828067
(9.23%)
550881691
(9.16%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/12079937469
(1.33%)
75621093
(1.25%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/1148778000550994364
(9.17%)
554828067
(9.23%)
L
H SharesUBS AG2012/01/1198575478307046087
(5.11%)
208470609
(3.47%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/01/11102823000379005891
(6.31%)
285315465
(4.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/01/11102823000357936682
(5.96%)
265087682
(4.41%)
S
H SharesUBS AG2012/01/11056484800
(0.94%)
45601800
(0.76%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/11078199816
(1.3%)
79937469
(1.33%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/1010896738374858550
(6.24%)
379005891
(6.31%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/01/100352103682
(5.86%)
357936682
(5.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/09696262365956763
(6.09%)
374858550
(6.24%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/095000000550250944
(9.15%)
550994364
(9.17%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/09078626396
(1.3%)
78199816
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/090343389682
(5.72%)
352103682
(5.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/06680000364946763
(6.07%)
365956763
(6.09%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/063105519549723904
(9.15%)
550250944
(9.15%)
L
H SharesUBS AG2012/01/0613237346292384556
(4.87%)
305621902
(5.09%)
L
H SharesUBS AG2012/01/06055114800
(0.92%)
55114800
(0.92%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/06078429356
(1.3%)
78626396
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/060344512682
(5.73%)
343389682
(5.72%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/056273940367572337
(6.12%)
364946763
(6.07%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/056902000549022164
(9.13%)
549723904
(9.15%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2012/01/05079469616
(1.32%)
78429356
(1.3%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/050347208219
(5.78%)
344512682
(5.73%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/048548395367414337
(6.12%)
367572337
(6.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/01/040347208219
(5.78%)
347208219
(5.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2012/01/0310083486376972337
(6.27%)
367414337
(6.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2012/01/030357830219
(5.96%)
347208219
(5.78%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/300380318336
(6.33%)
376972337
(6.27%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/3020000000550090898
(9.15%)
549022164
(9.13%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/30082096350
(1.36%)
79469616
(1.32%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/303482000361312219
(6.01%)
357830219
(5.96%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/290373098336
(6.21%)
380318336
(6.33%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/297216000354096219
(5.89%)
361312219
(6.01%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/289274394365129837
(6.08%)
373098336
(6.21%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/280599767088
(9.98%)
550090898
(9.15%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/28503301901332426540
(2.2%)
82096350
(1.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/280346014219
(5.76%)
354096219
(5.89%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/270550822731
(9.16%)
599767088
(9.98%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/274891035783516183
(1.39%)
131886540
(2.2%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/2610000000548372328
(9.12%)
550822731
(9.16%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/26083817780
(1.39%)
83516183
(1.39%)
S
H SharesUBS AG2011/12/2315493148303496893
(5.05%)
288003745
(4.79%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/231685362367543837
(6.12%)
365129837
(6.08%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/230348574219
(5.8%)
346014219
(5.76%)
S
H SharesUBS AG2011/12/23055236398
(0.92%)
55236398
(0.92%)
S
H SharesUBS AG2011/12/2220522980282973913
(4.71%)
303496893
(5.05%)
L
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/2210000000545758964
(9.08%)
548372328
(9.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/2211111650368419837
(6.13%)
367543837
(6.12%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/220349400219
(5.82%)
348574219
(5.8%)
S
Ordinary SharesBlackRock, Inc.2011/12/22083258416
(1.38%)
83817780
(1.39%)
S
H SharesUBS AG2011/12/22055078398
(0.92%)
55236398
(0.92%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/219439606375090837
(6.24%)
368419837
(6.13%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/210356331219
(5.93%)
349400219
(5.82%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/200410150066
(6.83%)
375090837
(6.24%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/20400000546121840
(9.09%)
545758964
(9.08%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/20083863292
(1.4%)
83258416
(1.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/2034885229391216448
(6.51%)
356331219
(5.93%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/190361242337
(6.01%)
410150066
(6.83%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/193300000561885542
(9.35%)
546121840
(9.09%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/19089586994
(1.49%)
84343292
(1.4%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/1950434979340781469
(5.67%)
391216448
(6.51%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/1613613250348170337
(5.79%)
361242337
(6.01%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/160327170219
(5.45%)
340781469
(5.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/151986000343900337
(5.72%)
348170337
(5.79%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/155000000564299722
(9.39%)
561885542
(9.35%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/15084701174
(1.41%)
89586994
(1.49%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/150324942219
(5.41%)
327170219
(5.45%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/144971371342358337
(5.7%)
343900337
(5.72%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/1425000000571984805
(9.52%)
564299722
(9.39%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/14087848257
(1.46%)
84701174
(1.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/140323398219
(5.38%)
324942219
(5.41%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/13568427340298337
(5.66%)
342358337
(5.7%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/130321118219
(5.34%)
323398219
(5.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/12876022342930337
(5.71%)
340298337
(5.66%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/120323444219
(5.38%)
321118219
(5.34%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/0934456224345732337
(5.75%)
342930337
(5.71%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/090325772219
(5.42%)
323444219
(5.38%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/080302408337
(5.03%)
345732337
(5.75%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/0843410000282362219
(4.7%)
325772219
(5.42%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/12/0713000000287524337
(4.79%)
302408337
(5.03%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/12/0713000000268536219
(4.47%)
282362219
(4.7%)
S
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/0610000000576952485
(9.6%)
571984805
(9.52%)
L
H SharesBlackRock, Inc.2011/12/06090573937
(1.5%)
87848257
(1.46%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/12/0550000000559027629
(9.3%)
576952485
(9.6%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/12/05067523081
(1.12%)
90573937
(1.5%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/3012695000305112087
(5.08%)
292417087
(4.87%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/11/300284512219
(4.74%)
271817219
(4.52%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/2913694000295831289
(4.92%)
305112087
(5.08%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/295000000559027629
(9.3%)
559027629
(9.3%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/2943577876602605505
(10.03%)
559027629
(9.3%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/29067523081
(1.12%)
67523081
(1.12%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/2913694000270818219
(4.51%)
284512219
(4.74%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/227788000306133692
(5.1%)
297689924
(4.95%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/223000000607366462
(10.1%)
603701530
(10.04%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/220112499914
(1.87%)
109946982
(1.83%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/220280410219
(4.67%)
272622219
(4.54%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/218327750296344036
(4.93%)
306133692
(5.1%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/11/210272082469
(4.53%)
280410219
(4.67%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/189694395303287973
(5.05%)
296344036
(4.93%)
L
H SharesMorgan Stanley2011/11/180281776864
(4.69%)
272082469
(4.53%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/175000004298158337
(4.96%)
303287973
(5.05%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/1737513319569853143
(9.48%)
607366462
(10.1%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/17075680445
(1.26%)
112499914
(1.87%)
S
H SharesMorgan Stanley2011/11/170276776860
(4.61%)
281776864
(4.69%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/1510000000566326683
(9.42%)
576378683
(9.59%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/15074611985
(1.24%)
83297985
(1.38%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/147518690569704871
(9.48%)
566326683
(9.42%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/14078898173
(1.31%)
74611985
(1.24%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/0910000000556597096
(9.26%)
569704871
(9.48%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/09072102398
(1.2%)
78898173
(1.31%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/0410000000554187781
(9.22%)
556597096
(9.26%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/04072353083
(1.2%)
72102398
(1.2%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/0314998124548307353
(9.12%)
554187781
(9.22%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/11/03070622655
(1.17%)
72353083
(1.2%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/311988000547001468
(9.1%)
548307353
(9.12%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/31077454770
(1.28%)
70622655
(1.17%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/26640690545133224
(9.07%)
547001468
(9.1%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/26075996526
(1.26%)
77454770
(1.28%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/251000000542373503
(9.02%)
545133224
(9.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/25075846805
(1.26%)
75996526
(1.26%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/249000000560798590
(9.33%)
542373503
(9.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/24076113892
(1.26%)
75846805
(1.26%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/2127000000570200654
(9.49%)
560798590
(9.33%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/21078207956
(1.3%)
76113892
(1.26%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/2025000000562488443
(9.36%)
570200654
(9.49%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/20071009745
(1.18%)
78207956
(1.3%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/1927382000553986329
(9.22%)
562488443
(9.36%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/19066979953
(1.11%)
71009745
(1.18%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/14740000557827469
(9.28%)
553986329
(9.22%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/14075413093
(1.25%)
66979953
(1.11%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/124894600566521053
(9.42%)
557827469
(9.28%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/12087066677
(1.44%)
75413093
(1.25%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/113000000548618108
(9.13%)
566521053
(9.42%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/11073529410
(1.22%)
87066677
(1.44%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/101504000557392365
(9.27%)
548618108
(9.13%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/10083923667
(1.39%)
73529410
(1.22%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/0710478600545005041
(9.07%)
557392365
(9.27%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/07073870343
(1.23%)
83923667
(1.39%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/06340000559323989
(9.3%)
545005041
(9.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/06097445291
(1.62%)
73870343
(1.23%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/047504000544831674
(9.06%)
559323989
(9.3%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/04084292976
(1.4%)
97445291
(1.62%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/037504000543235196
(9.04%)
544831674
(9.06%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/10/03084150498
(1.4%)
84292976
(1.4%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/301000000542172757
(9.02%)
543235196
(9.04%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/30082632059
(1.37%)
84150498
(1.4%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/2910674075531498682
(8.84%)
542172757
(9.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/29072137984
(1.2%)
82632059
(1.37%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/28381130531498682
(8.84%)
531498682
(8.84%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/2833399439564898121
(9.4%)
531498682
(8.84%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/28072137984
(1.2%)
72137984
(1.2%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/2757958000568001550
(9.45%)
564898121
(9.4%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/27083196852
(1.38%)
95425423
(1.58%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/220542332419
(9.02%)
568001550
(9.45%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/222897913154217721
(0.9%)
83196852
(1.38%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/210581839045
(9.68%)
542332419
(9.02%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/213919462693412347
(1.55%)
54217721
(0.9%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/160544214585
(9.05%)
588413711
(9.79%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/164263312656474887
(0.94%)
99108013
(1.65%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/153683000540531585
(8.99%)
544214585
(9.05%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/15056608887
(0.94%)
56474887
(0.94%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/141300000540531585
(8.99%)
540531585
(8.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/147571226548102811
(9.12%)
540531585
(8.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/14056608887
(0.94%)
56608887
(0.94%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/08366128555495133
(9.24%)
554491850
(9.22%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/09/08071750435
(1.19%)
68115152
(1.13%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/08/2531779927523715206
(8.71%)
555495133
(9.24%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/08/25040854508
(0.68%)
71750435
(1.19%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/08/0230139200544389506
(9.06%)
514250306
(8.55%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/08/02053900558
(0.89%)
31415358
(0.52%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/08/0120617216523772290
(8.71%)
544389506
(9.06%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/08/01041695342
(0.69%)
53900558
(0.89%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/07/25620856512868448
(8.53%)
520229249
(8.65%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/07/25023839500
(0.39%)
32816301
(0.54%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/07/20966103517024213
(8.6%)
512868448
(8.53%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/07/20363884000507030348
(8.44%)
143146348
(2.38%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/07/2006689730
(0.11%)
7036230
(0.12%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/07/20028738715
(0.47%)
23839500
(0.39%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/07/20093222986
(1.55%)
91688986
(1.53%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2011/07/18761041532153335
(8.86%)
517024213
(8.6%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/07/18039517287
(0.66%)
28738715
(0.47%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/06/291876000531313075
(8.84%)
532153335
(8.86%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/06/29039037027
(0.65%)
39517287
(0.66%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/06/24476000507917200
(8.45%)
531313075
(8.84%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/06/24027231152
(0.45%)
39037027
(0.65%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/06/13878000351255467
(8.77%)
507917200
(8.45%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/06/13023136172
(0.58%)
27231152
(0.45%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/3111016119362271586
(9.04%)
351255467
(8.77%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/31032922291
(0.82%)
23136172
(0.58%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/302845079359426507
(8.97%)
362271586
(9.04%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/30030833212
(0.77%)
32922291
(0.82%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/237531132364315773
(9.1%)
356784641
(8.91%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/23035158478
(0.88%)
27899346
(0.7%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/2011250306353065467
(8.82%)
364315773
(9.1%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/20023904172
(0.6%)
35158478
(0.88%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/198577141361642608
(9.03%)
353065467
(8.82%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/19029043313
(0.73%)
23904172
(0.6%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/188693141352949467
(8.81%)
361642608
(9.03%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/18018194172
(0.45%)
29043313
(0.73%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/1714088942367038409
(9.16%)
352949467
(8.81%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/17029315114
(0.73%)
18194172
(0.45%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/069911340409284477
(10.22%)
399373137
(9.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/06028190927
(0.7%)
27579587
(0.69%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/0419191842399215550
(9.97%)
418407392
(10.45%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/0408066000
(0.2%)
27271842
(0.68%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/032520000401735550
(10.03%)
399215550
(9.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/05/0308462000
(0.21%)
8066000
(0.2%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/216942034440964769
(11.01%)
434022735
(10.84%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/21043039219
(1.08%)
37475185
(0.94%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/198699557434527212
(10.85%)
443226769
(11.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/19036941662
(0.92%)
45655219
(1.14%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/134255769443861368
(11.08%)
439605569
(10.98%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/13036601018
(0.91%)
35961219
(0.9%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/12308000473228185
(11.81%)
443861368
(11.08%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/12050515835
(1.26%)
36601018
(0.91%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/110463372185
(11.57%)
443388761
(11.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/111482942449773835
(1.24%)
34944411
(0.87%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/0716752000483639385
(12.07%)
473228185
(11.81%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/0711754000366698285
(9.16%)
354944285
(8.86%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/07013232705
(0.33%)
13232705
(0.33%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/07050033035
(1.25%)
50515835
(1.26%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/07063819417
(1.59%)
63897417
(1.6%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/0416752000465308385
(11.62%)
482060385
(12.04%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/04/04034122035
(0.85%)
50154035
(1.25%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/0111556000402572285
(10.05%)
391016285
(9.76%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/01012897564
(0.32%)
12897564
(0.32%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/04/01063723417
(1.59%)
63723417
(1.59%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/280469414983
(11.72%)
462772983
(11.55%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/28654000042885833
(1.07%)
36345833
(0.91%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/240459034784
(11.46%)
469198583
(11.71%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/24756179935331634
(0.88%)
42893433
(1.07%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/21342000440815952
(11.01%)
457768983
(11.43%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/21021030802
(0.53%)
33941833
(0.85%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/03967435439848517
(10.98%)
440815952
(11.01%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/03020405367
(0.51%)
21030802
(0.53%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/01354000440492369
(10.99%)
440214369
(10.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/03/01019571219
(0.49%)
19571219
(0.49%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/282856000443348369
(11.07%)
440492369
(10.99%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/28022321219
(0.56%)
19571219
(0.49%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/18250000442592179
(11.05%)
443838369
(11.08%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/18018385029
(0.46%)
18731219
(0.47%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/17258000447220172
(11.17%)
442592179
(11.05%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/17019991022
(0.5%)
18385029
(0.46%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/11318000458970172
(11.46%)
447220172
(11.17%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/11019601022
(0.49%)
19991022
(0.5%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/10256000463438743
(11.57%)
458970172
(11.46%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/10021633593
(0.54%)
19601022
(0.49%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/09292000475284326
(11.87%)
463438743
(11.57%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/09021081176
(0.53%)
21633593
(0.54%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/079512000484796326
(12.1%)
475284326
(11.87%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/02/07020233176
(0.51%)
21081176
(0.53%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/27316000513116095
(12.81%)
510221423
(12.74%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/27021862945
(0.55%)
21286273
(0.53%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/254278000441324364
(11.02%)
437046364
(10.91%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/25011301039
(0.28%)
11401039
(0.28%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2011/01/25065118900
(1.63%)
64962900
(1.62%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/24300000514952369
(12.86%)
513116095
(12.81%)
L
Blackrock, Inc.2011/01/24300000514952369
(12.86%)
513116095
(12.81%)
L
Blackrock, Inc.2011/01/24018899219
(0.47%)
21862945
(0.55%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/24018899219
(0.47%)
21862945
(0.55%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/20386000518718515
(12.95%)
514952369
(12.86%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/20020303365
(0.51%)
18899219
(0.47%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/183878000522596515
(13.05%)
518718515
(12.95%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/18020303365
(0.51%)
20303365
(0.51%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/12484000524894651
(13.1%)
523111815
(13.06%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/12017899101
(0.45%)
18782265
(0.47%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/06308000524404051
(13.09%)
524894651
(13.1%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/06017918501
(0.45%)
17899101
(0.45%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/04444000531823188
(13.28%)
524404051
(13.09%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2011/01/04011609238
(0.29%)
17918501
(0.45%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/307850000482453842
(12.04%)
474603842
(11.85%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/3002599833
(0.06%)
2729833
(0.07%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/300100939400
(2.52%)
100933400
(2.52%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/2314040885517782303
(12.93%)
531823188
(13.28%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/2305458353
(0.14%)
11609238
(0.29%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/194994000514708522
(12.85%)
515392522
(12.87%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/1902810572
(0.07%)
2810572
(0.07%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/178616000523324522
(13.07%)
514708522
(12.85%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/1702810572
(0.07%)
2810572
(0.07%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/166668000530135720
(13.24%)
523324522
(13.07%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/11/1605725770
(0.14%)
2810572
(0.07%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/045422000520992242
(13.01%)
515570242
(12.87%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/0404504433
(0.11%)
4504433
(0.11%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/11/040100450800
(2.51%)
100450800
(2.51%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/29945900531892918
(13.28%)
530135720
(13.24%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/2905244968
(0.14%)
5725770
(0.14%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/271842000538545759
(13.45%)
531892918
(13.28%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/2708357809
(0.21%)
5244968
(0.14%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/25348000537175759
(13.41%)
538545759
(13.45%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/10/254084000519742242
(12.98%)
523826242
(13.08%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/10/2504725433
(0.12%)
4805433
(0.12%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/2505199809
(0.13%)
8357809
(0.21%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/10/250100712800
(2.51%)
100520800
(2.51%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/211804100559664259
(13.97%)
537175759
(13.41%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/2101572309
(0.04%)
5199809
(0.13%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/10/194220000520803032
(13%)
516583032
(12.9%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/10/1904923223
(0.12%)
5089223
(0.13%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/10/19097372800
(2.43%)
97372800
(2.43%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/122220000561884259
(14.03%)
559664259
(13.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/124256000559664259
(13.97%)
559664259
(13.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/1203382309
(0.04%)
1572309
(0.04%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/112000309559883950
(13.98%)
561884259
(14.03%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/1101926000
(0.05%)
3382309
(0.04%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/016083737562357687
(14.04%)
556273950
(13.89%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/10/0107893737
(0.2%)
1810000
(0.04%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/2812458000512073032
(12.78%)
524531032
(13.1%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/2804765823
(0.12%)
4765823
(0.12%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/28091608800
(2.29%)
91608800
(2.29%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/0810796000479359032
(11.97%)
490155032
(12.24%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/0806245939
(0.16%)
5191754
(0.13%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/09/08098900800
(2.47%)
98900800
(2.47%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2010/08/27220000582702018
(14.55%)
576847977
(14.4%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/08/2701974468
(0.05%)
7672427
(0.19%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/2012145200430654659
(10.75%)
442799859
(11.05%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/20011174866
(0.28%)
11044066
(0.28%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/200106413500
(2.66%)
106413500
(2.66%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/1816989470396127189
(9.89%)
413116659
(10.31%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/18015536896
(0.39%)
11174866
(0.28%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/180108596000
(2.71%)
106413500
(2.66%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2010/08/164250000589380018
(14.71%)
582702018
(14.55%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/08/1603806468
(0.1%)
1974468
(0.05%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/1227912000337259667
(8.42%)
365171667
(9.12%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/12015110965
(0.38%)
15536896
(0.39%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/120108596000
(2.71%)
108596000
(2.71%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/1127878000309381667
(7.72%)
337259667
(8.42%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/08/1113344000602724018
(15.05%)
589380018
(14.71%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/08/1103806468
(0.1%)
3806468
(0.1%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/11015677409
(0.39%)
15110965
(0.38%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/110108596000
(2.71%)
108596000
(2.71%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/0925100000263883723
(6.59%)
288983723
(7.21%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/09017445629
(0.44%)
16434465
(0.41%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/090107956000
(2.7%)
108074000
(2.7%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/045203232235596655
(5.88%)
240799887
(6.01%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/04018864567
(0.47%)
17751629
(0.44%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/08/040107714000
(2.69%)
107714000
(2.69%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/07/2835030000170208655
(4.25%)
205238655
(5.12%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/07/2806131000
(0.15%)
6131000
(0.15%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2010/07/280107714000
(2.69%)
107714000
(2.69%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2010/07/161995647600815996
(14.99%)
602811643
(15.05%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/07/1604785598
(0.12%)
4785598
(0.12%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/06/210599456445
(14.97%)
595793781
(14.87%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/06/2101816000
(0.05%)
3606136
(0.09%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/04/291782000601238445
(15.01%)
599456445
(14.97%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/04/2901816000
(0.05%)
1816000
(0.05%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2010/01/2710665500650875045
(16.25%)
640209545
(15.98%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2010/01/2701592000
(0.04%)
1592000
(0.04%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/094728000201951366
(5.04%)
197223366
(4.92%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/0901089135
(0.03%)
800000
(0.02%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/12/090148102000
(3.7%)
143276000
(3.58%)
P
H SharesBlackrock, Inc.2009/12/0723536300693479945
(17.31%)
669943645
(16.73%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2009/12/0701592000
(0.04%)
1592000
(0.04%)
S
H SharesBarclays Global Investors UK Holdings Limited2009/12/01383682600383682600
(9.58%)
0
(0%)
L
H SharesBarclays PLC2009/12/01383682600383682600
(9.58%)
0
(0%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2009/12/01388871345307711345
(7.68%)
693479945
(17.31%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2009/12/0101592000
(0.04%)
1592000
(0.04%)
S
H SharesBarclays Global Investors UK Holdings Limited2009/10/1614218000353902700
(8.84%)
368120700
(9.19%)
L
H SharesBarclays PLC2009/10/1614218000353902700
(8.84%)
368120700
(9.19%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/09/176513000195515080
(4.88%)
202028080
(5.04%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/09/1709271674
(0.23%)
9335978
(0.23%)
S
H SharesJPMorgan Chase & Co.2009/09/170143504000
(3.58%)
145988000
(3.64%)
P
H SharesBarclays PLC2009/08/193782000363590300
(9.08%)
359808300
(8.98%)
L
H SharesBarclays PLC2009/08/190896000
(0.01%)
896000
(0.01%)
S
H SharesBarclays Global Investors UK Holdings Limited2009/08/183782000363590300
(9.08%)
359808300
(8.98%)
L
H SharesBarclays Global Investors UK Holdings Limited2009/08/180896000
(0.01%)
896000
(0.01%)
S
H SharesBarclays Global Investors UK Holdings Limited2009/05/047976000369034785
(9.21%)
369034785
(9.21%)
L
H SharesBarclays PLC2009/05/047976000369034785
(9.21%)
369034785
(9.21%)
L
H SharesBarclays Global Investors UK Holdings Limited2009/04/302278000359214785
(8.97%)
361492785
(9.03%)
L
Ordinary SharesBarclays PLC2009/04/302278000359214785
(8.97%)
361492785
(9.03%)
L
H SharesBarclays Global Investors UK Holdings Limited2009/04/17158766000193894785
(4.84%)
352660785
(8.8%)
L
H SharesBarclays PLC2009/04/17158766000193894785
(4.84%)
352660785
(8.8%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2009/04/1717986000371899345
(9.28%)
353913345
(8.84%)
L
H SharesBlackrock, Inc.2009/04/1701900000
(0.04%)
1900000
(0.04%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2009/02/27388871345388871345
(9.7%)
388871345
(9.7%)
L
H SharesBank of America Corporation2009/02/27388871345415340138
(10.37%)
26468793
(0.66%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2009/02/27388871345415340138
(10.37%)
25852873
(0.65%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2009/02/2703736000
(0.09%)
1836000
(0.05%)
S
H SharesBank of America Corporation2009/02/2703736000
(0.09%)
1836000
(0.05%)
S
H SharesBlackrock, Inc.2009/02/2701900000
(0.04%)
1900000
(0.04%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2009/01/126965719205105462
(5.12%)
198139743
(4.95%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2009/01/1201798000
(0.04%)
1798000
(0.04%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2009/01/120185690880
(4.64%)
179240880
(4.47%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/11/102152000399178167
(9.97%)
401330167
(10.02%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/11/100122000
(0.02%)
122000
(0%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/09/2318329282403784993
(10.08%)
385455711
(9.62%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/09/2327332000181783157
(4.54%)
209115157
(5.22%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/09/2309415840
(0.24%)
9415840
(0.24%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/09/230800000
(0.02%)
800000
(0.02%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/09/230167843293
(4.19%)
195175293
(4.87%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/09/1920637140451160133
(11.26%)
430522993
(10.75%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/09/190800000
(0.02%)
800000
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/08/0621500000496755834
(12.4%)
475255834
(11.87%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/08/060800000
(0.02%)
800000
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/07/2510482000525665834
(13.12%)
514800334
(12.85%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/07/250800000
(0.02%)
800000
(0.02%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/07/0911338000205942423
(5.14%)
194604423
(4.86%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/07/09016469440
(0.41%)
16633440
(0.42%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/07/090121442000
(3.03%)
121442000
(3.03%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/06/2521500000507371300
(12.67%)
528851300
(13.2%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/06/250647196
(0.02%)
647196
(0.02%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/06/2010240903246190701
(6.15%)
235949798
(5.89%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/06/20018742815
(0.47%)
18768815
(0.47%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/06/200118533000
(2.96%)
118533000
(2.96%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/06/035764500236894701
(5.91%)
242659201
(6.06%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/06/03019756715
(0.49%)
19647215
(0.49%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/06/03089881500
(2.24%)
94123500
(2.35%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/04/034128000197921826
(4.94%)
202049826
(5.04%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/04/03019243840
(0.48%)
18881840
(0.47%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/04/03068886000
(1.72%)
69436000
(1.73%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/04/0215466000213387826
(5.33%)
197921826
(4.94%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/04/02018939840
(0.47%)
19243840
(0.48%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/04/02066622000
(1.66%)
68886000
(1.72%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/03/1712930000198655326
(4.99%)
211585326
(5.28%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/03/17018695840
(0.47%)
18701840
(0.47%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/03/17063508500
(1.59%)
64006500
(1.6%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/03/0420000000475733705
(11.88%)
495733705
(12.38%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/03/042000000016306930
(0.41%)
16306930
(0.41%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2008/03/04016306930
(0.41%)
16306930
(0.41%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/273991985201264431
(5.02%)
197272446
(4.93%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/27019167840
(0.48%)
18973840
(0.47%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/27399198519167840
(0.48%)
18973840
(0.47%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/27069444500
(1.73%)
69444500
(1.73%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/27399198569444500
(1.73%)
69444500
(1.73%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/141184000199675311
(4.99%)
200859311
(5.01%)
L
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/14019941840
(0.5%)
20203840
(0.5%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/14118400019941840
(0.5%)
20203840
(0.5%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/14118400068984500
(1.72%)
69018500
(1.72%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.2008/02/14068984500
(1.72%)
69018500
(1.72%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/11/265140000480392011
(12%)
475252011
(11.87%)
L
Ordinary H SharesBaring Asset Management Limited2007/11/2620154000200634750
(5.01%)
180480750
(4.51%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/11/2651400003271675
(0.08%)
3271675
(0.08%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/11/2603271675
(0.08%)
3271675
(0.08%)
S
Ordinary H SharesBaring Asset Management Limited2007/11/204644000195990750
(4.89%)
200634750
(5.01%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/11/1315000000532891131
(13.3%)
517891131
(12.92%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/11/13150000003081919
(0.07%)
3081919
(0.07%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/11/1303081919
(0.07%)
3081919
(0.07%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/10/112000000560886217
(14%)
558886217
(13.95%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/10/112000000908000
(0.02%)
908000
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc2007/10/110908000
(0.02%)
908000
(0.02%)
S
Ordinary H SharesBaring Asset Management Limited2007/09/255985000200151750
(5%)
194166750
(4.85%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/247850000600775605
(15%)
593157905
(14.81%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/247850000908000
(0.02%)
908000
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/240908000
(0.02%)
908000
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/1113000000647785634
(16.17%)
634785634
(15.85%)
L
Common StockFidelity International Limited2007/09/113792000200618500
(5.01%)
196826500
(4.91%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/11130000001400000
(0.03%)
1400000
(0.03%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/1101400000
(0.03%)
1400000
(0.03%)
S
Common StockFidelity International Limited2007/09/065140000197886500
(4.94%)
203026500
(5.07%)
L
Common StockFidelity International Limited2007/09/053648000201534500
(5.03%)
197886500
(4.94%)
L
Ordinary H SharesBaring Asset Management Limited2007/09/057178000196976750
(4.92%)
204154750
(5.1%)
L
Common StockFidelity International Limited2007/09/043756000197778500
(4.94%)
201534500
(5.03%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/042000000682461501
(17.04%)
680461501
(16.99%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/0420000001400000
(0.03%)
1400000
(0.03%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/09/0401400000
(0.03%)
1400000
(0.03%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/07/2714000000728857215
(18.2%)
714857215
(17.85%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/07/27140000008400000
(0.21%)
8400000
(0.21%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/07/2708400000
(0.21%)
8400000
(0.21%)
S
Ordinary Shares (H shares)Baring Asset Management Limited2007/05/291822500200284750
(5%)
198462250
(4.95%)
L
Ordinary HBaring Asset Management Limited2007/03/0917814000147073000
(4.59%)
164887000
(5.15%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/02/0610000000613432930
(19.14%)
603432930
(18.83%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/02/06100000001996000
(0.06%)
1996000
(0.06%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/02/0601996000
(0.06%)
1996000
(0.06%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2007/01/0818738000650971635
(20.32%)
632233635
(19.73%)
L
Ordinary Shares (H shares)Baring Asset Management Limited2006/12/198366000160563000
(5.01%)
152197000
(4.75%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/12/14886000672695776
(21%)
671809776
(20.97%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/12/1110000000692746780
(21.62%)
682746780
(21.31%)
L
Common H SharesBaring Asset Management Limited2006/11/2710000000158045000
(4.93%)
168045000
(5.24%)
L
H SharesHalbis Capital Management (Hong Kong ) Limited (formerly known as HSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited)2006/11/2211952000169696000
(5.29%)
157744000
(4.92%)
L
H SharesHSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited2006/09/145388000195002000
(6.08%)
189614000
(5.91%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/09/143512000162851000
(5.08%)
159339000
(4.97%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/09/14351200061354000
(1.91%)
59964000
(1.87%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/09/14061354000
(1.91%)
59964000
(1.87%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/08/284250000738833930
(23.06%)
734583930
(22.92%)
L
H SharesHSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited2006/08/243536000190208000
(5.93%)
193744000
(6.04%)
L
H SharesHSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited2006/08/112048000192268000
(6%)
190220000
(5.93%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/08/105478000160175000
(4.99%)
165653000
(5.17%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/08/10547800062972000
(1.97%)
65612000
(2.05%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2006/08/10062972000
(1.97%)
65612000
(2.05%)
P
H SharesHSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited2006/07/282466000189802000
(5.92%)
192268000
(6%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/07/2611046000776352744
(24.23%)
765306744
(23.88%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/07/035000000802364785
(25.04%)
797364785
(24.88%)
L
H SharesHSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited2006/07/031500000160064000
(4.99%)
161564000
(5.04%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/06/0814274000835978646
(26.09%)
821704646
(25.64%)
L
Common H StockBaring Asset Management2006/05/259014000165464000
(5.16%)
156450000
(4.88%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/05/1510478000873838600
(27.27%)
863360600
(26.94%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2006/05/119500000895615092
(27.95%)
886115092
(27.65%)
L
Common H StockBaring Asset Management2006/03/30500000091140000
(5.69%)
96140000
(6%)
L
Ordinary Shares上杭縣金山貿易有限公司2006/01/0410000000672380000
(12.79%)
662380000
(12.6%)
L
Ordinary SharesShanghang County Jinshan Trading Company Limited2006/01/0410000000672380000
(12.79%)
662380000
(12.6%)
L
Common H StockBaring Asset Management2005/12/12352800076728000
(4.79%)
80256000
(5.01%)
L
Ordinary SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2005/09/054574000447573076
(27.94%)
452147076
(28.22%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2005/08/1240000000398005996
(24.84%)
438005996
(27.33%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/08/12458600082934000
(5.18%)
78348000
(4.89%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/08/1208798000
(0.55%)
8798000
(0.55%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/08/0310524000105480000
(6.58%)
94956000
(5.93%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/08/03105240008548000
(0.53%)
8548000
(0.53%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/08/0308548000
(0.53%)
8548000
(0.53%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/08/0213118000118598000
(7.4%)
105480000
(6.58%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/08/0213118000118598000
(7.4%)
105480000
(6.58%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/08/02131180008548000
(0.53%)
8548000
(0.53%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/08/0208548000
(0.53%)
8548000
(0.53%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/07/295050000129914000
(8.11%)
124864000
(7.79%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/07/295050000129914000
(8.11%)
124864000
(7.79%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/07/2950500008548000
(0.53%)
8548000
(0.53%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/07/2908548000
(0.53%)
8548000
(0.53%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2005/06/302240000383251996
(23.92%)
385491996
(24.06%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2005/06/212358000385609996
(24.07%)
383251996
(23.92%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/06/1714556000117316000
(7.32%)
131872000
(8.23%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/06/1714556000117316000
(7.32%)
131872000
(8.23%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/06/17145560001386000
(0.09%)
1386000
(0.09%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/06/1701386000
(0.09%)
1386000
(0.09%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2005/06/082358000383051996
(23.91%)
385409996
(24.06%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/06/073324000109566000
(6.84%)
112890000
(7.05%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/06/073324000109566000
(6.84%)
112890000
(7.05%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/06/0733240002818000
(0.18%)
2102000
(0.13%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/06/0702818000
(0.18%)
2102000
(0.13%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/05/27521000094818000
(5.92%)
100028000
(6.24%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/05/27521000094818000
(5.92%)
100028000
(6.24%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/05/2752100002818000
(0.18%)
2818000
(0.18%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/05/2702818000
(0.18%)
2818000
(0.18%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/05/17167800097132000
(6.06%)
95454000
(5.96%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/05/17167800097132000
(6.06%)
95454000
(5.96%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/05/1716780002818000
(0.18%)
2818000
(0.18%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/05/1702818000
(0.18%)
2818000
(0.18%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/05/033356000112568000
(7.03%)
109212000
(6.82%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/05/033356000112568000
(7.03%)
109212000
(6.82%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/05/03335600019544000
(1.22%)
16188000
(1.01%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/05/03019544000
(1.22%)
16188000
(1.01%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/2560000055922000
(6.98%)
56522000
(7.06%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/2560000055922000
(6.98%)
56522000
(7.06%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/2560000010012000
(1.25%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/25010012000
(1.25%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/1927000056214000
(7.02%)
55944000
(6.98%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/1927000056214000
(7.02%)
55944000
(6.98%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/1927000010012000
(1.25%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/19010012000
(1.25%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/18161600054598000
(6.82%)
56214000
(7.02%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/18161600054598000
(6.82%)
56214000
(7.02%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/18161600010012000
(1.25%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/18010012000
(1.25%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/14158200056310000
(7.03%)
54728000
(6.83%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/14158200056310000
(7.03%)
54728000
(6.83%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/14158200011768000
(1.47%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/14011768000
(1.47%)
10012000
(1.25%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/12174000054570000
(6.81%)
56310000
(7.03%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/12174000054570000
(6.81%)
56310000
(7.03%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/04/12174000013120000
(1.64%)
11768000
(1.47%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/04/12013120000
(1.64%)
11768000
(1.47%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/03/30202000057456000
(7.17%)
55436000
(6.92%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/03/30202000057456000
(7.17%)
55436000
(6.92%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/03/30202000013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/03/30013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2005/03/151934000183198631
(22.87%)
185192631
(23.12%)
L
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On behalf of Discretionary Client)2005/03/15193400087050000
(10.86%)
88984000
(11.1%)
L
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On behalf of Discretionary Client)2005/03/10225800078500000
(9.79%)
80758000
(10.08%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2005/03/102258000174578631
(21.79%)
176836631
(22.08%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/01/28379600066438000
(8.29%)
62642000
(7.82%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/01/28379600066438000
(8.29%)
62642000
(7.82%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/01/28379600013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/01/28013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/01/13104400072214000
(9.01%)
71170000
(8.88%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/01/13104400072214000
(9.01%)
71170000
(8.88%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/01/13104400013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/01/13013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/01/04404000081102000
(10.12%)
77062000
(9.62%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/01/04404000081102000
(10.12%)
77062000
(9.62%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2005/01/04404000013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2005/01/04013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/2191000079638000
(9.94%)
80548000
(10.05%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/2191000079638000
(9.94%)
80548000
(10.05%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/2191000013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/21013120000
(1.64%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/12/1635040000135649631
(16.93%)
170689631
(21.31%)
L
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On behalf of Discretionary Client)2004/12/162450000050000000
(6.24%)
74500000
(9.29%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/12/151040000136673631
(17.06%)
135633631
(16.93%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/102066200096830000
(12.09%)
76168000
(9.51%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/102066200096830000
(12.09%)
76168000
(9.51%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/102066200033722000
(4.21%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/10033722000
(4.21%)
13120000
(1.64%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/09147600095354000
(11.9%)
96830000
(12.09%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/09147600095354000
(11.9%)
96830000
(12.09%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/09147600033642000
(4.2%)
33722000
(4.21%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/09033642000
(4.2%)
33722000
(4.21%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/03162400096820000
(12.09%)
95196000
(11.88%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/03162400096820000
(12.09%)
95196000
(11.88%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/12/03162400033484000
(4.18%)
33484000
(4.18%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/12/03033484000
(4.18%)
33484000
(4.18%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/26164000094662000
(11.82%)
96302000
(12.02%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/26164000094662000
(11.82%)
96302000
(12.02%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/26164000033044000
(4.12%)
33044000
(4.12%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/26033044000
(4.12%)
33044000
(4.12%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/15488200086432000
(10.79%)
91314000
(11.4%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/15488200086432000
(10.79%)
91314000
(11.4%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/15488200031896000
(3.98%)
31896000
(3.98%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/15031896000
(3.98%)
31896000
(3.98%)
P
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/11/102000000134500000
(16.79%)
136731631
(17.07%)
L
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On behalf of Discretionary Client)2004/11/10200000048000000
(5.99%)
50000000
(6.24%)
L
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/05350600079576000
(9.93%)
83082000
(10.37%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/05350600079576000
(9.93%)
83082000
(10.37%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/05350600030064000
(3.75%)
30064000
(3.75%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/05030064000
(3.75%)
30064000
(3.75%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/04140800080984000
(10.11%)
79576000
(9.93%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/04140800080984000
(10.11%)
79576000
(9.93%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/04140800030064000
(3.75%)
30064000
(3.75%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/04030064000
(3.75%)
30064000
(3.75%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/03286600078118000
(9.75%)
80984000
(10.11%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/03286600078118000
(9.75%)
80984000
(10.11%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/11/03286600026598000
(3.32%)
30064000
(3.75%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/11/03026598000
(3.32%)
30064000
(3.75%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/27350000070886000
(8.85%)
74386000
(9.29%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/27350000070886000
(8.85%)
74386000
(9.29%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/27350000021364000
(2.67%)
24864000
(3.1%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/27021364000
(2.67%)
24864000
(3.1%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/26894600061940000
(7.73%)
70886000
(8.85%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/26894600061940000
(7.73%)
70886000
(8.85%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/26894600012396000
(1.55%)
21364000
(2.67%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/26012396000
(1.55%)
21364000
(2.67%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/25728200054658000
(6.82%)
61940000
(7.73%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/25728200054658000
(6.82%)
61940000
(7.73%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/2572820009864000
(1.23%)
12396000
(1.55%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/2509864000
(1.23%)
12396000
(1.55%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/211566200038996000
(4.87%)
54658000
(6.82%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/211566200038996000
(4.87%)
54658000
(6.82%)
L
H SharesJ.P. Morgan Chase & Co.2004/10/21156620009864000
(1.23%)
9864000
(1.23%)
P
H SharesJPMorgan Chase & Co.2004/10/2109864000
(1.23%)
9864000
(1.23%)
P
H SharesZhong Shan2004/07/20302000040856000
(5.1%)
37836000
(4.72%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/20302000032968000
(4.12%)
29948000
(3.74%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/191040000043368000
(5.41%)
32968000
(4.12%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/191040000051256000
(6.4%)
40856000
(5.1%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/1460000051856000
(6.47%)
51256000
(6.4%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/1460000043968000
(5.49%)
43368000
(5.41%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/13603200050000000
(6.24%)
43968000
(5.49%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/13603200057888000
(7.23%)
51856000
(6.47%)
L
Ordinary SharesShanghang County Jinshan Trading Company Limited2004/07/126000000342190000
(13.02%)
336190000
(12.79%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/09170400059592000
(7.44%)
57888000
(7.23%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/09170400051704000
(6.45%)
50000000
(6.24%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/08528800056992000
(7.11%)
51704000
(6.45%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/08528800064880000
(8.1%)
59592000
(7.44%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/07720000072080000
(9%)
64880000
(8.1%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/07720000064192000
(8.01%)
56992000
(7.11%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/06500800069200000
(8.84%)
64192000
(8.01%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/06500800077088000
(9.82%)
72080000
(9%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/06950000043278000
(5.4%)
33778000
(4.22%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/06950000062200000
(7.76%)
57192000
(7.14%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/07/0695000000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/07/02204000000
(0%)
0
(0%)
H SharesMorgan Stanley2004/07/022040000042390000
(5.29%)
42178000
(5.27%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/0280000087888000
(10.97%)
87088000
(10.87%)
L
H SharesZhong Shan2004/07/021000000087088000
(10.87%)
77088000
(9.62%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/0280000080000000
(9.99%)
79200000
(9.89%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/07/021000000079200000
(9.89%)
69200000
(8.64%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/07/022040000083000000
(10.36%)
62600000
(7.81%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/305000042360000
(5.29%)
42390000
(5.29%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/06/305000083000000
(10.36%)
83000000
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/2963200042148000
(5.26%)
42360000
(5.29%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/06/2963200083000000
(10.36%)
83000000
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/296320000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/06/281918800022960000
(2.86%)
42148000
(5.26%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/06/281918800083000000
(10.36%)
83000000
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/06/28191880000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On Behalf of Discretionary Client)2004/05/27100000028000000
(6.99%)
29000000
(7.24%)
L
H SharesZhong Shan2004/05/18147800045422000
(11.34%)
43944000
(10.37%)
L
H SharesZhong Shan2004/05/10150000049010000
(12.24%)
47510000
(11.86%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/05/10150000041500000
(10.38%)
40000000
(9.99%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/04/08259000022370000
(5.58%)
19780000
(4.94%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/04/08259000041500000
(10.36%)
41500000
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/04/0825900000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On Behalf of Discretionary Client)2004/04/06500000019000000
(4.74%)
24000000
(5.99%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/04/06607400058176000
(14.52%)
64250000
(16.04%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/04/0142000055706000
(13.91%)
56126000
(14.01%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/03/1590800024466000
(6.11%)
21894000
(5.47%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/03/15166400024466000
(6.11%)
21894000
(5.47%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/03/1590800043500000
(10.86%)
43500000
(10.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/03/15166400043500000
(10.86%)
43500000
(10.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/03/1516640000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/03/159080000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/03/1224400023578000
(5.89%)
24466000
(6.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/03/1224400041500000
(10.36%)
43500000
(10.86%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/03/122440000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/03/1164400024222000
(6.05%)
23578000
(5.89%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/03/1164400041500000
(10.36%)
41500000
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/03/116440000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/03/1064400023478000
(5.89%)
24222000
(6.05%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/03/1064400041500000
(10.36%)
41500000
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/03/106440000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/03/0296200024580000
(6.14%)
23618000
(5.9%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/03/02125000051560000
(12.87%)
52810000
(13.19%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/03/0296200041500000
(10.36%)
41500000
(10.36%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/03/029620000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/02/13200000026468000
(6.61%)
28468000
(7.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/02/13200000040000000
(9.99%)
40000000
(9.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/02/1320000000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On Behalf of Discretionary Client)2004/01/29100000024000000
(5.94%)
25000000
(6.24%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/01/26300000045236000
(11.29%)
48236000
(12.04%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/01/21200000043236000
(10.79%)
45236000
(11.29%)
L
H SharesMerrill Lynch Investment Managers Limited (On Behalf of Discretionary Client)2004/01/21200000020000000
(4.99%)
22000000
(5.49%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/01/15147600038814000
(9.69%)
40290000
(10.06%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/01/12100000039500000
(9.86%)
40500000
(10.11%)
L
H SharesZhong Shan2004/01/12100000048010000
(11.99%)
49010000
(12.24%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2004/01/09115000035140000
(8.77%)
36290000
(9.06%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/01/0896000020934000
(5.23%)
25862000
(6.46%)
L
H SharesZhong Shan2004/01/08100000044010000
(10.99%)
45010000
(11.24%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/01/08100000035500000
(8.86%)
36500000
(9.11%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/01/0896000034000000
(8.49%)
36000000
(8.99%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/01/089600000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesMorgan Stanley2004/01/0796000019974000
(4.99%)
20934000
(5.23%)
L
H SharesMorgan Stanley2004/01/079600000
(0%)
0
(0%)
S
H SharesMorgan Stanley2004/01/079600000
(0%)
0
(0%)
P
H SharesStrong Power Global Limited2004/01/06585000033350000
(8.33%)
27500000
(6.87%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/01/06600000027500000
(6.87%)
33500000
(8.36%)
L
H SharesZhong Shan2004/01/06585000035010000
(8.74%)
35010000
(8.74%)
L
H SharesZhong Shan2004/01/06600000035010000
(8.74%)
41010000
(10.24%)
L
H SharesZhong Shan2004/01/051436000020650000
(5.16%)
35010000
(8.74%)
L
H SharesStrong Power Global Limited2004/01/051436000018990000
(4.74%)
33350000
(8.33%)
L
H SharesZhong Shan2004/01/0282000019830000
(4.95%)
20650000
(5.16%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2003/12/31208800031902000
(7.97%)
33990000
(8.49%)
L
Ordinary SharesXinhuadu Industrial Company Limited2003/12/300255768500
(20.19%)
255768500
(19.46%)
L
Ordinary SharesXiamen Hengxing Construction & Decoration Materials Company Limited2003/12/300114000000
(9%)
114000000
(8.67%)
L
Ordinary SharesShanghang County Jinshan Trading Company Limited2003/12/300171095000
(13.51%)
171095000
(13.02%)
L
Ordinary SharesFujian Xinhuadu Engineering Company Limited2003/12/30066500000
(5.25%)
66500000
(5.06%)
L
Ordinary SharesMinxi Xinghang State-owned Assets Investment Company Limited2003/12/300425643587
(33.61%)
421090212
(32.04%)
L
Ordinary SharesChen Fashu2003/12/300255768500
(20.19%)
255768500
(19.46%)
L
H SharesOrogen Holding (BVI) Limited2003/12/301800000018000000
(5.17%)
18000000
(4.49%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2003/12/29400000026990000
(6.74%)
30990000
(7.74%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2003/12/24630000020690000
(5.17%)
26990000
(6.74%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co., Inc.2003/12/23206900000
(0%)
20690000
(5.17%)
L
H SharesOrogen Holding (BVI) Limited2003/12/2300
(0%)
18000000
(5.17%)
L
Ordinary SharesFujian Xinhuadu Engineering Company Limited2003/12/23066500000
(5.25%)
66500000
(5.25%)
L
Ordinary SharesChen Fashu2003/12/230255768500
(20.19%)
255768500
(20.19%)
L
Ordinary SharesMinxi Xinghang State-owned Assets Investment Company Limited2003/12/230425643587
(33.61%)
425643587
(33.61%)
L
Ordinary SharesShanghang County Jinshan Trading Company Limited2003/12/230171095000
(13.51%)
171095000
(13.51%)
L
Ordinary SharesXiamen Hengxing Construction & Decoration Materials Company Limited2003/12/230114000000
(9%)
114000000
(9%)
L
Ordinary SharesXinhuadu Industrial Company Limited2003/12/230255768500
(20.19%)
255768500
(20.19%)
L
H SharesMerrill Lynch & Co Inc1999/11/30206371400
(0%)
0
(0%)
H SharesMerrill Lynch & Co Inc1999/11/3020637140800000
(0.02%)
800000
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc1999/11/3021500000647196
(0.02%)
647196
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc1999/11/302152000122000
(0.02%)
122000
(0%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc1999/11/3010482000800000
(0.02%)
800000
(0.02%)
S
H SharesMerrill Lynch & Co Inc1999/11/3018329282800000
(0.02%)
800000
(0.02%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/30412800019243840
(0.48%)
18881840
(0.47%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/30576450019756715
(0.49%)
19647215
(0.49%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/3069657191798000
(0.04%)
1798000
(0.04%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/30273320009415840
(0.24%)
9415840
(0.24%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/301546600018939840
(0.47%)
19243840
(0.48%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/301024090318742815
(0.47%)
18768815
(0.47%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/301133800016469440
(0.41%)
16633440
(0.42%)
S
H SharesBank of America Corporation1999/11/303888713453736000
(0.09%)
1836000
(0.05%)
S
H SharesBlackrock, Inc.1999/11/303888713451900000
(0.04%)
1900000
(0.04%)
S
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/301546600066622000
(1.66%)
68886000
(1.72%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/3011338000121442000
(3.03%)
121442000
(3.03%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/3027332000167843293
(4.19%)
195175293
(4.87%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/3010240903118533000
(2.96%)
118533000
(2.96%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/306965719185690880
(4.64%)
179240880
(4.47%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/30576450089881500
(2.24%)
94123500
(2.35%)
P
H ClassJPMorgan Chase & Co.1999/11/30412800068886000
(1.72%)
69436000
(1.73%)
P
代碼 成交 漲跌 漲% 成交股數  
紫金礦業 2.78 -0.08 -2.80 35,102
指數名稱 最新指數 漲跌 漲% 時間
香港恆生指數 29818.07 557.76 1.91 16:10
恆生近月期指 30168 318 1.07 21:14
國企股(H股) 11874.37 336.09 2.91 16:10
紅籌股 4356.25 58.69 1.37 16:10
創業版 265.47 1.9 0.72 16:29
個股排行榜
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
永駿國際控股1.280.3233.3323,55616:00
意馬國際0.800.1931.156,79716:00
天大藥業0.430.0926.8722,43616:00
1.600.2720.3016,85516:00
偉俊集團控股0.070.0117.86170,78216:00
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
海航實業股份0.44-0.08-14.71326,74016:00
十三集團0.33-0.05-12.0046,99616:00
飛尚無煙煤1.60-0.20-11.1115516:00
中油港燃0.09-0.01-10.009,44016:00
益華控股1.89-0.21-10.001,09416:00
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
中國華仁醫療0.020.00-9.52719,10916:00
藍鼎國際0.190.000.53631,42216:00
保利協鑫能源1.340.086.35425,54616:00
恒騰網絡0.42-0.01-1.18332,62616:00
海航實業股份0.44-0.08-14.71326,74016:00
名稱 A現價 漲跌 漲% 成交量(千股) H溢價%
中國石化 6 0.00 0.00 183522200 -7.07
中國國航 11.11 0.09 0.82 45712600 -46.87
中國石油 8.22 0.04 0.49 63231900 -46.58
中信銀行 6.32 0.05 0.80 70030800 -24.05
工商銀行 6.12 0.01 0.16 417291200 0.58
中國平安 78.44 2.73 3.61 144556900 -16.51
中國鋁業 8.1 0.54 7.14 533611600 -20.65
中國人壽 34.68 0.60 1.76 38910400 -32.71
交通銀行 6.24 0.03 0.48 183311600 -5.48
招商銀行 30.36 -0.17 -0.56 111984600 1.13
中國銀行 3.93 -0.01 -0.25 323581000 0.6
名稱 現價 漲跌 漲% 成交(千股) 時間
達芙妮國際 0.54 1.89 0.01 2144.000 04:00
康師傅控股 11.72 -0.51 -0.06 2005.000 04:00
順誠 1.1 0.92 0.01 3586.000 04:00
裕元集團 30.35 0.66 0.2 1113.180 04:00
嘉里物流 10.76 0.37 0.04 183.000 04:00
亞洲水泥(中國) 2.81 0 0 69.000 04:00
冠捷科技 1.35 0 0 86.000 04:00
中芯國際 10.78 -0.55 -0.06 31977.981 04:00
台泥國際集團 3.62 -0.28 -0.01 174012.315 11:00
富智康集團 2.43 -0.41 -0.01 4069.787 04:00
精熙國際 1.36 0.74 0.01 278.000 04:00
0.36 0 0 320.000 04:00